Fogyatékossággal élő hallgatók számára biztosított

eszközök és szolgáltatások a Miskolci Egyetemen

 

 

Egyetemünk minden karán dolgoznak kari fogyatékosügyi koordinátorok. A kari fogyatékosügyi koordinátorokat a dékánok jelölik ki. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok felügyelete, a hallgatók igényeinek felmérése, a segítségadás megszervezése, egyéni tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára.

 

A fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának szakmai felelőse az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, akit a rektor bíz meg. Az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor feladatköre:

 1. kapcsolattartás a kari fogyatékosügyi koordinátorokkal,
 2. a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
 3. az Előnyben részesítési szabályzat alkalmazásának ellenőrzése,
 4. a fogyatékossággal élő hallgatók felmentésére, segítésére, kedvezményeire irányuló kérelmek véleményezése, továbbítása a karoknak,
 5. az egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság munkájában való részvétel,
 6. a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel való kapcsolattartás,
 7. a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, valamint az egyéb kiadásokra történő javaslattétel,
 8. normatív támogatásra való jogosultság megállapítása, a fogyatékosság ténye és súlyossága alapján,
 9. szükség esetén ajánlások megfogalmazása az egyetem vezetői számára a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének kielégítőbb biztosítása érdekében.

Az egyetemi és kari fogyatékosügyi koordinátoroknak felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosügyi kompetenciákkal vagy fogyatékosügyi szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.

Az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor munkáját a fogyatékossággal élő hallgatók évente véleményezik. A véleményezés eredményét a rektor a fogyatékosügyi koordinátor megbízásánál figyelembe veszi.

 

 

Személyi segítők

 

 

Szolgáltatásaink – valamennyi regisztrált, fogyatékossággal élő hallgató számára

 

 

Szolgáltatásaink autizmus spektrum zavarban / Asperger szindrómában érintett hallgatók számára

 

Szolgáltatásaink pszichés fejlődési zavarban érintett hallgatók számára

 

 

Szolgáltatásaink látássérült hallgatók számára

 

Szolgáltatásaink mozgáskorlátozott hallgatók számára

 

Szolgáltatásaink hallássérült hallgatók számára

A Felsőoktatási Fogyatékosügyi Tanács digitális oktatással kapcsolatos ajánlásai 1. pontjában szereplő követelmény – „A digitális oktatás kapcsán alkalmazott szoftverek körében fontos a magyar nyelvű feliratozás biztosítása” – teljesítése érdekében a Miskolci Egyetem 2021 márciusában beszerezte az Alrite beszédfelismerő és leiratozó alkalmazást, amely a legújabb deep learning algoritmusokat használja, valamint webes alkalmazásként és mobil applikációként is elérhető. Az alkalmazás használatával elősegíthető az oktatás akadálymentesítése, hatékony megoldást nyújtva azon – elsősorban hallássérült – hallgatók számára, akiknek támogatásra van szükségük a megértésben vagy a válaszadásban.

Köszönhetően a magyar nyelvre optimalizált algoritmusoknak, az Alrite a nyelvtani szabályokat követve képes elhelyezni a leiratban az írásjeleket, továbbá megfelelően alkalmazza a kis- és nagybetűket is, így a jegyzetek elkészítéséhez minimális utómunka szükséges az esetleges hibák javítására. Az alkalmazás akár az abba történő közvetlen diktálással, akár egy hang- vagy videófájl utólagos feltöltésével is használható.

 

 

 

Speciális informatikai szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információk fogyatékossággal élő hallgatók részére

Az alábbiakban néhány praktikus információval szeretnénk szolgálni a fogyatékossággal élő hallgatók által a Miskolci Egyetemen igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról.

 

Szabályzat, letölthető anyagok

 

A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzata.

Az esélyegyenlőség biztosításának követelményei (táblázat).

Tanulmányi kedvezmények igénybevétele (nyomtatvány).

 

Új szabályok 2020. szeptember 1-től

Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat végzi el az alábbi vizsgálatokat:

– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, valamint a köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint

– a felsőoktatási intézményben való továbbtanulás céljából kért vizsgálatokat – ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült.

A vizsgálatokra vonatkozó kérelmet levélben kell benyújtani az alábbi címen:

ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

 

A kérelmek előterjesztésének ügymenete és a jelentkezéshez szükséges nyomtatvány ezen a linken letölthető.

 

[15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről]

 

Hasznos információk fogyatékossággal élők számára 

1. A 2011. évben elfogadott Nemzeti Felsőoktatási Törvény nem tartalmaz jelentős módosításokat a fogyatékossággal élő hallgatók szempontjából. Talán a leglényegesebb információ: továbbra is 4 félévvel hosszabbítható meg az államilag támogatott (az új törvényben: állami ösztöndíjjal támogatott) státusz, tehát a jelenlegi jogszabályok alapján a fogyatékossággal élő hallgatók részére az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb hat félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, összesen azonban nem haladhatja meg a 12+4=16 félévet.
 
2. Zárt levelezőlistánk továbbra is az eddigiekben megszokottak szerint működik, amennyiben bárki rendelkezik a többi fogyatékossággal élő hallgató számára is fontos információval (pl. konferencia-felhívás, pályázati-, munka- vagy ösztöndíj-lehetőség stb.), kérem, küldje el részemre, s – az eddig is megszokott módon – mielőbb továbbítom az érintetteknek.
 
3. Az ERASMUS-ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatók továbbra is kiegészítő támogatásban részesülnek. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Magyar Ágnestől kaphatnak (elérhetősége: A/4. I. em. 112.; tel: 16-42; e-mail: agnes.magyar4@uni-miskolc.hu). Az ExchangeAbility-programról korábban kiküldött tájékoztató alapján véleményem szerint reális a külföldi részképzés lehetősége fogyatékossággal élők számára is.
 
4. Az elmúlt időszakban kialakult feltételekkel működik a fogyatékossággal élők számára kialakított pihenőszoba (az A/1. épület magasföldszint 37-es szobája – a Galéria és a Főépület felől lifttel is megközelíthető), melynek informatikai eszközeit e félévben modernizálni kívánjuk. A kulcsfelvétel az A/1. épület, magasföldszint 20-as irodában lehetséges, hétfő-csütörtök 8.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-12.30 között. Valamennyi, az Egyetemen regisztrált fogyatékossággal élő hallgató neve kulcsfelvételi joggal leadásra kerül.
 
5. Bármilyen konkrét kéréssel, tanulmányi kedvezmény igénylésével, problémával a jövőben is legyen szíves hozzám vagy – a pihenőszobával, a személyi segítőkkel és az igényelhető eszközökkel kapcsolatban – Morvainé Ár Klára (A/1. mfsz. 20.; tel: 10-40; e-mail: klara.ar@uni-miskolc.hu) osztályvezető asszonyhoz fordulni.
Fogadóórám: előzetes egyeztetés után az A/4. épület, 122. szobájában (elsősorban kedden vagy szerdán)
 
6. A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzata megtalálható az alábbi linken: http://web.uni-miskolc.hu/files/1094/El%C5%91nyben%20r%C3%A9szes%C3%ADt%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat%2065_2018.pdf 
 
7. Kérem, szíveskedjen fokozottan odafigyelni a fogyatékosságát igazoló szakvélemény lejártára, s időben gondoskodni a felülvizsgálat megindításáról, amely az utóbbi időben több hónapos csúszásban van, ezzel elkerülhető, hogy valaki – érvényes igazolás hiányában – előnyben részesítési kedvezmények nélkül maradjon (ez pl. az állami ösztöndíjjal támogatott plusz félévek kapcsán, vagy a nyelvvizsgával kapcsolatos kedvezmények esetében lehet komoly érvágás).
 
8. A látássérült hallgatók szíves figyelmébe ajánlom az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ (honlapjuk: http://www.latasrehab.hu/ ), a Látás-Mód Alapítvány a Látássérült Emberek Oktatásáért (honlapjuk: latas-mod.hu ), valamint a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete szolgáltatásait.
Cím: 3525 Miskolc, Jókai utca 18.
Tel: 46/507-077
Mobil: 30/595-5357, 30/586-0512, 30/375-3039
E-mail: info@borsodivakok.hu és borsodivakok@gmail.com
Honlap: www.borsodivakok.hu
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/borsodivakok
 
9. Szeretném tájékoztatni valamennyiüket, hogy a Miskolci Egyetem előfizetett az ALRITE beszédfelismerő és leiratozó szoftverre. A szoftverhez tőlem tudnak hozzáférést igényelni.
 
10. „Klubdélutánt”, beszélgetős-ismerkedős találkozót szervezünk, amennyiben van erre igényük, fogadókészségük. Kérem, szíveskedjen jelentkezni nálam, ha részt venne egy ilyen, fogyatékossággal élő hallgatóknak meghirdetett eseményen.
 
11. Az egyetemi honlapon is megtalálhatja az aktuális, részletes információkat, összefoglaló táblázatokat, nyomtatványokat: https://www.uni-miskolc.hu/informaciok-fogyatekossaggal-elo-hallgatok-reszere 
Itt pedig az esélyegyenlőséggel kapcsolatos pályázatokat: https://www.uni-miskolc.hu/eselyegyenlosegi-palyazatok 

12. Kari fogyatékosügyi koordinátorok: 
Állam- és Jogtudományi Kar: Dr. Kovács-Berényi Laura (laura.berenyi@uni-miskolc.hu) 
Anyag- és Vegyészmérnöki Kar: Balázsdi-Szabó Gabriella (gabriella.balazsdi@uni-miskolc.hu) 
Bartók Béla Zeneművészeti Kar: Bihall Krisztina (krisztina.bihall@uni-miskolc.hu) 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar: Dr. Fekete Sándor (sandor.fekete@uni-miskolc.hu) 
Egészségtudományi Kar: Sztojev-Angelov Ilona (efkilona@uni-miskolc.hu) 
Gazdaságtudományi Kar: Horváthné Csolák Erika (erika.hne.csolak@uni-miskolc.hu) 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Dr. Szirbik Sándor (sandor.szirbik@uni-miskolc.hu) 
Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar: Dr. Vadászi Marianna (marianna.vadaszi@uni-miskolc.hu) 

13. A kerekesszékkel közlekedők számára nyújt segítséget a Miskolci Egyetem akadálymentesített térképe. A kerekesszékkel közlekedők számára nyújt segítséget a Miskolci Egyetem akadálymentesített térképe.

Mobil applikáció

 

14. Tájékoztató kerekes székkel közlekedőknek:

Miskolci Város Közlekedési Zrt.

MÁV

 

Bármilyen konkrét kéréssel, problémával, javaslattal a Miskolci Egyetem fogyatékosügyi koordinátorához lehet fordulni:

Fekete Sándor – egyetemi fogyatékosügyi koordinátor

A/4. épület I. emelet, 119. szoba (Tanulmányi Rektorhelyettesi Titkárság)

E-mail: rekfekete@uni-miskolc.hu

Tel.: 06-20-323-5308