A Miskolci Egyetem Rektorátusának tagjai

Név Beosztás
Prof. Dr. Horváth Zita a Miskolci Egyetem rektora
Prof. Dr. Mucsi Gábor a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
Prof. Dr. Palotás Árpád Bence a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
Dr. Siménfalvi Zoltán a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja
Prof. Dr. Csák Csilla az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann a Gazdaságtudományi Kar dékánja
Dr. Illésné Dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja
Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja
Dr. Papp Sándor a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója
Dr. Szilágyi Roland gazdasági igazgató
Bárdosné dr. Soós Viktória gazdasági vezető
Boda Péter üzemeltetési igazgató
István Zsolt technológiai és tudástranszfer igazgató
Állandó meghívottak:  
Prof. Dr. Szűcs Péter a ME általános rektorhelyettese
Horváth Anett a Rektori Hivatal vezetője