KARBONSEMLEGES IPARI ENERGETIKA

#Korszerű Anyagok és Technológiák  

Az oxidatív eljárással történő energia előállítás (tüzelés, elgázosítás, pirolízis) belátható időn belül még meghatározó marad a világ energiatermelésében. A felhasznált energiahordozók ugyanakkor jelentős változáson mennek keresztül, egyre jelentősebb szerepet kapnak a hulladék, ill. megújuló energiaforrásokra alapuló új megoldások.

 

KOMPETENCIÁK

• A felhasználni kívánt energiahordozók tüzeléstechnikai vizsgálata, minősítése

• A technológia energetikai szempontú elemzése

• Laboratóriumi, félüzemi és ipari méretű kísérletek tervezése, végrehajtása

• Új vagy lényegesen módosított technológia kidolgozása

• Nagyhőmérsékletű berendezések és tűzálló falazatok vizsgálata, hibafeltárás

• Különleges technológiák fejlesztése, energiaszüretelési technológiák

• Szezonális hőtárolás megvalósítása

• Hagyományos gépjárművek átalakítása tisztán elektromos hajtásúvá

 
• Tüzelőanyagok (fosszilis, hulladék, megújuló, ...) tüzeléstechnikai vizsgálata (hamutartalom, nedvességtartalom, ...)

• Tüzelőanyagok energetikai vizsgálata (égésmeleg, fűtőérék, ...)

• Tűzálló falazatok, nagy hőmérsékletű berendezések vizsgálata (égők, kemencék, kazánok, ...)

• Szilárd égési maradékok (salak, hamu) vizsgálata (lágyuláspont, karbontartalom, ...)

• Gáznemű égéstermékek meghatározása, levegőtisztaság-védelem (CO, NOx, dioxinok, furánok...)

• Tüzelési, elgázosítási, vagy pirolízis kísérletek végzése, technológia fejlesztés (tisztaszén technológiák, ...)

• Megújuló energiahordozók alkalmazási technológiáinak fejlesztése (napenergia, földhő, hidrogén...)
• Lakossági és félüzemi méretű kandallók, kazánok, kemencék 1600 °C-ig

• CHNSO elemző

• PARR 6500 típusú bomba kaloriméter

• Hamu lágyuláspont vizsgáló hevítő mikroszkóp

• Gáz kaloriméter, füstgázelemzők

• 5 kg/h kapacitású szén elgázosító berendezés és ugyanekkora pirolizáló berendezés
• Miskolc energetikai fejlesztési lehetőségei (tanulmány az MVM részére)

• Hulladékégető kemence falazatának élettartam növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozása (MOL)

• VW Bogár és Lada szgk átalakítása 100% villamos hajtásúvá

• Posztprocesszor készítése Kuka KR15-2 ipari robothoz
A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

https://www.uni-miskolc.hu/files/12609/KARBONSEMLEGES IPARI ENERGETIKA.pdf