Aktuális tsz. ssz.: Kód: GEGE 207 . félév

A "Technikatörténet" c. tantárgy ütemterve

IV.é. gépészmérnökhallgatóknak (ALT.)

Tanulmány

hét

Előadás

Gyakorlat

1

A technikatörténetrôl általában. Az ipari forradalom és hatása a gépiparra, a gépészeti tudományra. 

Dokumentumok

az elôadási anyaghoz.

2

A karburátor találmánya és hatása. Bánki Donát (1859-1922) és Csonka János (1852-1939) élete 

Dokumentumok

az elôadási anyaghoz

3

A magyar gépészet nagy tanítómestere: Pattantyús-Á. Géza (1885-1956)

Dokumentumok

az elôadási anyaghoz

4

A T-modell és hatása: Galamb József (1881-1955) élete. 

Filmvetítés a T-modellről.

5

A rakéta korai feltalálója: Fonó Albert (1881-1972)

Dokumentumok

az elôadási anyaghoz

6

A Ganz-gyár és négy nagy vezetôje: Ganz Ábrahám (1814-67), Mechwart András (1834-1907), Kandó Kálmán (1869-1931) és Jendrassik György (1898-1954).

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz.

7

A Ganz-Jendrassik-motor és a magyar gázturbina. Jendrassik György (1898-1954) élete. 

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

8

Hazai kiemelkedô gépelemes-professzorok: Bánki Donát (1859-1922), Schimanek Emil (1872-1955), Cserháti Jenô (1855-1910), Hermann Miksa (1868-1944) és Vörös Imre (1903-84).

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

9

A magyar fogaskerék-iskola: Vidéky Emil (1879-1960), Galamb József (1881-1955), Szemiczei Lajos (1898-1960), Botka Imre (1906-74)

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

10

A magyar mechanika-iskola jelesei: Muttnyánszky Ádám (1889-1976), Reuss Endre (1900-1968) és Sályi István (1901-74).

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

11

A magyar anyagtudomány kiválóságai I.: Rejtô Sándor (1853-1928) és Bartel János (1862-1945) 

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

12

A magyar anyagtudomány kiválóságai II.: Zorkóczy Béla (1898-1928) és Gillemot László (1912-77)

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

13

A legsikeresebb magyar gépészmérnök:Kármán Tódor (1881-1963)

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

14

Összefoglalás: a gépészeti tudomány fejlôdése J. Watt (1736-1819) és Kármán Tódor (1881-1963) között.

Dokumentumok az

elôadási anyaghoz

A félévvégi aláírás feltételeit külön lap tartalmazza.

Ajánlott irodalom:

Endrei Walter - Jeszenszky Sándor: Technikatörténet 1760-1960. ELTE. Bp. 1993.

Terplán Zénó munkái az elôadásban elôforduló személyiségekrôl. 1960-1994.

Mûszaki nagyjaink 1-6. kötet. GTE. Bp. 1962-1985.


23

A tantárgy követelményei és a félévvégi aláírás feltételei:

- A tárgy lezárásának módja: aláírás, gyakorlati jegy.

- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele a kötelezô foglalkozások folyamatos látogatása, az elôadásokról készített jegyzet bemutatása, egy szabadon választott technikatörténeti témáról összeállított munka elkészítése.

vissza az előző oldalra
vissza az előző oldalra