Működésünk

Az Alapítvány a Miskolci Egyetem fenntartójaként a tevékenységével kapcsolatos feladatait a működésére irányadó jogszabályoknak megfelelően, az Egyetemmel és az egyetemi polgársággal kölcsönös együttműködésben látja el. Egyebek mellett ezen cél jegyében hirdette meg a Kuratórium „A Miskolci Egyetem megújulásáért, stratégiája és jövőképe megalkotásáért” című pályázatot, amely során a hallgatói társadalom tett javaslatokat az intézmény fejlődési irányaira.

Az Alapítvány feladata a Miskolci Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép és hosszútávú megállapodás révén -, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli. Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet; rászorultsági alapú támogatást biztosít; tehetséggondozó programok működését támogatja.
Az Alapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr felügyeli. Az Alapítvány működéséhez szükséges szakmai és adminisztratív feladatokat az Alapítvány munkaszervezete látja el.

Universitas Miskolcinensis Alapítvány elérhetőségei:

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Központi telefon: (36) 46 565-111
E-mail: titkarsag@umalapitvany.hu

 

Universitas Miskolcinensis Alapítvány Titkárság

 

Munkatársaink

 

Dr. Varga Krisztina

Beosztás: operatív igazgató
Iroda: A/4 I. em. 131.
Mellék: 13-12
E-mail: vargakrisztina@umalapitvany.hu

Juhász Miklós

Beosztás: gazdasági felelős
Iroda: A/4 I. em. 131.
Mellék: 13-12
E-mail: juhaszmiklos@umalapitvany.hu

Ráczi Zsófia

Beosztás: titkár, adatvédelmi felelős
Iroda: A/4 I. em. 131.
Mellék: 13-12
E-mail: raczizsofia@umalapitvany.hu

Molnár Mariann

Beosztás: asszisztens
Iroda: A/4 I. em. 131.
Mellék: 13-12
E-mail: molnarmariann@umalapitvany.hu