Magyarország jelene és jövője az önkormányzati választások után

2019. október 16., 16:30

Miskolci Egyetem, B/2. épület fszt., XXVIII-as előadó (BTK épülete)

Hogyan tovább az önkormányzati választások után? Erre a kérdésre keresik a választ a BTK ATTI szervezésében a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársai (Csizmadia Ervin, aki egyben az ATTI oktatója, Lakatos Júlia és Novák Zoltán).

A beszélgetést  Fekete Sándor politológus, az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete (ATTI) adjunktusa fogja moderálni.

Az MPK-ról bővebben:

„A Méltányosság Politikaelemző Központ olyan agytröszt, amely a magyar politikát történelmi és nemzetközi kontextusban elemzi.(..) A Központ pártok vagy kormányzatok iránt nem elkötelezett, ellenben elemzéseiben törekszik a különféle politikai értékek integrálására. Ezért valamennyi modern és mérsékelt ideológia iránt nyitott és azok közül nem kíván egyet kiválasztani és azt zászlajára tűzni. A cég munkatársai a liberális, a konzervatív, a szociáldemokrata, a zöld és egyéb értékekre is nyitottak, éppen ezért megnyilatkozásai nem csak egy értékrendszert tükröznek.

Az intézet elismeri a liberális demokráciát, ugyanakkor nem mond le arról, hogy a liberális demokráciák létrejöttét és működését is történeti és nemzetközi összehasonlításnak vesse alá, és ennek alapján különbséget tegyen a demokráciák különböző variánsai között. Ebből a megfontolásból kiindulva figyelemmel kíséri a nem liberális demokráciák működését és értékeli az azokból nyerhető tanulságokat.

A Méltányosság törekszik arra is, hogy feltárja a mai korszak nagy ellentmondásait. Ezek sorában kitüntetett figyelmet szentel az úgynevezett föderalizmus-szuverenizmus vitának, valamint annak, hogy milyen okok állnak a liberális demokrácia két alkotóelemének (liberalizmus és demokrácia) meggyengülő kapcsolata mögött. Mivel meggyőződése az, hogy a demokráciához a demokrácia iránt elkötelezett állampolgárok is kellenek, nagy teret szentel a demokratikus állampolgári nevelés és az ennek hatására kialakuló társadalmi kohézió kutatására.

A cég filozófiájában és működésében kizárja minden szélsőséges eszmével való érintkezést, ellenben a mérsékelt nézetek közötti vitát elengedhetetlennek tartja, és az ilyen vitákban elkötelezetten részt vesz.”
(forrás:http://meltanyossag.hu/filozofia/)