Együttműködő szervek tájékoztató oldala

Az Egyetem biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló azonosítói a Hivatali Kapun:

A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levélcím: hivatalikapu@uni-miskolc.hu

Munkarend:

Az Egyetem Hivatali Kapu ügyintézője munkanaponként köteles ellenőrizni a fenti elérhetőségre érkező küldeményeket, és a megkeresést vagy adatot továbbítani az illetékes - az érintett adatot nyilvántartó, a szükséges döntést meghozni, nyilatkozatot megtenni jogosult - szervezeti egység vezetőjének.

Az információátadások késleltetett információtovábbítás útján valósulnak meg. Adatigénylések esetében az Egyetem 3 munkanapon belül küldi meg választ az igénylésre, illetve az indokolással ellátott elutasításról szóló határozatot.

Az Egyetem minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az együttműködő szerveket és a Felügyeletet legalább 5 nappal előbb tájékoztatni, amely az informatikai együttműködés korlátozását vagy akadályozását eredményezi.

Az informatikai együttműködést korlátozó vagy akadályozó üzemzavart az Egyetemnek haladéktalanul jelezni kell, azt haladéktalanul el kell hárítani, és az együttműködő szervek részére a más úton történő együttműködés lehetőségeit, egyidejű tájékoztatásuk mellett biztosítani kell.