Kapcsolat

A jelentkezési lapot és a befizetés igazolását online vagy pedig postai úton is eljuttathatják hozzánk az alábbi címekre.

A szkennelt dokumentum esetén ellenőrizzék, hogy olvashatóak-e az adataik!
A küldemények esetében a postai bélyegző dátuma számít!

Postázási cím:

Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet - ÖSD vizsgahely

3515 Miskolc-Egyetemváros

Online jelentkezés/ információ: osd@uni-miskolc.hu

Tartalmi kérdésekkel kapcsolatos információ: Bazsóné dr. Sőrés Marianna előzetes egyeztetés alapján az osd@uni-miskolc.hu címen