Új képzési forma segíti a hallgatók jövőbeni elhelyezkedését

2021. október 11.

Az új módszer, az úgynevezett moduláris – kompetencia alapú képzés bevezetésének célja, hogy a hallgatók számára a képzési tervben előírtakon túl, további kompetenciák elsajátításának lehetőséget biztosítsa a Miskolci Egyetem. A képzés célja, hogy segítse a hallgatók munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedését.

A hallgatók számára olyan ismeretanyagok és információk megszerzésének biztosítása a cél, amelyeket az alap- vagy mesterképzésben nem tudnak megszerezni, ugyanakkor a munkaerőpiacon hasznosítható. Néhány példa:

digitális írástudás, kommunikációs - prezentációs kompetenciák, protokoll és tárgyalási ismeretek, cégalapításhoz és vezetéshez szükségesek kompetenciák, kulturális és interkulturális ismeretek, állampolgári és Európai Uniós ismeretek stb.

 

A képzések két részből épülnek fel:

1. E-learning tananyag (videók, ppt-k, tansegédletek stb.)

2. Jelenléti képzés – tömbösítve, félévente 1 nap (6-8 óra)

 

A kompetencia alapú képzés körében meghirdetett tárgyat teljesítő hallgatók számára az aláírás megszerzésével egyidejűleg a kurzus meghirdető Kar igazolást állít ki.

Azon hallgatók számára, akik a képzési idejük alatt meghatározott számú kurzust teljesítenek, a Miskolci Egyetem dokumentummal igazolja, hogy a hallgató kompetencia alapú képzésben részesült.

Az intézményi igazolást az oklevélmellékletben tüntetik fel. Fontos azt is tudni, hogy az oklevélmelléklet – önmagában véve – jogi hatállyal nem bír, elsősorban információs értéke van, az viszont jelentős előny lehet egy állásinterjún.

 

 

A kurzuson való részvétel ingyenes.

 

A képzéshez kapcsolódó tárgyfelvételi időszak 2021. október 14.

(csütörtök) 16 órával zárul.

 

A kurzusok a közvetkező tárgykóddal kezdődnek: MEREKMOD, és az a Minden további intézményi tárgyak kategóriában találhatók meg.

 

Választható kurzusok: