ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS (LCA)

#Innovatív Gépészet  

Az életciklus-értékelés (LCA) egy adott termék teljes életciklusa alatt fellépő környezeti hatások csökkentésére irányuló termék- és technológiafejlesztési folyamatok kialakításában és azok optimalizálásban nyújt segítséget az ipari szereplőknek.

 

KOMPETENCIÁK

 • Input-output adatok kvantitatív analízise életciklus-leltárelemzéshez (LCI).
 • Életciklus-értékelés (LCA) GaBi 10.5 szoftverrel "bölcsőtől-sírig", „bölcsőtől-kapuig” vagy „kaputól-kapuig”.
 • Technológiák energetikai és környezeti hatásainak becslése.
 • Termékek teljes életciklusának meghatározása. Életciklus-költségbecslés.
 • Szcenárióanalízis end-of-life elemzésekkel. Hulladékkezelés komplex tervezése.
 • Környezeti hatások normalizálása, súlyozása. Érzékenységi vizsgálatok. Hot spot és Monte Carlo elemzés.
 • Vizsgált rendszer összehasonlítása alternatív termékekkel, folyamatokkal vagy szolgáltatásokkal (beleértve a nemzetközi szakirodalmi kutatásokat is).
 • Javaslattétel tisztább termelési technológiákra az energia- és anyagáramok megtakarítása, visszaforgatása és a környezeti kockázat minimalizálása mellett.
 • Új termékek és innovatív technológiai folyamatok fejlesztésének támogatása.
 • Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) és környezeti jelentés támogatása LCA elemzési háttérrel és konkrét számadatokkal.
 • Vállalati környezeti teljesítmény és vállalati arculat javításának elősegítése.
 • LCA képzések (angol és német nyelven is).

 
• Környezeti szempontok és hatások vizsgálata GaBi 8.0 fenntarthatósági szoftverrel

- Input és output adatok kvantitatív analízise életciklus-leltárelemzéshez

- Vizsgált rendszer kibocsátásainak és környezeti hatásainak becslése

- Tisztább termelési lehetőségek tervezése forrásmegtakarítással, az energia- és anyagáramok újrahasznosításával és a környezeti kockázat minimalizálásával

- Komplex termék életciklus-elemzés különböző hatásvizsgálati módszerekkel a környezeti hatások normalizálása és súlyozása mellett

- Javaslattétel a keletkező hulladék fenntartható kezelésére end-of-life elemzésekkel és hulladékelőkészítési technológiák tervezése által

- Vizsgált rendszer összehasonlítása alternatív termékekkel, folyamatokkal vagy szolgáltatásokkal beleértve a nemzetközi szakirodalmi kutatásokat is

- Új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások fejlesztésének támogatása

• Karbonlábnyom-számítás, interaktív jelentés (i-report) készítése

• Életciklus-költségbecslés, életciklus-munkakörnyezet és társadalmi életciklus-értékelés

• Környezeti teljesítmény értékelés, környezeti jelentés, környezetvédelmi terméknyilatkozat elkészítésének és fenntarthatósági stratégia kialakításának támogatása
• GaBi 8.0 LCA-szoftver
 • TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001: Megoldást nyújtó környezetbarát technológiák környezeti, energetikai-technológiai és gazdaságossági vizsgálata. http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/
 • GINOP-2.3.4-15-2016-00004: Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen. http://fiekprojekt.uni-miskolc.hu
  • Összehasonlító LCA és LCC elemzésekre épülő, innovatív és környezetbarát, műanyag alapú hőszigetelő anyagok, termékek és technológiák kifejlesztése. Innovatív és környezetbarát beton szerkezeti elemek LCA-alapú fejlesztése másodlagos nyersanyagok, illetve hulladék újrahasznosításával. intelligens épületüzemeltetési rendszer megalapozása. Fröccsöntési folyamatok tervezése és optimalizálása.