KERÁMIA ÉS SZILIKÁT ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK

#Korszerű Anyagok és Technológiák  

A kerámiaiparban és a szilikátiparban alkalmazott anyagok és a hozzájuk kapcsolódó gyártástechnológiák vizsgálata, kutatása és fejlesztése, valamint optimalizálása.

 

KOMPETENCIÁK

• Kerámia, szilikát és kompozit anyagok gyártástechnológia- és termékfejlesztése

• Hagyományos és innovatív építőanyagok fejlesztése

• Másodlagos nyersanyagok kerámiaipari hasznosíthatóságának vizsgálata

• Hab szerkezetű szigetelőanyagok tervezése és fejlesztése másodlagos nyersanyagok bevonásával

• A fenti anyagokból készült termékek vizsgálata, fejlesztése, összetételének optimalizálása, tönkremeneteli okainak feltárása

• Üzemi gyártási kísérletek támogatása, kooperációs tervezése

• 3D nyomtatás
• Széleskörű és komplex anyag- és szerkezetvizsgálatok

• Anyag- és termékfejlesztés, tönkremeneteli hibaokfeltárás

• Egyedi receptúrák, keverékek kidolgozása és tesztelése

• Alapanyagok fizikai, kémiai, mechanikai és olvadási jellemzőinek meghatározása

• Gyártástechnológia, termékfejlesztés támogatása releváns szakirodalmi információk (szabadalmak, hazai és nemzetközi források) kritikai elemzése révén

• Gyártástervezés és -támogatás, technológiai problémák elemzése, optimális technológiai paraméterek meg-határozása

• Prototípusok készítése 3D nyomtatással (kerámia és polimer alapanyagokból)
• Alapanyag-vizsgálatok: SEM, XRD, FTIR, XRF, CT, DMA, DTA, DSC, HSM, ICP MS, FT-IR, GDOES, RAMAN, BET, porozimetria, kromatográfia

• Mechanikus anyagvizsgáló berendezések: nyomó, húzó, hajlító, ütő vizsgálatok, keménységmérési technikák, érdesség és koptatóvizsgálatok

• Hőfizikai vizsgálatok: abszolút és relatív hosszváltozás, hőtágulási együttható, differenciális termoanalízis, hővezető képesség (0,03-500W/mK) -50-200°C tartományban

• Reológiai paraméterek meghatározása

• Technológiai előkészítő, alakadó, hőkezelő berendezések
• „Az üveghab felhasználási területeinek kutatásfejlesztése“, GINOP-2.1.1-15-2015-00706 (K+F alvállalkozó)

• Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények együttműködésében, GINOP-2.2.1-15-2016-00018

• „RubCon” Építőanyag termék- és prototípusfejlesztés hulladékfelhasználással, GINOP-2.1.7-15 (K+F alvállalko-zó)

• Porózus kőanyagok, GINOP-2.1.2-8.1.4-16 (K+F alvállalkozó)

• „Villamosipari és egyéb műszaki finomkerámia anyagok fejlesztése és technologizálása a Cerlux Kft.-nél“, GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00219 (K+F alvállalkozó)