GEOTERMIKUS RENDSZEREK

#Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás  

A geotermikus energia (közepes-, és nagy mélységű geotermikus rendszerek) feltárásával és hasznosításával kapcsolatos problémák komplex vizsgálatában, és azok megoldásában nyújt segítséget az ipari szereplőknek.

 

A KOMPETENCIÁBA TARTOZIKA

geotermikus energia potenciál meghatározása, a geotermikus energia fenntartható hasznosítása, geotermikus rendszerek telepítésének tervezése az alacsony entalpiájú rendszerektől egészen a nagy entalpiájú rendszerekig, valamint a geotermikus beruházások kockázatainak csökkentése.
• Kút és terület szintű geotermikus energia potenciál meghatározás

• Fenntartható hévíztermelés és hasznosítás

• Geotermikus alapú hő és áramtermelés

• Kockázatbecslés geotermikus beruházásoknál

• Geotermikus kutak fúrásának és termelő berendezéseinek tervezése

• Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés
MODELLEZŐ ESZKÖZEINK

• GMS

• Processing Modflow MTH 3D

• PHREEQC
• CHPM2030 Combined Heat, Power and Metal Extraction H2020 projekt; www.chpm2030.eu

• Reflect Redefining geothermal fluid properties at extreme conditions H2020 projekt; www.reflect-h2020.eu

• PULSE GINOP projekt - Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárá-sok fejlesztése; http://pulse.afki.hu/hu/

• MVM Magyar Villamos Művek Zrt.: Geotermikus erőműfejlesztés lehetőségei (K+F+I tanulmány), 2017
A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

https://www.uni-miskolc.hu/files/12539/GEOTERMIKUS RENDSZEREK.pdf