Gyakran ismétlődő kérdések 

Mit jelentenek az A1, A2, B1 stb. jelölések?

Ezek a Közös Európai Referenciakeret nyelvismeret-szintet jelölő rövidítései. Az államilag elismert nyelvvizsgák a következő szinteknek felelnek meg: alapfok B1, középfok B2 és felsőfok C1. A szintek rövid leírását megtalálja a KER menűpont alatt.

Hogyan válasszam ki a nekem megfelelő nyelvvizsgát?

Az egyes vizsgarendszerek felsorolását megtalálja az OH NYAK honlapján (www.nyak.hu), ahonnan ellátogathat maguknak a vizsgarendszereknek a részletes információt tartalmazó honlapjára.

Mi a különbség a vizsgaközpont és a vizsgahely között?

Az akkreditált vizsgaközpont jogosult az államilag elismert nyelvvizsga- bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására. A vizsgaközpont a székhelyén kívül is rendezhet nyelvvizsgát: ezek a vizsgahelyek. A vizsgahely rendelkezik akkreditált szóbeli vizsgáztatókkal, bonyolítja a szóbeli és írásbeli nyelvvizsgákat a vizsgaközponttól kapott vizsgaanyag alapján. Az írásbeli dolgozatokat a vizsgaközpont készíti és a megírt dolgozatokat a vizsgaközpont javítja.

Elvesztettem a nyelvvizsga bizonyítványomat. Hogyan lehet újat kérni?

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. Részletesebb információ az

Hány évig érvényes az államilag elismert nyelvvizsga?

Az államilag elismert nyelvvizsga és a korábbi állami nyelvvizsga érvényessége nem korlátozott.

Ha nem értek egyet a dolgozatom értékelésével, hogyan fellebbezhetek?

Az eredmény közlésétől számított 10 napon belül a vizsgaközponthoz kell fordulnia kérelemmel. A felülvizsgálati kérelemben hivatkozhat a vizsga értékelésében talált hibára, számszaki hibára vagy jogsértésre.

A Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványt külföldön elfogadják-e?

Nem, a külföldi befogadó (oktatási intézmény vagy munkáltató) általában előírja, hogy milyen nyelvvizsgát követel meg.

Külföldi diplomám / érettségim van, megfelel-e nyelvvizsgának?

2007. január 1.-től a külföldi érettségi bizonyítvány vagy diploma nyelvvizsga-bizonyítványként való elismeréséről szóló igazolást az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától kell kérni. Honlap:

A Miskolci Egyetem milyen nyelvvizsgákat fogad el a diplomához?

Államilag elismert nyelvvizsgát. Részletesebb információt a Karok Tanulmányi Osztályain vagy az Idegennyelvi Oktatási Központban kaphat.

Ezek áttanulmányozása mellett feltétlenül kérje ki nyelvtanára véleményét. info@nyak.hu e-mail címen kérhető.www.ekvivalencia.hu

Mi a különbség az egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga között?

A kétnyelvű nyelvvizsgák tesztelik a magyar és idegen nyelv közötti közvetítési készséget (pl. fordítás). Azok a vizsgák, ahol nem szerepel sem szóban, sem írásban közvetítési készséget vizsgáló feladat, egynyelvű vizsgák.

Egyesíthetők-e a különböző vizsgarendszerek részvizsgái? 

A meglevő általános nyelvi államilag elismert szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvány bármelyik másik államilag elismert szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt komplex nyelvvizsgát tanúsít, természetesen azonos nyelvből tett vizsga esetében.

Mit jelent a 60 és 40 %-os küszöbszint?

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a teljes vizsga tekintetében 60%-os teljesítményt ért el. Azonban ezen belül minden egyes mért készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, írott szöveg létrehozása, beszédkészség, közvetítői készség) esetében el kell érni a 40%-os teljesítményt.