Dr. Tóth Géza egyetemi docens nyilvános habilitációs előadásai

2014. szeptember 25., 14:00

Miskolci Egyetem VII. előadó (A/1. ép. I. em. 102.)

A tudományos kollokvium témája:

Shift-share analízis és „rokonai” a társadalomföldrajzi vizsgálatokban

A tantárgyi előadás témája:
Az elérhetőségi vizsgálatok gyakorlati jelentősége a társadalomföldrajzi kutatásokban

Időpontja: 2014. szeptember 25. (csütörtök) 14.00 óra

Helye: Miskolci Egyetem VII. előadó (A/1. ép. I. em. 102-103 terem)

A Bíráló Bizottság
elnöke: Prof. Dr. Kocsis Károly az MTA levelező tagja, habil.dr., egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
tagjai: Prof. Dr. Benedek József az MTA kültagja, habil.dr., egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
Prof. Dr. Hevesi Attila az MTA doktora, habil.dr., professor emeritus (Miskolci Egyetem)
Prof. Dr. Kocziszky György PhD, habil.dr., egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
Dr. Kozma Gábor PhD., habil.dr., tszv. egy. docens (Debreceni Egyetem)
Prof. Dr. Michalkó Gábor az MTA doktora, habil.dr., egyetemi tanár, tudományos tanácsadó (MTA CSFK FTI)

A tézisfüzet megtekinthető a Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatalában (A/4. épület I. em. 143. szoba)

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Szűcs Péter
a Földtudományok Tudományági
Habilitációs Bizottság elnöke