MÉRNÖKGEOLÓGIA, TALAJMECHANIKA ÉS GEOTECHNIKA

#Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás  

A Miskolci Egyetem komoly hagyományokkal rendelkezik a mérnökgeológia, talajmechanika és geotechnika területén, ame-lyek az épített környezet talajra gyakorolt fizikai és mechanikai hatásait vizsgálják és kutatják - terepi és a laboratóriumi eszközök és vizsgálati módszerek széles spektrumával.

Talaj- és kőzetvizsgáló laboratórium célja, hogy a Miskolci Egyetem az ipari partnerek segítségével, azokon keresztül bekapcsolód-jon az építőipar különböző szegmenseibe. A jelenleg Magyarországon húzóágazatként működő iparágban fontos szerep jut a nagybe-ruházásokat megelőző geotechnikai előkészítő és ellenőrző tevékenységre. Jelenleg számtalan ilyen beruházás fut, példaként említ-hetők az autópályák, utak, vasúti pályák és stadionok építése, vagy éppen az árvízi tározók és gátrendszerek felülvizsgálatai és építései.
• Talajfeltárások, mintavételezések végrehajtása

• Laboratóriumi talajazonosító vizsgálatok

• Talajok nyírószilárdsági vizsgálatai

• Talajok összenyomódási vizsgálatai

• Talajok vízáteresztő képességének vizsgálatai

• Geotechnikai szoftveres modellezés teljes spektruma

• Talajvizsgálati jelentések összeállítása, felülvizsgálata

• Kőzetmechanikai vizsgálatok

• Projektvezetés
• Wille flexibilis falú permeabiméterek

• Merevfalú permeabiméterek

• Terepi infiltrométerek, ödométer állvány

• MTV-GG 2007 egyedi nagyméretű nyíróberendezés

• Triaxiális cellák; nyíróberendezések, Proctor tömörítő berendezés, víztározási jellemzők meghatározása, tala-jazonosítás, Enslin féle vízfelvevő képesség meghatározása

• Kézi és gépi talajmechanikai fúrások, verőszondás és inklinációs vizsgálatok

• Vízmintavételezés terepi és laboratóriumi eszközei: Surfer, Grapher szoftver csomagok

• Geo5 szoftvercsomag
• Miskolci Egyetem - Talajvizsgálati jelentés a Miskolci Egyetem tervezett EMC csarnokának építési engedélyezé-si tervéhez

• Golder Associates Zrt. - Talajminták talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése és méréseredmé-nyek szolgáltatása hulladéklerakók aljzatszigetelésének vizsgálatához

• Miskolc Avas K-i domboldal mozgásmegfigyelő hálózatának ellenőrző mérései

• Perlit-92 Kft. - A pálházai bányájánál lévő meddőhányó megcsúszásának hidrogeológiai okait feltáró hidrogeo-lógia szakvélemény készítése