Információk fogyatékossággal élő hallgatók részére

Az alábbiakban néhány praktikus információval szeretnénk szolgálni a fogyatékossággal élő hallgatók által a Miskolci Egyetemen igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról.

 

Szabályzat, letölthető anyagok

 

A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzata.

 

Az esélyegyenlőség biztosításának követelményei (táblázat).

A fenti táblázathoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK 2017. január 1-től:

Azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakértői véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra. (Részletes tájékoztató és kérelem)

 

Tanulmányi kedvezmények igénybevétele (nyomtatvány).

 

Hasznos információk

 

1. A 2011-ben elfogadott Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében továbbra is négy félévvel hosszabbítható meg az állami ösztöndíjjal támogatott státusz, tehát a jelenlegi jogszabályok alapján a fogyatékossággal élő hallgatók részére az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb hat félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, összesen azonban nem haladhatja meg a 12+4=16 félévet.

 

2. A Miskolci Egyetemre felvett fogyatékossággal élő hallgatók számára egy zárt levelezőlista működik, melyen keresztül fontos információkat juttatunk el a hallgatókhoz (pl. konferencia felhívásokat, pályázati-, munka- vagy ösztöndíj-lehetőségeket stb.).

 

3. Az ERASMUS-ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatók továbbra is kiegészítő támogatásban részesülnek. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Szőke Edittől kaphatnak (elérhetősége: A/4. I. em. 108.; tel: 22-76; e-mail:rekszoke@uni-miskolc.hu). Az Exchange Ability-program keretében reális a külföldi részképzés lehetősége fogyatékossággal élők számára is.

 

4. Igény esetén „klubdélutánt”, beszélgetős-ismerkedős találkozót szervezünk a fogyatékossággal élő hallgatók részére.

 

5. A látássérült hallgatók figyelmébe ajánljuk a következő szervezetek szolgáltatásait:

Cím: 3525 Miskolc, Jókai utca 18.
Tel: 46/507-077
Mobil: 30/595-5357, 30/586-0512, 30/375-3039
E-mail:  info@borsodivakok.hu és borsodivakok@gmail.com
Honlap: www.borsodivakok.hu
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/borsodivakok

 

6. A kerekesszékkel közlekedők számára nyújt segítséget a Miskolci Egyetem akadálymentesített térképe.

Mobil applikáció

 

7. A Miskolci Egyetemen működik egy, kifejezetten a fogyatékossággal élő hallgatók számára kialakított pihenőszoba, ahol két számítógép is a rendelkezésükre áll (A/1. épület magasföldszint 37-es szoba – a Galéria felől lifttel is megközelíthető). A pihenőszoba kulcsa az A/1. épület magasföldszint 20-as irodában vehető fel, hétfő-csütörtök 8.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-12.30 között. Valamennyi, az Egyetemen regisztrált fogyatékossággal élő hallgató jogosult a pihenőszoba használatára, a nevüket tartalmazó listát minden félévben frissítjük. A pihenőszobával és az igényelhető eszközökkel kapcsolatban Morvainé Ár Klára (A/1. mfsz. 20.; tel: 10-40; e-mail: rekklara@uni-miskolc.hu) áll a hallgatók rendelkezésére.

 

8. Tájékoztató kerekes székkel közlekedőknek:

Miskolci Város Közlekedési Zrt.

MÁV

 

Bármilyen konkrét kéréssel, problémával, javaslattal a Miskolci Egyetem fogyatékosügyi koordinátorához lehet fordulni:

Fekete Sándor – egyetemi fogyatékosügyi koordinátor

A/4. épület I. emelet, 119. szoba (Tanulmányi Rektorhelyettesi Titkárság)

E-mail: rekfekete@uni-miskolc.hu

Tel.: 06-20-323-5308