A Miskolci Egyetem Rektorátusának tagjai

Név
 1. Prof. Dr. Horváth Zita rektor, a Szenátus elnöke

 2. Prof. Dr. Szűcs Péter általános és tudományos rektorhelyettes

 3. Dr. Szilágyi Roland oktatási rektorhelyettes

 4. Prof. Dr. Mucsi Gábor, a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar dékánja

 5. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence, az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar dékánja

 6. Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja

 7. Prof. Dr. Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja

 8. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Gazdaságtudományi Kar dékánja

 9. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja

 10. Dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségtudományi Kar dékánja

 11. Dr. Papp Sándor, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar dékánja

 12. Kalmár Zsolt gazdasági vezető

 13. Batta Beatrix pályázati igazgató

 14. Boda Péter sport és kollégium igazgató

 15. Sándorné Lőrincz Éva pénzügyi igazgató

 16. Baranyai Krisztina humánerőforrás igazgató

 

Állandó meghívottak:

 1. Fükő László, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke
 2. Dr. Varga Krisztina, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány operatív igazgatója
 3. Dr. Bokányi Ljudmilla FDSZ elnök
 4. Kelemen Katalin, a Rektori-Gazdasági vezetői hivatal vezetője
 5. Prof. Dr. Barzó Tímea, a CEA főigazgatója
 6. dr. Rétfalvi Kornél jogi és compliance központvezető
 7. Szabó Martin ME-HÖK elnök
 8. Erdei László ME-DÖK elnök
 9. Dr. Bihariné Puhl Emese belső ellenőrzési vezető
 10. dr. Nyikes Zita kommunikációs központvezető
 11. Ligetvári Éva minőségbiztosítási központvezető
 12. Horváth Anett, a Rektorátus és a Szenátus titkára