Polt Péter legfőbb ügyész is részt vett az ÁJK nemzetközi konferenciáján

2018. március 23.

"Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – alapvetések és speciális kérdések" címmel rendezett nemzetközi konferenciát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont és a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület 2018. március 23-án.

A megnyitót követő I. szekcióban Prof. Dr. Polt Péter legfőbb ügyész is előadást tartott "Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó magyar szabályozás, a költségvetési csalás elleni fellépés az ügyészségi gyakorlatban" címmel.

A konferencia célja az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmével kapcsolatos alapkérdések és speciális megjelenési formák a tagállami jó gyakorlatok bemutatásán keresztüli, gyakorlatközpontú megvitatása volt. A konferencia fókuszában a szűkebb értelemben vett uniós csalás fogalmi köréhez tartozó bűncselekmények álltak, de előadás témája volt a cybercrime és a compliance kérdésköre is. A konferencia aktualitását az adta, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben fogadta el az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló új irányelvet (EU) 2017/1371. Az irányelv több újítást vezetett be; ezek vizsgálata az egyik fő iránya volt a konferenciának a tagállami szabályozások tükrében a megjelölt problémakérdéseken keresztül. A projektben kooperációs partnerként hazánkon kívül további öt uniós tagország (Németország, Ausztria, Olaszország, Görögország és Románia) szakértői is részt vesznek.

A rendezvény megnyitóján készült fényképek:

A fotókat a Beiskolázási Központ (Lengyel Attila) készítette.