ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK KUTATÁSA ÉS TELEPMODELL ALKOTÁS

#Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás  

A Miskolci Egyetem egyedi műszerparkkal felszerelt anyagvizsgálati műhelye az érces és nemfémes ásványi nyersanyagtelepek és -indikációk földtani kutatásában tölt be országosan is meghatározó szerepet. A kutatások a legjobb gyakorlatot alkalmazva innovatív technikákkal, modern analitikai műszerparkkal a munkatársak szaktudására építve a telepmodell alkotás és földtani értelmezés területein folynak, illetve kiterjednek a nyersanyagkutatás és műszerfejlesztés területén a robotizált földtani kutatásokra és szenzor-technikára is. Egy kutató konzorcium tagjaként Európában egyedülálló kutatási technikákhoz férünk hozzá, mint az UNEXUP, amely felszín alatti vízzel feltöltődött üregek – elárasztott bányatérségek, barlangok, karsztvízjáratok – térképezésére és in situ anyagvizsgálatára képes.
ÉRCKUTATÁSI MÓDSZEREK

 • Földtani és szerkezetföldtani térképezés
 • Geokémiai mintavételi terv elkészítése és mintavételezés
 • Ércföldtani mintavételi terv elkészítése és mintavételezés
 • Mintaelőkészítés, minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
 • Fázisanalitikai és érckőzettani vizsgálatok
 • Adatértelmezés, modellalkotás, földtani vagyonbecslés

IPARI ÁSVÁNYOK KUTATÁSA

 • Mintavételi terv elkészítése és mintavételezés
 • Mintaelőkészítés, minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
 • Fázisanalitikai és kőzetszöveti vizsgálatok
 • Adatértelmezés, modellalkotás, földtani vagyonbecslés

SZÉNHIDROGÉNTELEPEK KUTATÁSA

 • Karbonátszedimentológiai vizsgálatok
 • Fáciesértelmezés földtani-geofizikai adatok alapján
 • Medence analízis

NYERSANYAGKUTATÓ MŰSZERFEJLESZTÉS

 • Felszín alatti elárasztott üregek feltérképezése és anyagvizsgálata kutatórobottal
 • Optikai szenzorok fejlesztése nyersanyagkutatáshoz

 
• Saját fejlesztésű vizsgálóegységekkel felszerelt kutatórobot
• WDX, EDX spektrométerkkel felszerelt elektronsugaras mikroszonda: Jeol JXA-8600 Superprobe
• Röntgen pordiffraktométerek: Bruker D8 Advance és Bruker D8 Discover
• Schottky téremiszsziós Thermo Scientific Helios G4 PFIB CXe pásztázó elektronmikroszkóp
• Rigaku SuperMini WD-XRF készülék
•„Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005; „CriticEl”: http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/
•UNEXMIN: https://www.unexmin.eu/
•ROBOMINERS: https://robominers.eu/
•Aggtelek monográfia: http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldlgy/83.pdf
•Bükk monográfia: 
http://geology.uni-miskolc.hu/publications/LGY/81_Bukk_Magy_egesz.pdf