MOLEKULÁRIS ANALITIKAI VIZSGÁLATOK (LC-MS)

#Korszerű Anyagok és Technológiák  

Biológiai minták, elsősorban különböző testfolyadékokban található fehérjék, illetve azok poszt-transzlációs módosításainak (glikoziláció) műszeres analitikai vizsgálata. A fehérjéken levő glikánokat egy enzimatikus kezelés révén elválasztjuk a fehérjéktől majd fluoreszcensen derivatizáljuk lehetővé téve ezzel nagyon kis mintamennyiségek detektálását (<1μg). Az analízist egy nagy felbontású és áteresztőképességű ultra-magas nyomású folyadékkromatográffal végezzük kombinálva fluoreszcens és tömegspektrométeres detektálással.
Monoklonális antitestek minőségellenőrzése mely magában foglalja az intakt fehérje analízist illetve a különböző aggregátumok azonosítását. Fehérjék poszt-transzlációs módosításainak azonosítása.

 

KOMPETENCIÁK

• Hidrofil-interakciós folyadékkromatográfia

• Ioncserés kromatográfia

• Méretkizárásos kromatográfia

• Reverz-fázisú kromatográfia

• Fehérjék aminosav öszetételének meghatározása

• Monoszacharid analízis

• Fehérje aggregátumok vizsgálata

 
• Adott mintában levő cukorszerkezetek meghatározása

• Monoszacharid összetétel meghatározása

• Betegségspecifikus elváltozások detektálása

• Fehérjemódosulások kimutatása
• Waters UPLC-MS

• Empower Chromatography Software

• Glykoworkbench

• Peptidemass