Sajtótájékoztató a felvételivel kapcsolatban

2020. január 28.

Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes, valamint a karok vezetői tájékoztatták a sajtó képviselőit a 2019. évi rendes felvételi eljárás és a 2020. évi keresztféléves felvételi eljárás eredményeiről, valamint az induló új szakokról.

 

 

A 2020. január 28-án tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Miskolci Egyetem a demográfiai folyamatok romlása és a felvételi ponthatárok emelkedése mellett is folyamatosan növelni tudta népszerűségét az elmúlt években, hiszen - ha az utóbbi hat évet tekintjük - a hallgatói létszám évről-évre nőtt, és 2019-ben érte el a legmagasabb értéket. A keresztféléves eljárás adataival kapcsolatban is pozitív változásról számoltak be az egyetemi vezetők, hiszen idén februárban 205-en kezdhetik meg tanulmányaikat a Miskolci Egyetemen, ami a tavalyihoz képest több mint 17 százalékos növekedést jelent. A 2020. évi általános felvételi eljárás tekintetében is jelentős növekedés várható, egyrészt annak köszönhetően, hogy új szakok indulnak – a Bölcsészettudományi Karon a Nemzetközi tanulmányok BA, a Kulturális antropológia BA és a Kulturális antropológia MA angol nyelven, az Egészségügyi Karon az Egészségügyi szociális munka MA, a Gépészmérnöki és Informatikai Karon az Üzemmérnök-informatikus BSc, valamint a Gépészmérnöki MSc angol nyelven –, másrészt annak következtében, hogy a Gazdaságtudományi Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar egyes szakjain csökkennek a ponthatárok, illetve a jogászképzésben az államilag finanszírozott helyek száma a korábbi 10 főről 80 főre nő.

A sajtótájékoztatón az egyetem vezetői többször is felhívták a figyelmet az idei felvételi eljárással kapcsolatos azon változásra, mely szerint 2020 szeptemberétől a felsőoktatási intézményekbe való bekerülés alapfeltétele az emelt szintű érettségi vizsga.

A témával kapcsolatos sajtóközlemény ITT olvasható.

A sajtótájékoztatón készült fotók:

 A videót és a fotókat a Beiskolázási Központ készítette.