Egyetemünk oktatói vehettek át rangos elismeréseket

2021. november 17.

A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából Eötvös József-díjat, Apáczai Csere János-díjat és miniszteri elismerő okleveleket vehettek át egyetemünk tanárai. Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak!

 

Dr. Kenderes György, az Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének egyetemi docense Eötvös Józsed-díjat kapott.

1981-től, a kar alapításától oktat Miskolcon. Az eltelt 35 évben is fáradhatatlanul, magas minőségben, innovatív módon látott el oktatói feladatokat.

Gyakorlati tapasztalatokon alapuló szakmai és tudományos felkészültsége országos szinten elismert. A tudomány képviselőjeként elnöke a MAB Munkaügyi és Szociális Munkabizottságának, továbbá az MTA Köztestületének, és a Magyar Munkajogi Társaságnak is tagja. Az Intézet által jegyzett munkajog és ahhoz kapcsolódó tárgyak oktatásban kiemelkedő szerepet vállal, kitűnő előadó. Tudományos eredményeit a mindennapi oktatáson túl számos publikációban (tankönyvek, tankönyvrészletek, szakcikkek) sikerrel adja át. Munkásságával nemcsak a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar magas oktatási színvonalához, hanem annak hazai és nemzetközi tudományos elismeréséhez is nagymértékben hozzájárul.

Csemáné Dr. Váradi Erika Judit, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi docense, Apáczai Csere János-díjat vehetett át.

Az állam- és jogtudományok, különösen a kriminológia és az alternatív vitarendezés témakörében végzett kiemelkedő hatású oktatási-nevelési és tudományos munkája, a felnőttképzés, valamint az oktatásmódszertan fejlesztése terén, valamint a Kar tudományos-és nemzetközi, majd tanulmányi dékánhelyetteseként szerzett érdemei elismerésképpen.

Miniszteri elismerő oklevélben ketten részesültek.

Egyikük Hutkainé Göndör Zsuzsanna, a Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetének mérnöktanára.

A Műszaki Anyagtudományi Karon végzett több, mint 40 éves példamutató oktatói tevékenység után vonul nyugállományba. A fizikai kémia tantárgy keretében és a laboratóriumi gyakorlatok vezetése során végzett lelkiismeretes és diák központú oktatói tevékenységével kivívta mind a kollégák, mind a hallgatók szeretetét és megbecsülését. A vegyészmérnöki képzés beindításában szerzett érdemei elévülhetetlenek. 

Másikuk Dr. Mende Tamás, a Műszaki Anyagtudományi Kar Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének egyetemi docense, dékánhelyettes.

2009 óta dolgozik az Egyetemen oktatóként, hatodik éve a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánhelyettese. A beiskolázás területén végzett példamutató tevékenységével mind az egyetemi polgárok, mind a partnervállaltok elismerését kivívta. A duális képzés motorjaként és a hallgatókhoz fűződő közvetlen kapcsolatával kiemelkedő szerepet játszik a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar hírnevének növelésében. Az Országos Magyar Kohászati és Bányászati Egyesület egyetemi szervezetének titkáraként jelentős szerepet játszik a selmeci diákhagyományok ápolásában.