Diszlexiás nyelvtanulók számára készítettek tananyagot egyetemünk oktatói

2020. január 17., 10:00

Miskolci Egyetem, XXXII. előadó (A/1-es ép. mfszt.)

Angol és német nyelvű digitális feladatbankot készített egy hét intézményből álló nemzetközi konzorcium, amelyben hazánkat egyetemünk oktatói képviselték (a Szegedi Tudományegyetem mellett). 

A tananyagot kidolgozó ERASMUS+ projekt zárókonferenciájának egyetemünk ad otthont 2019. január 17-én, a konferencia részletes programja ITT tekinthető meg.

A konferencia célja az, hogy felhívja a figyelmet az diszlexiás nyelvtanulók sajátos oktatási igényeire, valamint bemutassa a projekt eredményeként elkészült oktatási anyagokat, amelyek elősegítik az egyénre szabott oktatást vegyes képességű osztályokban.

A projekt fő célkitűzéseként létrehozott ENGaGE angol és német nyelvű digitális feladatbank rugalmasan illeszthető, tematikus elrendezésű tananyagot biztosít 4.-8. osztályos diszlexiás nyelvtanulók és inkluzív osztályaik számára. A tananyagot kísérő Tanártréning Program információval szolgál a diszlexiás tanulók nyelvoktatásáról, a digitális technika felhasználhatóságáról, a differenciálás és inkluzív oktatás lehetőségeiről, valamint a projektpedagógiáról.

A projekt a következő hét partnerintézmény együttműködésében valósult meg: Miskolci Egyetem, Szegedi Egyetem, Lingua-Met Kft. and Navigates Bt. (Magyarország), Lancasteri Egyetem (Nagy-Britannia), Masaryk Egyetem (Cseh Köztársaság), és Varsói Egyetem (Lengyelország). További információk a projektről, a partnerintézményekről, valamint a projekt eredményeiről a projekt honlapján találhatók: http://engage.uni-miskolc.hu/ .

Konferencia alkalmat nyújt a téma iránt érdeklődő csaknem 70 szakember eszmecseréjére, a legújabb kutatási eredmények és módszertani megközelítések megismerésére.