Online érkezett a Tavaszi Szél a Miskolci Egyetemre

2021. május 28.

Egyetemünk volt a házigazdája a kétnapos XXIV. Tavaszi Szél Konferenciának, amely 2021. május 28-án kezdődött. A nyitónapon a megnyitók és köszöntők után Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora tartott plenáris előadás, majd szekciókban folytatódott a munka.

A konferencia közönségét a miskolci helyszínen köszöntötte Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere, Molnár Dániel, a Doktoranuszok Országos Szövetségének elnöke, valamint Juhász János, a Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke. Videófelvételen mondta el köszöntőjét Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának elnöke, Prof. Dr. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára, Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség vezetője, Prof. Dr. Csernoch László, az Országos Doktori Tanács elnöke, valamint Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.

Elsőként Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter köszöntötte a Konferencia résztvevőit. Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának elnöke megnyitójában elmondta, hogy miskolciként, egykori miskolci egyetemistaként olyan tudást, ismereteket szerzett, amelyek máig meghatározzák a világképét. Utalt arra, hogy a ma megnyíló konferencia neve egyszerre idézi az egyik legismertebb csángó magyar népdalt, és hirdeti a megújulást, a változást, a frissességet. Ez a szellemi frissesség jellemezte Bay Zoltán fizikust, aki a radarcsillagászat alapjait fektette le a háború utáni Magyarországon, és ez jellemzi Karikó Katalint is, aki a járvány legyőzéséhez járult hozzá tudásával. Hangsúlyozta, hogy ahogy a jövő nem létezhet tudomány nélkül, úgy hazánk sem létezhet felelősségteljes fiatal tudósok nélkül. Arra buzdította a fiatal kutatókat, hogy merjenek nagyot álmodni, és mutassák be a konferencián a kutatásaik eredményét.

Prof. Dr. Bódis József, az ITM államtitkára nyitóbeszédében köszönetet mondott a felsőoktatás minden egyes szereplőjének, amiért a pandémia sújtotta helyzetben a felsőoktatást képessé tették az alkalmazkodásra, az online jelenlétre történt átállásra. Kiemelte, hogy a járvány megmutatta, hogy Magyarországnak olyan felsőoktatásra van szüksége, amely a fenntarthatóságot, a versenyképességet szolgálja. Ebben pedig nagy szerepet játszanak a fiatal kutatók, akik szaktudásukkal az egész ország versenyképességét garantálják. Ehhez viszont az államtitkár szerint egyrészt nemcsak hatékonyabb, rugalmasabb felsőoktatás kialakítására, egyetemi modellváltásra van szükség, de olyan Science Parkok, egyfajta inkubátorként működő tudásközpontok létrehozására is, amelyekben éppen olyan kreatív, ambíciózus szakemberek fognak majd dolgozni, mit amilyenek a konferencia résztvevői. Ugyancsak szükségesnek tartja az államtitkár a nemzeti laboratóriumok rendszerének felállítását, amelyek nemzetközi szinten elismert tudományos csomópontokként az aktuális kutatási eredmények hasznosítását fogják végezni. Végül a felsőoktatás versenyképességét szolgálja a kooperatív doktori program is, amelyben a doktorjelöltek a vállalatokkal együttműködve kutathatják doktori témájukat. Az államtitkár Széchenyi Hitel című művéből származó idézettel zárta nyitóbeszédét.

Prof. Dr. Horváth Zita örömét fejezte ki amiatt, hogy a Miskolci Egyetem lehet a házigazdája a Tavaszi Szél Konferenciának, amelyet a tehetséggondozás szimbólumának nevezett. Ugyanakkor a Miskolci Egyetem rektoraként sajnálja, hogy az OTDK Bölcsészettudományi Szekciójához hasonlóan most is csak online tudja vendégül látni egyetemünk a tehetséges ifjú tudósokat. Úgy vélte, hogy azért fontos ez a tudományos seregszemle, hogy segítségével felmérjük, hogyan állunk a tudományos utánpótlással. Elmondta, hogy az elmúlt években 3 évről 4 évre nőtt a doktori ösztöndíj ideje, amelynek összegét meg is emelték. Ez komoly támogatást jelent, ezzel is arra szeretnék biztatni a fiatalokat, hogy minél tovább tanuljanak. Végül reményét fejezte ki, hogy a Tavaszi Szél Konferenciát jövőre már újra a szokásos jelenléti formában lehet megrendezni.

Veres Pál azzal kezdte a beszédét, hogy hármas minőségben van jelen a mai eseményen: egyrészt mint a házigazda város polgármestere, másrészt mint az egyetem Kuratóriumának tagja, harmadrészt pedig mint a tehetséggondozásért elkötelezett pedagógus. Kiemelte, Miskolc és a Miskolci Egyetem számos területen ért már el szép eredményeket, most pedig egy olyan konferenciának lehet házigazdája, amely a tudományos élet meghatározó fóruma, és amelyre nagy szükség van, hiszen nem elég, ha a doktoranduszok elmélyülnek a szakterületükben, időnként olyan fórumokra is szükség van, ahol bemutathatják szakmai eredményeiket, eszmét cserélhetnek más fiatal doktorjelöltekkel, és kapcsolatokat építhetnek ki. A polgármester szerint a konferencia fontosságát tovább emeli, hogy nem csak magyarul, hanem angol nyelven is lehetőségük van a fiatal kutatóknak eredményeik bemutatására. Végül a polgármester arra biztatta a konferencia résztvevőit, hogy a pandémia után személyesen is látogassanak el Miskolcra, ismerjék meg a város és környezete szépségeit.

