VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK

#Digitális Technológiák Logisztika 4.0  

Fókuszban a kis- és középvállalatok logisztikai kapcsolatainak és logisztikai teljesítményeinek a javítása egy speciális hálózati együttműködés keretében. E kooperációs forma célja az átmeneti piaci potenciálok kiaknázása, amelyek az egyéni vevői igények és a termékek lerövidült életciklusa révén állnak elő.

 

KOMPETENCIÁK

• Virtuális logisztikai központok kialakítása és alkalmazása a beszerzés, termelés, elosztás és az újrahasznosítás területén

• Virtuális logisztikai központ, mint klaszterirányító

• Virtuális logisztikai központ és elektronikus kereskedelem

• Virtuális logisztikai és üzleti központ

 
• Logisztikai erőforrás-megosztás virtuális logisztikai központtal – kialakítás, rendszerterv

• Elosztási folyamatok szervezése virtuális logisztikai központtal – rendszerterv kialakítás

• Virtuális logisztikai központ tevékenységi köre és hálózati kialakítása – rendszerterv szinten
• High-tech logisztikai laboratórium

• Informatikai hálózat
• A Magyar Posta Országos Logisztikai Központ levélfeldolgozó rendszerének felülvizsgálata

• Ipari Parkba integrált multimodális logisztikai szolgáltatóközpont kiépítésének vizsgálata

• A Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban kialakítandó logisztikai decentrumok logisztikai szükséglet és erőforrás igény meghatározása, a szlovákiai határmenti logisztikai együttműködés vizsgálata

• A villamos energiával, mint áruval való liberalizált kereskedelem tapasztalatainak összevetése európai és magyarországi viszonylatban
A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

https://www.uni-miskolc.hu/files/12550/VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK.pdf