Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben 
Kelet-Magyarországon (KOSZT) EFOP-3.5.2-17-2017-00001

Projekt címe: Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.5.2-17-2017-00001

(Fő)kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Konzorciumi partnerek (amennyiben vannak): Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem

A Miskolci Egyetem, mint konzorciumi partner részéről

Szakmai vezető: Dr. Knausz Imre
Szakmai asszisztens: Karlowits-Juhász Orchidea
Projekt asszisztens: Palotai Zsuzsanna

Projekt összköltsége (Ft): 400 742 309,-
ME támogatás összege (Ft): 142 893 170,-
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017. július 01.
Projekt befejezési dátuma: 2020. szeptember 28.

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege (amennyiben konzorciumban valósul meg a pályázat):

Konzorciumi partner megnevezése

Megítélt támogatás (Ft)

Saját forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Debreceni Egyetem

155 516 683,-

0

155 516 683,-

Miskolci Egyetem

142 893 170,-

0

142 893 170,-

Nyíregyházi Egyetem

102 332 456,-

0

102 332 456,-

Összesen:

400 742 309,-

0

400 742 309,-

 

Projekt összefoglaló: 

A projekt általános célja a felsőoktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése a Kelet-Magyarországi régióban kooperatív képzések és oktatási innováció megvalósításával a mérnökpedagógia és szaktanár képzések területén.

A projektben 3 operatív cél fogalmazódott meg: 

  1. A fejlesztéssel érintett mesterszakok esetében a gyakorlatorientáltság növelését, a szakmai tanárképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazítását, szoros együttműködést a munkaadói szférával a szakmai tanárképzés területén. Az operatív cél elérése érdekében 8 db MSc szak fejlesztését/kialakítását tűztük ki célul.
  2. A felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése, a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: kapacitás kihasználtság növelése, workshopok, fórumuk szervezése, lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj rendszer bevezetése.
  3. Gyakorló szakemberek bevonása a fejlesztéssel érintett képzésekbe, gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre, az oktatási innováció megvalósítása a szakmai tanárképzésben. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: gyakorló szakemberek bevonása a képzésbe, képzők képzése program elindítása, elektronikus tananyagok kidolgozása, oktatási innováció megvalósítása

A projekt céljainak megvalósítása a Debreceni Egyetemen, a Miskolci Egyetemen és a Nyíregyházi Egyetemen történik. A megvalósítandó tevékenységek közül a következők megvalósítása az egyes konzorciumi partnereknél önállóan történik: A felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása. 

Kooperatív és/vagy duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszközfejlesztés a felsőoktatásban, A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak illetve a gyakorló szakembereknek, Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek mind mesteroktató, mind óraadók esetében felkészítő képzések tartása, Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása. Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások.

Két megvalósítandó tevékenység a partnerek által közösen, horizontálisan kerül megvalósításra: készségközpontú tanterv átalakítás és a Kooperatív illetve duális képzés bevezetését támogató beavatkozások. 

A kooperatív szakmai képzések koordinálása érdekében létrehozzuk a Kooperatív Képzési Koordinációs Központot, melynek célja a kooperatív képzések koordinálása, a képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi mind a vállalati oldalon) együttműködésének biztosítása. Feladatai közé tartozik szakmai megvalósítók kiválasztása, szakmai tanári képzések szakmai felügyelete, tantervek és kooperatív programok jóváhagyása, kapcsolattartás a gyakorlati képzőhelyekkel, mentorok munkájának támogatása, irányítása, szakmai tanári képzésekhez kapcsolódó adminisztráció végzése. A megvalósítás során az Intézmények nagy tapasztalattal rendelkező saját erőforrásokra támaszkodnak. Szakemberei az Egyetem különböző szintű szervezeteinek a munkavállalói, akik a projekt megvalósítása érdekében projektlebonyolító szervezeti rendben dolgoznak a megvalósításon a projektmenedzsment és a szakmai vezető irányítása mellett. 

A projekt számszerűsíthető eredményei és indikátorai: 26 db partnerszervezeti megállapodás képzési együttműködésre: új vagy bővített együttműködés, 203 fő részvétele képzők képzése programokban, amelyet sikeresen elvégzők száma 163 fő; 31 fő vállalati szakember vagy új mesteroktató bevonása; 8 db tananyag fejlesztése, amelyet 160 fő használ. Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma 160 fő; a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma 26 db.