Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens habilitációs előadásai

2014. május 12., 11:00

Miskolci Egyetem A/6. épület fsz. XIX. előadó

Meghívó Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens (ME ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet) nyilvános habilitációs előadásaira.

A tudományos kollokviumi előadás címe:
A gazdasági és monetáris unió jogi keretei a Lisszaboni Szerződés után

Az idegen nyelvű előadás címe (a tudományos előadást követően közvetlenül):
The legal framework of the Economic and Monetary Union after the Treaty of Lisbon
Időpontja: 2014. május 12. (hétfő) 11:00 órakor

A tantárgyi előadás címe:
Az Európai Unió Bírósága mint háromszintű igazságszolgáltatási fórum

Időpontja: 2014. május 12. (hétfő) 12:15 órakor

Az előadások helye: Miskolci Egyetem, A/6. épület, fszt. XIX. előadó.

A habilitációs tézisfüzet megtekinthető az ME ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet adminisztrációján (A/6. épület, I. emelet 117. szoba).

A bírálóbizottság tagjai:

Elnök: Prof. Dr. Farkas Ákos (CSc, intézetigazgató egyetemi tanár, dékán, ME ÁJK)
Bírálók: Prof. Dr. Blutman László (PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK)
Dr. habil. Osztovits András (PhD, tanszékvezető egyetemi docens, KRE ÁJK)
Tagok: Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit (CSc, egyetemi tanár, dékán, SZIE ÁJK)
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa (PhD, intézetigazgató egyetemi tanár, ME ÁJK)
Dr. habil. Harsági Viktória (PhD, tanszékvezető egyetemi docens, PPKE JÁK)

Az előadásokra tisztelettel várjuk.

Prof. Dr. Farkas Ákos
egyetemi tanár, dékán
az Állam- és Jogtudományok Tudományági
Habilitációs Bizottság elnöke