Megnevezés Rövid leírás Kapcsolat Műszaki specifikáció Képek
Megnevezés Rövid leírás Kapcsolat Műszaki specifikáció Képek
Elemanalitika (C, H, N, S) Elsősorban porminták C, H, N, S tartalmának meghatározása égetést követőenMűszaki Anyagtudományi Kar,Kémiai Intézet A/2 ép Mfsz B/9 Lakatos János, mtasotak@uni-miskolc.hu, 13,73Elementar Variom makro CHNS
Elemeanalitika fémes elemek oldatbólMintegy 60 elem meghatározása monoelemes módszerrel láng. elektrotermikus és hideggőzös ill hidrid atomizáléás felhasználásávalMűszaki Anyagtudományi Kar,Kémiai Intézet A/2 ép Mfsz B/12 Lakatos János, mtasotak@uni-miskolc.hu, 13,73PU 9111 AAS,PU 9400X AAS ETA, ATI Unicam Solar AAS-Hydride
Mintaelőkészítés Mikrohullámú roncsoló, feltáró, 200 C 40 bar bombás feltárási lehetőséggelMűszaki Anyagtudományi Kar,Kémiai Intézet A/2 ép Mfsz B/11 Lakatos János, mtasotak@uni-miskolc.hu, 13,73CEM Mars Mikrohullámu feltáró
TermoanalízisSzilárd minták TG, DTG, DTA görbéinek meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar,Kémiai Intézet A/2 ép Mfsz B/11 Lakatos János, mtasotak@uni-miskolc.hu, 13,73MOM Derivatográph C
Gázszorpciós vizsgálatok, pórusszerkezet fajlagos felület meghatározásSzorbensek, katailzátorok vizsgálataMűszaki Anyagtudományi Kar,Kémiai Intézet A/2 ép Mfsz B/5 Lakatos János, mtasotak@uni-miskolc.hu, 13,73Micromeritics ASAP 2020
szerves kémiai szintézisek megvalósításaszerves vegyületek szintéziseMűszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. A-16 laboratórium, Fejes Zsolt, kemfejes@uni-miskolc.hu, 19-11
flash kromatográfszerves vegyületek kromatográfiás elválasztása, tisztításaMűszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. A-16 laboratórium, Fejes Zsolt, kemfejes@uni-miskolc.hu, 19-11Büchi Reveleris flash kromatográf
szilárd-folyadék extrakciószilárd anyagból jellemzően szerves vegyületek kioldása, extrakciójaMűszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. A-7 laboratórium, Fejes Zsolt, kemfejes@uni-miskolc.hu, 19-11Gerhardt Soxtherm extraktor
Elemi összetétel meghatározásaSegítségével meghatározható egy anyag C, H, N, és S tartalma.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. mfsz A-14 kromatográfiás labor, Muránszky Gábor kemmug@uni-miskolc.hu, 19-11Vario Macro (Elementar GmbH)
FolyadékkromatográfiaNehezen elpárologtatható, hőre érzékeny nagyobb molekulatömegű szerves vegyületek és szervetlen anionok meghatározására (ionkromatográfia) egyaránt alkalmazható. Környezeti és biológiai minták vizsgálatára egyaránt alkalmas. Felhasználás: koffein meghatározás, gyógyszerek és gyógyszermaradványok meghatározása vizekbőlMűszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. mfsz A-14 kromatográfiás labor, Muránszky Gábor kemmug@uni-miskolc.hu, 19-12HP 1050 folyadékkromatográf UV-VIS, fluoreszcens, elektrokémiai és törésmutató detektorral, Waters ACQUITY UPLC tömegszelektív detektorral (ismeretlen komponens azonosítására nem alkalmas)
GázkromatográfiaTermikusan stabil, elpárologtatható, szerves vegyületek elválasztása minőségi és mennyiségi meghatározása, elsősorban ppm és ez alatti koncentrációkban jelenlévő komponensek vizsgálatára alkalmas. Ismeretlen vegyületek esetleges azonosítása tömegszelektív detektor segítségével. Felhasználás: kitermelés vizsgálat, környezeti minták vizsgálata (ftalátok, BTEX, PAH, növényvédőszerek, koffein meghatározása), vegyipari benzin minták összetételének vizsgálata.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. mfsz A-14 kromatográfiás labor, Muránszky Gábor kemmug@uni-miskolc.hu, 19-13Shimadzu GC-14B kapilláris gázkromatográf lángionizációs és elektronbefogásos detektorral, Agilent 7890 kapilláris gázkromatográf lángionizációs és elektronbefogásos detektorral, valamint 5975C tömegszelektív detektorral
Katalizátor tesztelésIpari katalizátorok katalitikus aktivitásának vizsgála, olefinek gázfázisú és folyadékfázisú hidrogénezési reakciójábanMűszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/II. ép. mf. 6, Nanoszerkezetű Anyagok kutató laboratórium, Vanyorek László, kemvanyi@uni-miskolc.hu, 13-48Bruker Vertex 70 FTIR készülék folyadékcellával és gázküvettával.
Katalizátor tesztelésKatalizátor tesztelések folyadékfázisú hidrogénezési reakcióban 50 bar nyomáson, tankreaktroban Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/II. ép. mf. 6, Nanoszerkezetű Anyagok kutató laboratórium, Vanyorek László, kemvanyi@uni-miskolc.hu, 13-49Büchi Uster Picoclave reaktor rendszer, nagynyomású folyadékpumpával, nyomás szabájzó rendszerrel. A gázbadagoló rendszer szén-dioxid valamint hidrogén szabályozható beadagolásához. Nyomás alatti mintavételező egység.
Elenanalitikai Laboratórium, 720 ES induktiv-csatolt plazma-spektrométerKülönféle típusú minták (fémek, fémötvözetek, geológiai anyagok, ásványok, talajok, műanyagok, petrolkémiai termékek, környezeti minták, felszíni és felszínalatti vizek, felületkezelő fürdők, szennyvizek, szennyvíz-iszapok, technológiai folyadékok, stb.) elemanalitikai vizsgálata (fő-, mellék-komponensekre, szennyezőkre és nyomelemekre) kb. 75 - 78 elemre vonatkozóan a 0,0001 - 99,9 m/m %-ban.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, A/2 ép. Magasföldszint, Elemanalitikai Laboratórium, Dr. Bánhidi Olivér, akmbo@uni-miskolc.hu, +36-70-544-0171Varian Inc. gyártmányú, axiális plazmafigyelésű, szimultán, multielemes ICP spektrométer
Novaflow&Solid öntészeti szimulációs szoftver öntészeti folyamatok modellezéséreA szoftver alkalmas nyomásos és gravitációs öntéstechnológiai módszerek esetén az olvadék formatöltési és dermedési folyamatának szimulációjára, a formatöltés során előforduló levegőbezáródások, valamint a dermedés során megfigyelhető hőcentrumok és porozitások vizsgálatára. A Novaflow&Solid szimulációs szoftver a Control Volume (CV) módszer elvén működik. A szoftver teljes lincen-szel rendelkezik, így oktatási célra és ipari megbízásokra egyaránt alkalmazható.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, B/1 ép. 307, Dr. Molnár Dániel egyetemi docens, ontmdani@uni-miskolc.hu, 17-07Novaflow&Solid CV 6.3r31
Simtec/Wincast véges elem alapú szimulációs szoftver (Öntészeti folyamatok modellezése) Véges elemek (Finite element method=FEM) módszer elvén működő öntészeti szimulációs szoftver, amely alkalmas ötvözetek formatöltési és dermedési viszonyainak vizsgálatára, a dermedés során kialakuló zsugorodási üregek, porozitások meghatározására. A program alkalmas a visszamaradó öntési feszültségek szimulációjára is. Oktatási-kutatási célokra alkalmazható szoftver.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, B/1 ép. 307, Dr. Molnár Dániel egyetemi docens, ontmdani@uni-miskolc.hu, 17-07Wincast version 2013.1
Flow-3D szimulációs szoftver (Öntészeti folyamatok modellezése) CFD (Computational Fluid Dynamics) módszer elvén műküdő szimulációs szoftver. A program sokoldalú különböző területeken is alkalmazható. Elsősorban olvadékok áramlási - és dermedési folyamatainak vizsgálatára alkalmazza az intézet. Oktatási és kutatási célokra is alkalmazható a szoftver.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, B/1 ép. 307, Dr. Molnár Dániel egyetemi docens, ontmdani@uni-miskolc.hu, 17-07Flow-3D 10.1
Öntödei homok granulometriai jellemzőinek vizsgálata (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata) A granulometriai jellemzők vizsgálatánál a homok szemcseeloszlását, fajlagos felületét, szemcsealakjának vizsgálatát végezzük el. Öntödei formazó homokok szemcseeloszlásának vizsgálata szitagép segítségével történik, amelyhez magyar szabványú szitasor tartozik. Igény szerint német szabványú szitasor is felhasználható. A vizsgálathoz tartozik egy kéttizedes pontosságú analitikai mérleg is. A homok fajlagos felületét az erre szolgáló DISA gyártmányú készülékkel végezzük el. A homokszemcsék alakját sztereomikroszkópon ellenőrizzük.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Fritsch Analysette 3 pro vibrációs szitagép, DISA típusú fajlagos felületmeghatározó készülék POF,
Szemcsés anyagok nedvességtartalmának meghatározása (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata)Nedvesség meghatározó készülékkel történik az öntödei homokok és porok nedvességtartalmának vizsgálatához.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Kern nedvesség meghatározó mérleg DBS 60-3
Szemcsés anyagok fajlagos felületének meghatározása (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata) A fajlagos felület, mint jellemző a homok granulometriai tulajdonságainak egyike. Különösen fontos paraméter, amelyet folyamatosan ellenőirzni kell az öntödei homok vásárlásánál, ill. a használata során is. A formázókeverék számos tulajdonságát befolyásolja pl. szilárdság, gázeteresztőképesség, kötőanyag felvétele stb.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07DISA típusú POF fajlagos felület meghatározó készülék
