Nyelvvizsga hiányában is kezdeményezhető a diplomák kiadása

2021. június 28.

A 2020. szeptember 1. napja és 2021. augusztus 31. napja között sikeres záróvizsgát tett hallgatóknak nyelvvizsga hiányában is lehetőség van kiadni az okleveleket a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről szóló 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet értelmében.

Az érintett hallgatók az INNEN LETÖLTHETŐ kérelem kitöltésével kérelmezhetik az oklevelük elkészítését.

Az oklevelek kiállítására a kérelmek benyújtásától számítva 30 napja van az egyetemnek. Az átvétel módjáról a hallgatók a kérelemben tudnak nyilatkozni.