Tudományos és nemzetközi rektorhelyettesi titkárság

Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

Prof. Dr. Kékesi Tamás

Munkatársak:

Csiréné Gergely Katalin, ügyvivő szakértő

Dudás Anett, igazgatási ügyintéző

Kazár Lászlóné, ügyvivő szakértő

Lehoczkyné Tóth Alexandra, igazgatási ügyintéző

Mádainé Erdősi Krisztina, igazgatási ügyintéző

Sándor Krisztina, ügyvivő szakértő

Simonné Juhász Judit igazgatási ügyintéző

Szőke Edit, ügyvivő szakértő

Tóth Henriett, igazgatási ügyintéző

Tóth Nikolett igazgatási ügyintéző