Egyetemünk jelenlegi és egykori oktatóit is kitüntették Miskolc Város Napján

2021. május 10.

Hagyomány, hogy Miskolc Város Napján, május 11-én vehetik át elismeréseiket azok a személyek és szervezetek, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, öregbítve ezzel Miskolc városának hírnevét. Ezen a napon osztják ki többek között a MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, a PRO URBE – a városért kitüntető címeket, valamint AZ EGYETEMÉRT – A VÁROSÉRT díjat.

2021-ben az odaítélt harminchat kitüntetésből négyet egyetemünk jelenlegi vagy egykori oktatói kaptak meg.

MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍMET KAPOTT:

Prof. Dr. Kabdebó Lóránt - a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyik alapítója, az Irodalom Tanszék vezetője, majd a kar dékánja volt 1997-2006 között. 2006 óta a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának „professor emeritus”-a.

AZ EGYETEMÉRT – A VÁROSÉRT DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Prof. Dr. Nagy Aladár – Dr. Nagy Aladár a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora, 1963 óta intézményünk oktatója.

1986-tól 1990-ig a Társadalomtudományi Intézet vezetője, mely intézet fontos szerepet játszott a Miskolci Egyetemen 1987-ben megindított közgazdászképzésben. Az intézet keretei között mőködött a Filozófia, Politológia illetve Szociológia Tanszék. Többször töltött be kari, illetve egyetemi tisztségeket: A Gazdaságtudományi Kar életében fontos időszakban 1990 és 1991 között oktatási, 1991 és 1994 között tudományos dékán-helyettesi feladatokat látott el. 1993 és 2009 között a Kar „Vállalkozáselmélet és –gyakorlat” nevő Doktori Iskolájának vezetıje. 1997-től 2005-ig nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes. 1998 és 2006 között a Miskolci Egyetem Európai Tanulmányok Központjának igazgatója.

HERMAN OTTÓ TUDOMÁNYOS DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Dr. habil Fazekas Csaba – az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének intézeti tanszékvezető egyetemi docense, aki 1992 óta oktat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2001. július 1-től a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanulmányi illetve általános dékánhelyettese. 2005-2009-ig a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 2013–2018 között ismét a kar dékánhelyettese. A Miskolci Egyetem Szenátusa 2009-ben a „Signum Aureum Universitatis Miskolciensis” kitüntetéssel tüntette ki. A Miskolci Egyetem BTK Hallgatói Önkormányzata 2018-ban „Kiváló oktató” kitüntetést adományozott.

BIZONY ÁKOS KITÜNTETŐ JOGI DÍJAT KAPOTT:

Dr. Panyi Béla – az Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézetének meghívott oktatója.

A díjak és a kitüntetések az elmúlt évtizedekben sem kerülték el; számtalan legfőbb ügyészi dicséret mellett a többi között megkapta az ügyészi szervezeten belül adományozható legnagyobb kitüntetést, a Kozma Sándor díjat, és a „jogászok Kossuth-díjának” számító Deák Ferenc díjat is. A Miskolci Egyetem ÁJK Hallgatói Önkormányzata 2002-ben és 2009-ben „Kiváló oktató” kitüntetéssel díjazta, 2003-ban Pro Facultate Iuris Prudentiae díjat, 2018-ban A Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója cím birtokosa lett.

Gratulálunk a díjazottaknak!