Szabadalmi kisokos

Mi a szellemi tulajdon és hogyan keletkezik?

Szellemi tulajdon alatt az alkotó elme szüleményeit értjük: ide tartoznak a találmányok, az irodalmi

és művészeti alkotások, valamint a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák.

A létrejött szellemi tulajdon jogi védelemben részesíthető, aminek az a lényege, hogy a védelem tárg

yát (legyen az találmány, szerzői mű vagy dizájn) csak a jogosult vagy az ő kifejezett engedélyével rendelkező személy hasznosíthatja. Aki ilyen engedély (azaz licencia) nélkül végez olyan tevékenységet, ami a szellemi tulajdonjogok hatókörébe esik, jogsértést követ el.

Pusztán egy ötlet nem oltalmazható. Az ötlet részletes kidolgozása, megvalósítása (regény megírása, logó megrajzolása színekkel, stb.) szükséges ahhoz, hogy az oltalmazható legyen.

Bármilyen szellemi alkotást jön is létre dokumentálni szükséges az alkotási folyamatot és minden olyan tevékenységet, ami nyilvánosságra hozatallal járhat!

Az első bejelentést megelőzően NEM SZABAD nyilvánosságra hozni a megoldást. Ha valakivel muszáj közölni a technológia lényegét érdemes titoktartási nyilatkozatot aláíratni vele. A titokvédelem a cégen belül is fontos!

FONTOS! 

Bármilyen szellemi alkotást jön is létre dokumentálni szükséges az alkotási folyamatot és minden olyan tevékenységet, ami nyilvánosságra hozatallal járhat!

Az első bejelentést megelőzően NEM SZABAD nyilvánosságra hozni a megoldást. Ha valakivel muszáj közölni a technológia lényegét érdemes titoktartási nyilatkozatot aláíratni vele. A titokvédelem a cégen belül is fontos!

 

Miért érdemes védeni?

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok vagyoni értékű jogok, amelyek megakadályoznak másokat abban, hogy engedély nélkül használják saját szellemi alkotásainkat. Ezek a jogok lehetővé teszik innovatív és kreatív ötleteink kereskedelmi felhasználását.

A szellemi tulajdon hasznosításából BEVÉTEL származhat!

Az említett haszon létrejöhet:

  • a megoldás saját hasznosításából,
  • a hasznosítás mások számára – általában ellentételezés fejében – való engedélyezéséből (azaz licenszelésből), vagy akár
  • az adott szellemi tulajdonjog átruházásából is.

 

A jogi védelem területei

A szellemi tulajdon területe két nagyobb részterületből áll össze: a szerzői jogból és az iparjogvédelemből.

Az iparjogvédelmi oltalom fő jellemzői:

 

Technológia és tudástranszfer a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem 2020-ban csatlakozott a modellváltó egyetemek közé. Emiatt az intézmény a jövőben komolyabb hangsúlyt fektet majd a kutatási eredmények piaci hasznosítására, amihez jellemzően az ipari partnerek révén tud eljutni.

A kutatási tevékenység és az ipari igények hatékonyabb összekapcsolása érdekében az Egyetem a közelmúltban 2 előremutató lépést is megtett:


1. A szakszerű intézményi szellemitulajdon-menedzsment érdekében létrehozta technológiatranszfer szervezetét, a Technológia – és Tudástranszfer Igazgatóságot. A szervezet célja, hogy elősegítse az Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységét, megerősítve ennek üzleti alapokra helyezését.

A szervezet delegált feladata az új találmányok oltalomszerzésén túl az élő oltalmak nyilvántartása, monitoringja, hasznosítása, piaci lehetőségek felkutatása, fizetési határidők figyelése és az oltalom fenntartásával kapcsolatos döntés is, ezekben a kutatóknak közvetlen segítséget nyújt.

Az Igazgatóságról bővebb információ itt érhető el: https://techtransfer.uni-miskolc.hu/

2. Az Igazgatóság kezdeményezte a rugalmasabb és hatékonyabb szellemitulajdon-kezelési rendszer megalkotását egy új Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat létrehozásával.  Az új Szabályzat elfogadása 2021 első félévében várható.

 

Az oltalmaztatás intézményi folyamata

A Miskolci Egyetem az intézményi kutatómunka keretei között létrejövő szellemi eredmények szakszerű kezelése céljából rendelkezik Szellemitulajdon-kezelési Szabályzattal. A Szabályzat alapvető célja az, hogy motiváló módon ösztönözze az Egyetemen belül zajló kutatási és fejlesztési alkotótevékenységet, biztosítsa a szellemi termékek értékelésének és nyilvántartásának rendszerét, az iparjogvédelmi oltalomszerzés és fenntartás intézményi feltételeit, végül, de nem utolsósorban pedig elősegítse a szellemi termékek hasznosítását és továbbfejlesztését.

Az Egyetemen jelenleg működő Szellemitulajdon-kezelés rendszere az érvényes Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a következőképp épül föl:

Hasznos linkek

Ismerkedjen meg részletesebben Szellemitulajdon-védelem alapjaival, az alábbi kiadványok segítségével:

További hasznos információkat talál az oltalmazási lehetőségekről az alábbi felületeken:

Tájékozódjon az élő szabadalmakról az alábbi adatbázisokban:

Tájékozódon az élő védjegy és design oltalmakról az alábbi adatbázisokban: