MATEMATIKAI MODELLEZÉSI ÉS ALKALMAZÁSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE

#Innovatív Gépészet  

Számos területen egyedi képzési és kutatási kompetenciát biztosítunk a matematikai modellezési és alkalmazási módszerek (pl. számítógéppel segített geometriai modellezés, programtervezési ismeretek) fejlesztésében és használatában.

 

KOMPETENCIÁK

• Matematikai kutatási ismeretek (hálóelméleti módszerek alkalmazása, adatstruktúrák vizsgálatával, függvény-egyenletek vizsgálata, matematikai statisztika, numerikus és optimalizálási módszerek, nemlineáris differenciálegyenletek peremérték feladatainak vizsgálata és műszaki alkalmazása, parciális differenciálegyenletek mechanikai alkalmazása, gyűrűelméleti és számelméleti kutatások)

• Számítógéppel segített geometriai modellezés (görbék, felületek, testek)

• Alkalmazási ismeretek (robusztus becslések, robusztus regresszió, Cox-regresszió, minőségbiztosítás, törésmechanika, dörzsköszörülés, fogyasztás előrejelzés, abrazív felületek jellemzése, élettartam vizsgálatok)

• Programtervezési és programozási ismeretek

• Gamifikáció, játékalapú oktatás

• Számítógépi grafika

• CAD rendszerek

 
• Szerverek

• Maple szoftver

• MATLAB szoftver

• Nagy teljesítményű számítógépes rendszer numerikus szimulációhoz, adatfeldolgozáshoz

• 3D nyomtató, szoftver

• Holovízió 3D-s monitor
• Miskolc Mathematical Notes folyóirat, http://mat76.mat.uni-miskolc.hu/mnotes/

• ALCOA-KÖFÉM Kft. Öntöde üzletág: Mintavételezés beszállított hulladékból

• HOLCIM: Ömlesztett anyagok készletfelmérésével kapcsolatos hibakorlátok becslése

• ALCOA-KÖFÉM Kft. Öntöde üzletág: Alumínium hengerlési tuskók síklapúsági mérési adatainak feldolgozása a matematikai statisztika módszerével

• MOL Földgázszállító Zrt.: A gázfogyasztó előrejelző rendszerek vizsgálata

• MOL Földgázszállító Zrt.: Új mérési eljárás kidolgozása a földgáz szétrétegződésének meghatározására

• Mátrai Erőmű Zrt.: Marótárcsás kotrógépek jövesztéstechnikai felülvizsgálata, új merítékek kifejlesztése
A kompetencialap letölthető az alábbi linkről:

https://www.uni-miskolc.hu/files/12650/MATEMATIKAI MODELLEZÉS.pdf