Intézményfejlesztési és Kapcsolati Ügyekért Felelős Rektorhelyettesi Titkárság

Intézményfejlesztési és Kapcsolati Ügyekért Felelős Rektorhelyettes

Dr. Czap László

Munkatársak

Horváth Anett, ügyvivő szakértő

Szarvas Beáta, igazgatási ügyintéző