ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS (LCA)

#Innovatív Gépészet  

Az életciklus-értékelés (LCA) egy adott termék teljes életciklusa alatt fellépő környezeti hatások csökkentésére irányuló termék- és technológiafejlesztési folyamatok kialakításában és azok optimalizálásban nyújt segítséget az ipari szereplőknek.

 

KOMPETENCIÁK

• A termék teljes életciklusát jellemző erőforrások és környezeti terhelések meghatározása a nyersanyag kitermeléstől az életciklus-vége szakaszig

• A termékek fenntartható gyártási folyamatának optimalizálása

• A hulladékkezelésre vonatkozó szcenáriók felállítása, különös tekintettel a Waste-to-Energy technológiákra

 
• Környezeti szempontok és hatások vizsgálata GaBi 8.0 fenntarthatósági szoftverrel

- Input és output adatok kvantitatív analízise életciklus-leltárelemzéshez

- Vizsgált rendszer kibocsátásainak és környezeti hatásainak becslése

- Tisztább termelési lehetőségek tervezése forrásmegtakarítással, az energia- és anyagáramok újrahasznosításával és a környezeti kockázat minimalizálásával

- Komplex termék életciklus-elemzés különböző hatásvizsgálati módszerekkel a környezeti hatások normalizálása és súlyozása mellett

- Javaslattétel a keletkező hulladék fenntartható kezelésére end-of-life elemzésekkel és hulladékelőkészítési technológiák tervezése által

- Vizsgált rendszer összehasonlítása alternatív termékekkel, folyamatokkal vagy szolgáltatásokkal beleértve a nemzetközi szakirodalmi kutatásokat is

- Új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások fejlesztésének támogatása

• Karbonlábnyom-számítás, interaktív jelentés (i-report) készítése

• Életciklus-költségbecslés, életciklus-munkakörnyezet és társadalmi életciklus-értékelés

• Környezeti teljesítmény értékelés, környezeti jelentés, környezetvédelmi terméknyilatkozat elkészítésének és fenntarthatósági stratégia kialakításának támogatása
• GaBi 8.0 LCA-szoftver
• TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 (A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésé-re alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein) Innovatív környezetbarát technológiák fejleszté-se és az energiahatékonyság növelése a vegyiparban Tudományos Műhely - Környezetterhelést csökkentő kör-nyezetbarát technológiák kidolgozása. Megoldást nyújtó környezetbarát technológia/technológiák környezeti, energetikai-technológiai és gazdaságossági vizsgálata; http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/

• Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen, projektszám: GINOP-2.3.4-15-2016-00004

• (1) Összehasonlító LCA és LCC elemzésekre épülő, innovatív és környezetbarát, műanyag alapú hőszigetelő anyagok, termékek és technológiák kifejlesztése

• (2) Innovatív és környezetbarát beton szerkezeti elemek LCA-alapú fejlesztése másodlagos nyersanyagok, illetve hulladék újrahasznosításával

• (3) Innovatív anyag- és anyagtechnológiai kutatások intelligens épületüzemeltetési rendszer megalapozásá-ra; http://fiekprojekt.uni-miskolc.hu/