A PhD fokozathoz szükséges nyelvi vizsgával kapcsolatos tudnivalók 
/melléklet a vizsgára jelentkezéshez kitöltendő laphoz/ 

Amennyiben a vizsgázónak az adott nyelvből legalább alapfokú A vagy C típusú állami nyelvvizsgabizonyítványa van, a szóbeli vizsga általános társalgási része alól felmenthető. Így a megszerezhető maximális pontszám 10, amelynek a 60 %-át (6 pontot) kell legalább elérni a vizsga abszolválásához.