Megjelent az Universitas Miskolcinensis Alapítvány ösztöndíj pályázata

2021. július 2.

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a hátrányos szociális helyzetű, kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos, szakmai eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. A pályázat elbírálása során egyenlő súllyal vesszük figyelembe a hallgató szociális körülményeit és a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos eredményeit.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26. (hétfő) 16.00 óra

A pályázatot a jelen felhívás mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével lehet benyújtani az illetékes kar dékáni hivatalába kizárólag e-mail útján az alábbi címekre:

Állam- és Jogtudományi Kar: jogdhiv@uni-miskolc.hu

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: zenblock@uni-miskolc.hu

Bölcsészettudományi Kar: kervenyekbtk@uni-miskolc.hu

Egészségügyi Kar: tanefk@uni-miskolc.hu

Gazdaságtudományi Kar: gtkpalyazatok@uni-miskolc.hu

Gépészmérnöki és Informatikai Kar: geiktanulmanyi@uni-miskolc.hu

Műszaki Anyagtudományi Kar: mak.tanulmanyi@uni-miskolc.hu

Műszaki Földtudományi Kar: mfkto@uni-miskolc.hu

 

A Pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

 

A pályázat beadása után hiánypótlásnak helye nincs!

 

Minden pályázó elektronikus úton (e-mailben) kap tájékoztatást a pályázat eredményéről legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig.

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap