Informatikai szolgáltatások

Az Informatikai Központ a Miskolci Egyetem alaptevékenységéhez kötődő, azt támogató informatikai szolgáltatásokat biztosít: https://it.uni-miskolc.hu/

Az Egyetem valamennyi dolgozója a jogviszonyának kezdetét követően köteles kezdeményezni az Informatikai Központnál az Egyetem központi levelező rendszeréhez (uni-miskolc.hu) tartozó névre szóló elektronikus levélcím (a továbbiak: személyes e-mail-cím) igénylését, amely a dolgozó személyes e-mail-címe lesz. Egy dolgozó egy személyes e-mail-címmel rendelkezhet, amelyhez tartozhat több alias. Egy dolgozó több technikai jellegű e-mail-címet is használhat. Technikai e-mail-cím alatt a további munkakörhöz (pl. rektor@..., igazgato@... stb.) vagy feladatkörhöz (pl. munkaido@..., helpdesk@...stb. ) tartozó e-mail-címet kell érteni.

A központi Egyetemi levelező rendszer, valamint a személyes és technikai e-mail-cím (a továbbiakban együtt: e-mail-cím) használata a felhasználók részére kötelező. A felhasználók az e-mail-címüket kizárólag személyesen használhatják, a levelező rendszerbe történő belépéshez szükséges adatokat (felhasználónév és jelszó) más személy részére nem adhatják át. A levelező rendszerhez tartozó e-mail-címek kizárólag az Egyetemmel összefüggő munkavégzés, feladatok ellátására használhatók. A levelező rendszerhez tartozó valamennyi e-mail-cím magáncélra történő használata tilos.

Az egyetemi e-mail-címhez tartozó fiók harmadik fél által üzemeltetett levelezőrendszerrel történő szinkronizálása tilos, vagyis az egyetemi e-mail-címre érkező levelek az egyetemről nem irányíthatók át és más módon sem kerülhetnek ki automatikusan, kivéve, ha az Egyetem e szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt létesít.

A személyes e-mail-címhez tartozó felhasználónév egy központi címtár azonosító is egyben, amely használatával érhető csak el több egyetemi szolgáltatás, pl. levelezés, WiFi, Munkaidő nyilvántartó, HelpDesk, illetve olyan egyetemen kívüli szolgáltatások, mint edulD, eduRoam. A rendszer előnye, hogy a felhasználónak elegendő egy felhasználói név - jelszó párost megjegyezni.

Az Informatikai Központ a Miskolci Egyetem területén a hallgatók és dolgozók számára ingyenes vezeték nélküli internet-hozzáférést biztosít, amely aktiválásához központi azonosítóra van szükség.

A VPN (virtuális magánhálózat) szolgáltatás által a felhasználó a Miskolci Egyetem hálózatán kívülről egy titkosított csatornán keresztül elérheti a Miskolci Egyetem belső hálózatát.

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az intézmény alkalmazottainak előzetes regisztráció alapján az Internet bármely pontjáról az egyetemi belső informatikai szolgáltatások (Poszeidon iktató rendszer, Munkaidő nyilvántartó, Projekt munkaidő nyilvántartó, HelpDesk, ME-CARD kártyaigénylő) azonos módon legyenek használhatók, mintha az illető számítógép a Miskolci Egyetem belső számítógépes hálózatán helyezkedne el.

A HelpDesk a Miskolci Egyetem munkatársainál jelentkező, nem jelentős erőforrást igénylő informatikai problémák bejelentésére szolgál. Ajánlatos minden ilyen esetben a HelpDesk használata, mert az itt megadott bejelentéseket, és az elvégzett munkát a rendszer dokumentálja, és több éven át archiválja. Az Informatikai Központ mérlegeli a bejelentést, és ha annak teljesítése valamilyen szabályba ütközne vagy jelentős erőforrást igényelne, azt jelzi a bejelentőnek.

Az edulD a KIFÜ azonosító szolgáltatása. Használatával a Miskolci Egyetem felhasználója a Miskolci Egyetem azonosító (LDAP) szerveren keresztül jelentkezhet be más intézmény által nyújtott szolgáltatásba. Egy munkamenet alatt csak egyszer kell azonosítania magát a felhasználónak (Single Sign-on), így gyorsan, kényelmesen használható. Az edulD nyílt szabványon alapul, bármelyik hazai akadémiai intézmény számára elérhető. Az edulD segítségével csoportmunka biztosítható akár külföldi partnerekkel is.

Az eduRoam (education roaming) a nemzetközi kutatási és oktatási közösség számára kialakított biztonságos, világszerte elérhető barangolási hozzáférési szolgáltatás. Ez lehetővé teszi a résztvevő intézmények hallgatóinak, oktatóinak és munkatársainak, hogy bármely csatlakozott intézményben, pl. a Miskolci Egyetemen kapott regisztrációs adataival (felhasználó név, jelszó) csatlakozhasson bármely más, eduroam szövetségbe tartozó hazai vagy külföldi intézmény vezeték nélküli hálózatához.

A ME-CARD a Miskolci Egyetem új kártyája, amely alkalmas az Egyetem területén a kártyabirtokos azonosítására, a jogosultságokhoz kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, valamint az Egyetem területén és azon kívül működő szolgáltatóknál kedvezményekre jogosít. A ME-CARD kifejezi a dolgozók Miskolci Egyetemhez tartozását:

https://mecard.uni-miskolc.hu/