TUDÁS-VÁR a Miskolci Egyetem EFOP-3.4.4-16-2017-0008

Projekt címe: „TUDÁS-VÁR a Miskolci Egyetem

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.4-16-2017-0008

(Fő)kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem
Konzorciumi partnerek: Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

Projektvezető: Bárdosné dr. Soós Viktória
Szakmai vezető: Ligetvári Éva
Pénzügyi vezető: Süveges Gábor
Projekt asszisztens: Nemes-Havasi Vanda

Projekt összköltsége (Ft): 396 721 568
ME támogatás összege (Ft): 371,82 MFt
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017.05.01.
Projekt befejezési dátuma: 2020.04.30.

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege:

Konzorciumi partner megnevezése

Megítélt támogatás (Ft)

Saját forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

24,89 MFt

0

24,89MFt

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Projekt összefoglaló: 

A projekt célja a pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban, továbbá a felsőoktatási képzettségi szint növelése, a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése. 

Ennek a pályázatnak a fő intézményi célkitűzése a Miskolci Egyetem hozzáférhetőségének javítása, kiemelten az MTMI szakok és a hátrányos helyzetű fiatalok tekintetében. 

Célunk, hogy hosszú távon a halmozottan hátrányos jegyekkel rendelkező Észak-magyarországi régióban – az Intézményfejlesztési Tervünkkel összhangban – a helyi gazdaság igényeinek megfelelő végzettséggel rendelkező szakembereket képezzünk. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy bekapcsolódjunk a korai pályaorientációs tevékenységbe, illetve - a közneveléshez kapcsolódóan - a 11-18 éves korosztály számára a felsőoktatásba történő bejutásukat elősegítő felkészítő képzéseket szervezzünk annak érdekében, hogy a bemeneti hátrányokat – és az ennek okán tapasztalható – lemorzsolódást mérsékeljük.

A minőségi fejlesztéseken túlmenően további célunk, hogy az Észak-magyarországi régió hátrányos helyzetű térségeit fejlesszük, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok felkészítését és a felsőoktatásba történő bejutását támogassuk. Vitathatatlan tény, hogy az ország régióinak demográfiai tendenciáit és korosztály szerinti összetételét tekintve a 11-18 éves korosztály száma a leghátrányosabb jegyekkel rendelkező régiókban – így Észak-Magyarországon – a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy a magasabb arányban jelenlévő – a pályázattal érintett – korosztály felzárkóztatási esélyeit a hátrányos társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolják, illetőleg hátráltatják.

Ezekre a kedvezőtlen adottságokra a felsőoktatás térszerkezete is hatással van, ennek okán a Miskolci Egyetem elsődleges beiskolázási bázisára, az Észak-magyarországi régió érintett korosztályára fókuszálunk. Pályázati célkitűzéseink között meg kívánjuk teremteni a megfelelő koherenciát a régió gazdasági szerkezete, társadalmi szerkezete, valamint munkaerő-piaci igénye között. A térség ágazati struktúráját és a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve növelni kívánjuk a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai képzésekre jelentkezők arányát, melyhez a Miskolci Egyetem tradicionális műszaki gyökerei és műszaki karaink képzési palettája megfelelő alapot biztosít.

 

29. ábra: A projekt elsődleges célkitűzései

A beavatkozás területeit az alábbi csoportokra bonthatjuk:

A beavatkozás területein érvényesülő beavatkozási szintek, melyek reprezentálják a program keretében végrehajtandó akciók egymásra épülését és kapcsolódását: