A Miskolci Egyetem új SZMR-e mérföldkő a versenyképesség növelésében

2021. június 4.

A fenntartó és tulajdonos Universitas Miskolcinensis Alapítvány és az intézmény képviselői közötti többkörös, produktív egyeztetések eredményeként létrejött Szervezeti és Működési Rend (SZMR) a szervezeti felépítés funkcionalitásra építő megújításával és a gazdálkodás átalakításával új, a versenyszférára jellemző alapokra helyezi az egyetem működését. A Miskolci Egyetem új SZMR-e 2021. június 1-jén lépett hatályba.

A Miskolci Egyetemen végbemenő modellváltás egyik legfőbb előnye az intézmény versenyképességének növelése. Ahhoz, hogy a fenntartói és tulajdonosi jogokat gyakorló Universitas Miskolcinensis Alapítvány teljesítse ezen célkitűzését, szükséges volt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (SZMR) újragondolása a versenyszférára jellemző szabályok mentén.

Dr. Varga Judit, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: „Az új SZMR mérföldkő jelentőségű a Miskolci Egyetem további működésében, hiszen az olyan egyedi újítás, mint a funkcionalitás gondolata a felsőoktatásban, elindítja az intézményt a versenyképesség útján. Erre épül a szervezeti struktúra, és ez adja a gazdálkodási logika alapját is, mert ez a bevételek és a költségek belső megosztásának alapja, illetve ez határozza majd meg az egyes munkakörök értékét és értékelését is.

Szintén a piaci alapú működés felé mutató változás, hogy központosítottan történik majd a szellemi és a materiális javak értékesítése, valamint a hozzájuk kapcsolódó összes feladat ellátása – a Miskolci Egyetem roppant értékes tőkével rendelkezik ezen a téren is.

Az új SZMR mellett az alapítvány kuratóriuma elfogadta az egyetem 2021. évi költségvetését is, ami már ezen teljesen új szemlélet mentén készült el és nagy előrelépést jelent a korábbi évekhez képest. Összességében elmondhatjuk, hogy elkezdődött az a munka, amire építve a Miskolci Egyetem 2022-es büdzséje valóban egy modellváltó költségvetés lesz.”

A dokumentum a benne foglaltakon keresztül garantálja az egyetemi autonómiát. A Szenátus legfőbb döntéshozó testületi jellege és szerepe külön hangsúlyt kapott. Összetétele racionálisabb, ugyanakkor kellő mértékben biztosítja az autonómiát és az érdekképviseletet minden szereplő számára, hiszen a munkavállalók és a hallgatók is képviseltetik magukat benne.

Egy másik, operatív irányító és döntéshozó testület is kiemelendő: ez a Rektorátus. Általa lett az egyetemnek – a versenyszféra szóhasználatával élve – „menedzsment team”-je. E fórum tagjai közösen határozzák meg az egyetem jövőképét és stratégiáját, valamint irányítják az intézményt. A testületnek tanácskozási jogú tagjai az érdekképviseletek delegáltjai.

A többkörös egyeztetési folyamat során az alapítvány kuratóriuma és az egyetem vezetői közösen alakították a dokumentum tartalmát, amely ennek az együttműködésnek köszönhetően a közös érdeknek megfelelően készült el: a Szenátus mellett a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Miskolci Egyetemi Szervezete, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzata is véleményezte a dokumentumot.

A Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. Horváth Zita szerint is mérföldkő az új SZMR. „Rengeteg egyeztetés előzte meg az egyetem működését leginkább befolyásoló dokumentum megszületését. A cél az, hogy hatékonyabb és versenyképesebb legyen az intézmény struktúrája, de az is szempont volt, hogy a kor kihívásaihoz igazítsuk a feladatok elosztását is. Ebben segít részben az új oktatási rektorhelyettes, valamint az, hogy a dékánok – saját karuk irányítása mellett – olyan plusz feladatokat is kaptak, amelyek révén ők is jobban átlátják az egyetem egészének működését. A legfontosabb, hogy megszűnnek a bizonytalanságok, az új rendszer pontosan meghatározza a feladatokat. Természetesen önmagában egy SZMR nem old meg mindent, de segít a szervezettségben, ami elengedhetetlen követelmény az egyre élesedő felsőoktatási versenyben.”