Magyar Tudomány Ünnepe 2020

2020. november 16.

Az országgyűlés a 2003. évi XCIII. törvénnyel november 3-át a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Ennek emlékére a Magyar Tudományos Akadémia 2020 novemberében immár 17. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2020” programsorozatot.
 

Az országos és határon túli rendezvénysorozat minden évben egy mottó köré összpontosul, amely az idei évben a „Jövőformáló tudomány”.

Az idei rendezvénysorozat kiemelt értékként hirdeti a tudomány rendszerközpontú szemléletét, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben a tudomány időnként szükségszerűen meghaladja a korábbi eredményeit, alkalmazkodni lehet hozzá társadalmi szinten is. Ez a rendszerközpontú szemlélet jelenti többek között a tudomány stabilitását a társadalom számára, és ezáltal teremt időtálló értéket a tudományos eredményeket felhasználók számára.

A tudományünnep másik kitüntetett célja, hogy hangsúlyozza a perspektívaváltás létjogosultságát az új tudományos módszerek és a paradigmaváltással együtt járó szemléletváltozás kialakításában. Napjainkban nem elegendő a közeljövő eredményeit előrevetíteni, mert a fenntarthatóság nagyobb távlatokban mérhető. Ez a felelős tevékenység folyamatos együttműködést feltételez és kíván az egyetemek, a tudományos szervezetek, a kutató- és fejlesztő hálózati intézmények, az ipari kutatóhelyek és a kormányzati szervek képviselői között, összhangban az MTA küldetésével.

A tudományünnep további célja, hogy azt az értékrendet hirdesse, miszerint az anyanyelvre épülő, versenyképes tudás megteremtése a nemzeti összetartozás alapja, a fejlődés szempontjából tekintve nemzeti érdek, amelynek elősegítése kitüntetett célkitűzése az Akadémiának. A mottó a kutatói pálya legfőbb motivációját is hangsúlyozza, a kutatói tevékenységnek azokat az eredményeit hozza a fiatalok látóterébe, melyekkel kivételes esetben megváltoztathatják az emberek életét.

A Miskolci Egyetem is csatlakozik a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 országos programsorozathoz. A járványügyi helyzethez igazodva idén a hagyományos rendezvények elmaradnak, programjainkat online formában szervezzük.

 

KÖZPONTI ESEMÉNY (NOVEMBER 16.)

 

November 16-tól az egyetem honlapján illetve Youtube-csatornáján látható izgalmas kisfilmmel csatlakozik az egyetem a Tudomány Ünnepe 2020 rendezvény-sorozathoz, amelynek mottója: „Jövőformáló tudomány”. Ezt az üzenetet szeretnénk mi is hangsúlyozni, és néhány olyan témát felvillantani, amelyek napjainkban aktuálisak, és a jövőnk szempontjából is meghatározó kérdések, mint például a víz, az informatika és a digitális technológia térhódítása vagy akár a környezetkímélő poliuretán tervezése. De beszélünk arról is, hogy mi is a tudomány, mérhető-e, és ha igen, hogyan, és kit nevezünk tudósnak. Célunk, hogy bemutassuk, a tudomány nem az élettől elrugaszkodott, megfoghatatlan dolog, hanem mindennapi életünk része, és hogy a kutatók, tudósok nem elefántcsonttoronyban élő megközelíthetetlen, fehér köpenyes öregurak, hanem hús-vér emberek.

 

KARI PROGRAMOK

 

Műszaki Földtudományi Kar

· Doktoranduszok Fóruma (november 19.)

http://mfk.uni-miskolc.hu/?page_id=8253

 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

· Doktoranduszok Fóruma

 

Állam-és Jogtudományi Kar

· Doktoranduszok Fóruma (november 19.)

https://jogikar.uni-miskolc.hu/phd_kepzes_hirek

 

Gazdaságtudományi Kar

· Közgazdaságtudomány a jövő szolgálatában (november 19.)

https://www.uni-miskolc.hu/files/11302/MTÜ_MEGTK_2020.pdf

 

Bölcsészettudományi Kar

· Doktoranduszok Fóruma (november 19.)

www.uni-miskolc.hu/files/11268/BTK_Doktoranduszok Fóruma program 2020.pdf

· Létkérdések a társadalomtudományokban és a társadalomelméletben (november 16.)

  Konferencia és beszélgetés a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény-sorozathoz kapcsolódóan

www.uni-miskolc.hu/files/11254/MEGHÍVÓ-létkérdések.pdf

 

A Doktoranduszok Fóruma c. rendezvénysorozat összes kari programja ITT olvasható egybeszerkesztve.

 

KUTATÓI ELISMERÉSEK

 

A Miskolci Egyetem új vezetése a közelmúltban két új, a tudományos kutatási eredmények elismerésével kapcsolatos döntést hozott:

- a 2020-as évtől kezdve a kutatói elismeréseket november hónapban, a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan fogja átadni a Rektor,

- 2020. novemberében „A Miskolci Egyetem Kiváló Tudományos Szerzője a 2020. évben” elnevezésű, olyan elismerő oklevelek átadására kerül sor, melyekkel a QS-2021 ranking-hez kapcsolódóan azok eredményeit ismerjük el, akik szignifikánsan hozzájárultak ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem történelmében először a 2021-es rangsorban a világ első 1.000 egyeteme közé került. A kitüntetettek kari névsora a következő linkekre kattintva érhető el:

MFK+AFKI

MAK+FIEK

GÉIK+FIEK

ÁJK

GTK

BTK+IOK

EK

Kiegészítő oklevelek

A járványhelyzet miatt az elismerő okleveleket idén postai úton juttatjuk el a kitüntetetteknek, akiknek ezúton is gratulálunk, és hosszú, publikációkban gazdag tudományos karriert kívánunk!