Dr. Gál András Levente elmondta, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége alapító és tiszteletbeli elnökeként különösen fontosnak tartja a Tavaszi Szél Konferenciát. Felidézte, hogy annak idején Kiss Paszkál és Kerényi Péter, a DOSZ első elnökségének tagjai vettek részt Skóciában egy összművészeti, össztudományos fesztiválon, amely mintául szolgált a konferenciához. Köszönetet mondott a konferencia támogatóinak, akik lehetővé tették, hogy a hagyomány fennmaradjon, és idén már a huszonnegyedik Tavaszi Szélt rendezhetik meg. A Digitális Jólét Program szakmai vezetőjeként hangsúlyozta, hogy a digitalizáció csak egy eszköz, amely mögött ember van, és bármilyen jól működő algoritmusokkal és mesterséges intelligenciákkal is fogunk dolgozni, csak akkor fog a nemzet, a közösség boldogulni, versenyképesen fennmaradni, ha jó minőségű, tanult emberek használják, programozzák, felügyelik ezeket a rendszereket. Végül a jó munka mellett jó szórakozást is kívánt a konferencia résztvevőinek.

Prof. Dr. Csernoch László, az Országos Doktori Tanács elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az, hogy ezt a konferenciát – ugyan megváltozott körülmények között, de – még egy pandémiás időszakban is meg lehet rendezni, jól mutatja, hogy a tudomány mindent le tud győzni. Kiemelte, hogy a doktori képzés és maga a tudománnyal való foglalkozás soha nem lehetett ennél jobban szem előtt. Az egész társadalom számára világossá kellett válnia, hogy a kutatás, a problémák megoldása összefogást, sokszor nemzetközi együttműködéseket igényel. Ezekről az együttműködésekről, együttgondolkodásról, a kapcsolattartásról és legfőképp az információk átadásáról kell szólnia egy ilyen konferenciának, hiszen nem elég a tudományt művelni, azt átadni is tudni kell, miképp az új eredményeket sem elég elérni, hanem hasznosítani is kell őket.

Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke meleg szavakkal köszöntötte a Miskolcon, az egykori Alma Materében rendezett XXIV. Tavaszi Szél Konferenciát. Beszédét az első Tavaszi Szél Konferenciára való visszaemlékezéssel kezdte. Megállapította, hogy a konferencia mára „felnőtt”, hosszú, de sikeres út végén kivívta a maga tudományos rangját. Kiemelte, hogy a TDK, a tudományos diákköri mozgalom összeköti az egyetemi hallgatókat a doktoranduszokkal. Ilyen összekötő szerepre hivatott a Roska Tamás Tudományos Előadás is, amelyet doktoranduszoknak hirdettek meg, és amelyre az idei OTDK 16 szekciójában összesen 107 pályázat érkezett. Az OTDK minden szekciójában 1-1 nyertest hirdettek, akik fejenként 300.000 Ft jutalomban részesültek. Más ösztöndíjakkal is igyekeznek a tudományos pálya felé irányítani a tehetséges fiatalokat, ilyen a 2016-ban elindított Új Nemzeti Kiválósági Program, amellyel a felsőbbéveseket célozzák meg. A legújabb ösztönzést pedig a tavaly először meghirdetett Kooperatív Doktori Képzés jelenti, melyre a már munkahellyel rendelkező kutatók jelentkezhetnek. Idén némileg módosítanak a pályázati kiíráson, azonban az elnyerhető havi 400.000 Ft ösztöndíj biztosan sok fiatal kutató érdeklődését fogja felkelteni. Szintén új ösztönzést adhat az is, hogy idén először a DOSZ különdíjat adott a XXXV. OTDK-n 1-1 legjobb 1. helyezett tédékázó hallgatónak.

Molnár Dániel DOSZ-elnök szerint ugyan megváltozott az életünk a koronavírus miatt, de másfél év után újra van remény. Nem élhet az emberiség tudomány nélkül, amit az is mutat, hogy a világ legképzettebb kutatói egymással együttműködve dolgozta ki a védőoltásokat. A Doktoranuszok Országos Szövetségének elnöke úgy látja, hogy sok doktorandusz jól haladt a kutatásaival a járvány okozta kényszerű bezártság idején, de másokat kifejezetten akadályozott ez a bezártság, sokaknak hiányzottak például a laboratóriumok, könyvtárak, levéltárak, ahol a járvány előtt szabadon kutathattak. Végül sok egészségügyis PhD-s egyáltalán nem haladt előre a témájával, hiszen ők is beszálltak a koronavírusos betegek ápolásába, és áldozatos munkájukkal emberéleteket mentettek. Ezeknek az egészségügyben dolgozó doktoranduszoknak ajánlja a DOSZ a Tavaszi Szél Konferenciát. Beszéde végén köszönetet mondott a rendezvény támogatóinak.

Végül Juhász János a Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnökeként örömét fejezte ki, hogy ismét a Miskolci Egyetem rendezheti meg a konferenciát. Úgy fogalmazott, hogy a pandémia alatt eredményeket most lehet bemutatni, most lehet meghatározni a jövőbeni fejlődési irányokat, ehhez kívánt minden résztvevőnek kellemes tanácskozást. Végül kifejezte a reményét, hogy legközelebb már személyesen is találkozhat a mai online-konferencia résztvevőivel, valamint megköszönte a rendezvény támogatóinak a nagylelkű támogatásukat.

A videót és a fotókat a Beiskolázási Központ készítette.