IV. Tradicionális Miskolci Jogászbál

2020. január 21.

„IV. TRADICIONÁLIS MISKOLCI JOGÁSZBÁLT”

Az idei Tradicionális Miskolci Jogászbál immár negyedik alkalommal került megrendezésre. A bál és az azt megelőző konferencia kiemelt témája volt a fiatalok, különösen az értelmiségi fiatalok vidéken történő érvényesülése. A miskolci jogászbálok története szorosan összekapcsolódik az Eperjes városában tevékenykedő Evangélikus Jogakadémia történetével, ahol is a források tanúsága szerint a jogakadémisták 1837-től már biztosan szerveztek „jogászbált” ezen elnevezés alatt. Miután a Magyarországi Evangélikus Egyház elismerte a Miskolci Egyetem Jogi Karát a Jogakadémia szellemi örökösének, megnyílt a lehetőség, hogy Miskolcon ismételten Tradicionális Miskolci Jogászbálokat szervezzünk. Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Tradicionális Miskolci Jogászbál, melyen közel 450-en vettek részt.

 

 

A rendezvény a régió kiemelkedő szakmai és társadalmi eseménye. A bál fővédnöke Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, a védnöki kollégium tagjai Prof. Dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar dékánja, Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, Prof. Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja, Dr. Petraskó István, a Miskolci Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökségi tagja, Dr. Réti László, a Magyar Jogász Egylet főtitkára, Prof. em. Dr. Sárközy Tamás DSc, a Magyar Jogász Egylet elnöke, Dr. Schadl György PhD, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, Dr. Simon Ernő, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fellebbviteli főügyésze, valamint Prof. Dr. Torma András, Miskolci Egyetem rektora.

A jogászbált Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony nyitotta meg, akinek nagy öröm volt visszatérnie egykori alma materébe. A báli közönséget Prof. Dr. Csák Csilla dékán asszony köszöntötte.

A rendezvény további különlegessége volt, hogy emléket állított korábbi báljaink tiszteletbeli fővédnökének, a 2019-ben elhunyt Boleratzky Lórándnak is, aki a Miskolci Evangélikus Jogakadémia nyilvános rendes egyetemi magántanára volt. Így a bálon került sor a „boleratzky” férfi és női báli öltözet avatási ceremóniájára, mely öltözet megvalósításához Hampel Katalin divattervező és szalonja nyújtott segítséget.

A bálra a tavalyi évhez hasonlóan idén is elkészült egy zenei korong, melyen eperjesi dalok feldolgozásai szerepelnek. Ennek egyedisége, hogy annak elkészültében, hangszerelésében és a dalok feléneklésében jogász kollégák működtek közre.

A bálon készült fotók:

További információ:

Prof. Dr. Csák Csilla, dékán

Telefon: 46/565-170; E-mail: jogdekan@uni-miskolc.hu