MODERN ANYAGOK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI JELLEMZÉSE, MIKROBIOLÓGIAI ÉS TOXICITÁS VIZ

#Korszerű Anyagok és Technológiák  

KOMPETENCIÁK

• Modern anyagok toxicitás vizsgálata, beleértve az eljárások tesztelendő mintára való alkalmazhatóságának meghatározását (validálás), és a tesztvizsgálatoknak az elvégzését (pl. különböző katalizátorok, kenőanyagok, adalékanyagokkal ellátott nanorészecskék, kompozit poliuretán habok, növényi extraktum tartalmú szigete-lőanyagok biológiai hatásának tesztelése)

• Modern alapanyagok (pl. antibakterális hatású ZnO tartalmú többfalú szén nanocsövekkel ellátott, bakteriális cellulóz alapú membránok, antibakteriális hatású fémötvözetek, antibakteriális hatású poliuretán habok) antibakteriális hatékonyságának meghatározása, tesztelése

• Különböző összetételű mágneses nanorészecskék molekuláris és sejtbiológiai technikákban való alkalmaz-hatóságának vizsgálata, az alkalmazhatóság körülményeinek meghatározása (pl. mágneses nanorészecskék jellemzése nukleinsavak reverzibilis megkötése szempontjából)
• Toxicitás vizsgálatok különböző modellorganizmusokat felhasználó módszerek segítségével

• Anyagfejlesztés során alkalmazott komponensek toxicitásának kvantitatív meghatározása molekuláris biológiai és spektroszkópiai módszerek ötvözésével

• Antibakteriális vizsgálatok (hatás tesztelés, hatékonyság meghatározás)

• Mikrobiális szűrési hatékonyság meghatározása

• Molekuláris biológiai technikák nanokomponensekkel történő fejlesztése
• Microplate reader

• Rázó inkubátorok

• Nukleinsavak és fehérjék kimutatására szolgáló elektroforézis eszközök
• ÉMI – Újszerű szigetelőanyagok növényi származék tartalmának toxicitás vizsgálata