Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat

A Miskolci Egyetem az intézményi kutatómunka keretei között létrejövő szellemi eredmények szakszerű kezelése céljából rendelkezik Szellemitulajdon-kezelési Szabályzattal.

A Szabályzatban olvashatnak a szellemi termékek bejelentésének folyamatáról, a díjazásokról és a felek közötti tudományos együttműködés feltételeiről.

A Szabályzat alapvető célja az, hogy motiváló módon ösztönözze az Egyetemen belül zajló kutatási és fejlesztési alkotótevékenységet, biztosítsa a szellemi termékek értékelésének és nyilvántartásának rendszerét, az oltalomszerzés és fenntartás intézményi feltételeit, végül, de nem utolsósorban pedig elősegítse a hasznosítást és továbbfejlesztést.