Szabályzatok

Legfontosabb szabályzatok

A munkahelyi beilleszkedés kezdeti időszakában fontos lehet az alábbi szabályzatok ismerete:

  • A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, Foglalkoztatási Követelményrendszer,
  • Munkavédelmi szabályzat,
  • Tűzvédelmi szabályzat,
  • Környezetvédelmi Szabályzat,
  • A Miskolci Egyetem Etikai kódexe,
  • Szabálytalanságok kezelésének rendje,
  • Kollektív szerződés.

 

Az SZMSZ II. kötete, a Foglalkoztatási Követelményrendszer

A Miskolci Egyetem minden alkalmazottjának és - a foglalkoztatási formától függetlenül - minden munkatársának ismernie kell a foglalkoztatás ezen lényeges dokumentumát. A törvényi rendelkezéseken túlmenően ez határozza meg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, kiemelten az előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, az alkalmazás feltételeit, az értékelés szempontjait, a magasabb vezetőkre és vezetőkre vonatkozó rendelkezéseket. Kérjük, tanulmányozza át gondosan és az abban foglaltakat tekintse magára nézve kötelezőnek:

https://www.uni-miskolc.hu/files/1066/V%C3%A9gleges_FKR_javaslat_modellv%C3%A1lt%C3%A1s.pdf

 

Esélyegyenlőség

Egyetemünk elkötelezett az esélyegyenlőség elveinek a mindennapi működés során való érvényre juttatásában. Szabályozásaink elkészítése, intézkedéseink meghozatala során erre mindenkor figyelemmel vagyunk. A ME Esélyegyenlőségi Terve:

https://www.uni-miskolc.hu/files/13007/ESELYEGYENLOSEGI-TERV-2021.pdf

https://www.uni-miskolc.hu/files/13980/Nemi_egyenlosegi_terv_magyar.pdf

 

Utasítások

A fentiekben a ME működését alapvetően meghatározó szabályozásokat ismertettük. Ezeket Utasítások egészítik ki, részletes eljárási-ügyrendi kérdéseket is rendezve. A Rektori Utasításokat tekintse át, az Ön által betöltött munkakörre, szakterületre vonatkozó utasítások ismerete alapkövetelmény. A Rektori utasítások között találja pl. a szabadságok kiadására, a gépjárművek használatának rendjére, a parkolási rendre, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségre vonatkozó utasításokat, az Ön számára alapvető fontosságú információkat is:

 

Elektronikus munkaidő nyilvántartó rendszer

A munkaidő nyilvántartó rendszer napi használata kötelező minden munkavállaló részére. A ME Integrált nyilvántartó rendszer tartalmazza az elektronikus munkaidő nyilvántartót, a projekt munkaidő nyilvántartót, a ME-Card kártyaigénylőt, tárgyaló foglalót:

https://nyilvantarto.uni-miskolc.hu/alkalmazasok/egyetem/bejelentkezes.php