Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban EFOP-3.6.2-16-2017-00007

Projekt címe: Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

(Fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partnerek: Miskolci Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Soproni Egyetem

Projektvezető: Dr. Nagy Zoltán

Szakmai vezető: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, Dr. Szabó-Tóth Kinga, Csemáné Dr. Váradi Erika

Pénzügyi vezető: Szűcsné Dr. Markovics Klára (2019.04.01-től), Dr. Musinszki Zoltán (2019.03.31-ig)

Projekt asszisztens: Dr. Szendi Dóra, Horváthné Csolák Erika

Projekt összköltsége (ezer Ft): 1.489.070

Elnyert támogatás összege (ezer Ft): 1.489.070

Támogatás intenzitása (%): 100

ME támogatás összege (ezer Ft): 422.471

ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017. július 1.

Projekt befejezési dátuma: 2020. június 30.

 

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege:

Konzorciumi partner megnevezése

Megítélt támogatás (Ft)

Saját forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Budapesti Corvinus Egyetem

165 792 303

-

165 792 303

Miskolci Egyetem

422 470 968

-

422 470 968

Soproni Egyetem

42 828 257

-

42 828 257

Szegedi Tudományegyetem

857 978 750

-

857 978 750

Összesen:

1 489 070 278

 

1 489 070 278

 

Projekt összefoglaló: 

A projekt átfogó célja, egy sikeres nemzetközi beágyazódással bíró, interdiszciplináris kutatói hálózat működtetése a fenntartható és inklúzív társadalomfejlesztés területén. Ennek keretében sor kerül a hazai vagy tág értelemben vett kelet-európai innovációs mintázatok feltárására tanulási aspektusból, az európai tudományos hálózatokkal való kooperáció erősítésére, új együttműködések fejlesztésére, a jövőben kiemelkedő jelentőséggel bíró K+F területeken tudományos kapacitások erősítésével, fenntartható fejlesztésével.

A Miskolci Egyetem részéről 3 Kar vesz részt a projekt megvalósításában: ÁJK, BTK és GTK. Az Állam-és Jogtudományi Kar esetében 3 munkacsoport jön létre, melyek: Civilisztikai kutatások, Az állam működésének innovatív vizsgálata, és Kereskedelmi és gazdasági folyamatok vizsgálata. A Bölcsészettudományi Kar kutatási területe az alábbi: Társadalmi együttélési formák és normák, együttélési simulások és konfliktusok multikulturális környezetben. A Gazdaságtudományi Kar részéről az alábbi tématerületek mentén indul meg a kutatás: Új technológiai innovációk, digitális gazdaság hatása a városi életminőségre, a városok rugalmas ellenállóképességének vizsgálata az okos város alkalmazások tükrében; Társadalmi innováció szervezetközi / hálózati dimenzióinak vizsgálata; Társadalmi innováció szervezeti dimenzióinak vizsgálata.