FELMÉRÉSEK A HALLGATÓK KÖRÉBEN

A Miskolci Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás nyújtására. A Minőségbiztosítási Csoport a Miskolci Egyetem oktatási és szolgáltatási tevékenységeinek a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési feladatait látja el. Ezen feladatok között kiemelt szerepet kap az érdekelt felek (hallgatók, oktatók, nem oktató dolgozók, munkáltatók, stb.) elégedettségének rendszeres vizsgálata. A hallgatók esetében a vizsgálat folyamatos, a minden érdekeltre kiterjedő vizsgálat kétévente a szervezeti önértékelés során történik. Az elégedettségmérés a Miskolci Egyetemen túlnyomó részben online kérdőíves felmérés keretében zajlik, a megkereséshez a Neptunban szereplő adatokat használjuk. Ezért nagyon fontos információ, hogy a 2017/18- as tanévtől a hallgatói email cím kötelezően megadandó elem a Neptunban. A felmérések során az anonimitás teljes körűen biztosított, a vélemények összegyűjtését és kiértékelését az Evasys-rendszerrel végezzük, amely képes a kitöltőtől független, anonim értékelést végezni.
Hallgatóként a következő felmérésekkel találkozhatsz:
• Minden félévben az előző szemeszterre vonatkozó (akár több teljesített tárgy) kurzus értékelésével (vagy más néven Oktatói Munka Hallgatói Véleményezés, OMHV). Mivel ez a leggyakoribb vizsgálat, ennek a kérdőíve folyamatosan fejlődik, hogy szerepét minél eredményesen betölthesse, így 2017-ben megújult és jelentősen lerövidült. Szintén fontos fejlődés a felméréssel kapcsolatban, hogy 2017-től a kurzusértékelések kitöltése kötelező a Miskolci Egyetem hallgatói számára, melynek célja, hogy a véleményezési lehetőséggel minél több hallgató éljen, és megalapozott eredmények alapján lehessen intézkedéseket hozni az oktatás minőségének fejlesztése érdekében. Abban az esetben, ha egy hallgató ezt a kötelezettségét elmulasztja, fegyelmi eljárást vonhat maga után. A Miskolci Egyetem számára kiemelten fontos, hogy megismerje a képzéssel kapcsolatosan megfogalmazott véleményeteket. Megismerhetitek hallgatótársaitoknak az egyes kurzusokról kialakult véleményét, az oktatók is visszajelzéseket kapnak a kurzusok megítéléséről, az egyetem és a karok pedig információhoz jutnak az egyetemen futó képzéseikről alkotott hallgatói véleményekről. A vélemények pedig alkalmasak arra, hogy a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munkát támogassák;
• A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) részeként a képzés megkezdésekor úgynevezett bejövő motivációs vizsgálattal, amely tanulmányi érdeklődésre és szándékra (felzárkóztatás, tehetséggondozás stb.), illetve az intézmény- és szakválasztási preferenciákra kérdez rá;
• Ugyancsak a DPR részeként a tanulmányok előrehaladásával évente úgynevezett közbülső motivációs vizsgálat segít visszajelzést gyűjteni az oktatással és szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói elégedettségről;
• A végzés előtti félévben kimenő motivációs vizsgálattal a munkaerő-piaci kivezetésre vonatkozó igényeidet és a szak, illetve az egész képzési és szolgáltatási infrastruktúra minősítését végezzük.
Később a végzést követően a DPR vizsgálatok végzettekre vonatkozó felmérései szintén online kérdőív segítségével egy-, három- és ötévente zajlanak. A megkeresés adatbázisát itt a Neptun-rendszer adatai mellett az Alumni portál adatbázisa szolgáltatja. A felmérések eredményeinek elemzését egyetemi szinten a Minőségbiztosítási Csoport, kari szinten pedig az érintett szervezeti egységek minőségbiztosításért felelős tagjai
végzik. A vizsgálatok eredményeit a teljes felmérés lezárását követően a Minőségbiztosítási Csoport vagy a kari Hallgatói Önkormányzaton keresztül is elérheted.
A hallgatói felmérések kitöltése talán időnként fárasztó és unalmas tevékenységnek tűnik, azonban igazából ez az egyik legdemokratikusabb eszköz az egyetemi hallgatók kezében, hogy anonim módon, de őszinte visszajelzéseket adjanak az intézmény vagy a szervezeti egységek felé az oktatás és a szolgáltatások színvonalával kapcsolatban. A felmérések eredményei minden esetben az oktatásfejlesztési tervek és akciók alapját jelentik, sőt az intézményi és program-akkreditációk törzsrészét is ezek képzik.
Kérjük, hogy a felmérésekben való aktív részvétellel segítsd a Miskolci Egyetem oktatási és szolgáltatásfejlesztési munkáját!