FLUIDUMOK TERMODINAMIKAI PARAMÉTEREINEK PREDIKCIÓJA ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEKHEZ

#Korszerű Anyagok és Technológiák  

A vegyipar fontos elválasztási művelete: a desztillálás és extrakció. A desztilláció hatékonysága attól függ, hogy a folyadékelegy összetétele mennyire tér el a vele egyensúlyban levő gőz összetételétől. Desztillációs eljárások tervezése csak a gőz-folyadék egyensúly ismeretében tehető meg. Folyadékok és oldatok termodinamikai tulajdonságait prediktáljuk COSMO-RS módszerrel robusztus kvantumkémiai számtások alapján, így lehetőség van olyan rendszerek vizsgálatára melyre az empirikus modellek (pl. UNIFAC) nem paraméterezettek vagy az már nem megfelelő pontosságú.

 

A MÓDSZERREL AZ ALÁBBI TULAJDONSÁGOK ELŐRE JELEZHETŐK

• Oldhatóság

• Megoszlási együtthatók (logP, logKOW)

• pKa értékek• Aktivitási együtthatók, oldódási energiák, Henry állandó, többlet energiák

• Forráspont

• Lobbanáspontok

 

A MÓDSZER ALKALMAS

• Desztillálók tervezéséhez szükséges két- és háromkomponensű gőz-folyadék diagram (VLE/LLE) előállítására

• Összetételgörbék, oldhatósági rések meghatározására

• Folyadék-folyadék extrakció és optimális oldhatóság és meghatározására
• Többkomponensű rendszerek termodinamikai paramétereinek nagypontosságú előrejelzése
• Gaussian szoftvercsomag

• AMS szoftvercsomag

• Dalton szoftvercsomag

• ORCA szoftver