Öntödei homokkeverékek iszaptartalmának vizsgálata (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata) Homokkeverékek 0,02 mm-nél kisebb szemcsenagyságú por frakció mennyiségének meghatározását jelenti.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Multiserw Morek féle - Iszapkeverő Lsz-2
Nedves bentonitos formázókeverékek tulajdonságainak vizsgálata (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata) A formázókeverék előállításához szükséges berendezés, továbbá a formázókeverékből készített szabványos próbatestek tömöríthetőségének, gázáteresztőképességének, nyomószilárdságának, nedves szakítószilárdságának, aktív bentonit tartalmának meghatározásához alkalmazható mérőeszközök tartoznak ebbe a csoportba.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Multiserw Morek féle TYP LM 2c kollerjáratos görgős keverőberendezés , Kern nedvesség meghatározó mérleg DBS 60-3, +GF+ döngölőkészülék, DISA típusú elektromos gázáteresztőképesség mérő készülék, DISA típusú nyomószilárdság vizsgálókészülék, Nedves szakítószilárdság vizsgálóberendezés (DISA), Homokminta sajtoló gép (Multiserw Morek), PMK tíousú élőbentonit meghatározására alkalmas mérőkészülék
Maghomokkeverékekből készült szabványos próbatestek előállítása további vizsgálatokra (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata) Maghomokokkeverékekből készült próbatestek előállítása maglövőgéppel történik. A berendezést az Intézet már megvásárolta, a gyártása folyamatban van. A berendezés az alkalmazott szerszámtól függően különböző maghomokkeverékekből készült szabványos próbatestek gyártására alkalmas. Első körben két szerszámot vásárolt az Intézet, amely hot - distortion és hajlítószilárdság vizsgálatához szükséges próbatestek gyártását teszi lehetővé. A későbbiekben szabványos 50x50mm-es hengeres próbatest és piskóta alakú próbatest gyártásához szükséges szerszám is vásárolható. A két utóbbi szerszám esetén nyomó - és szakítószilárdság vizsgálatára alkalmas próbatestek állíthatók elő. Héjmagkészítés, Cold-box eljárás, Hot-box eljárás, Inotec eljárás útján előállított próbatestek vizsgálata válik elérhetővé.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Multiserw Morek féle univerzális maglövőberendezés
Formázó - és maghomokkeverékekből készült szabványos próbatestek szilárdsági jellemzőinek vizsgálata (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata)A berendezést az Intézet már megvásárolta, a gyártása folyamatban van. A mérőberendezés alkalmas a különböző maghomokkeverékekből készített szabványos próbatestek nyomó-, nyíró-, hajlító-, és szakítóvizsgálatára.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Multiserw Morek féle univerzális szilárdságvizsgáló berendezés
Homokmagok melegdeformációs tulajdonságának (hot - dostortion) vizsgálata szabványos próbatesten keresztül (Formázókeverékek és maghomokkeverékek vizsgálata)Azt vizsgáljuk, hogyan viselkednek a homokmagok hőigénybevétel hatására, a deformáció jellegét tanulmányozzuk. Jelenleg az Intézetben egy egyfészkes laboratóriumi maglövőberendezést alkalmazunk a hot - distortion próbatestek előállítására. Az elkészített szabványos próbatesteket hot - distortion vizsgálókészüléken állítjuk elő.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó 208., Felelős személyek: Dr. Varga László, Email: cím: ontvlaci@uni-miskolc.hu, mellék: 15-49, 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Laboratóriumi homokkeverő TYP LMB-U (Multiserw Morek), Simpson Gerosa típusú laboratóriumi maglövőberendezés, Simpson Gerosa típusú Hot - distortion vizsgálóberendezés
Öntészeti alumínium ötvözet olvadékok lehűlési viszonyainak vizsgálata (Öntészeti alumínium ötvözetek olvadékkezelésével kapcsolatos vizsgálatok)Az ún. termikus elemzés során az olvadék hűlése közben lejátszódó átalakulási folyamatokat követjük nyomon az idő és a hőmérséklet függvényében. Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Dr. Kulcsár Tibor, Email cím:kulcsar@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95National Instruments típusú 4 csatornás hőmérséklet adatgyűjtő, K-típusú hőelem, hőelem rögzítő állvány, acél tégely, Dell típusú számítógép,
Öntészeti alumínium ötvözet olvadékok zárványtartalmának vizsgálata (Öntészeti alumínium ötvözetek olvadékkezelésével kapcsolatos vizsgálatok)A vizsgálat célja az ötvözet olvadékok tisztasági fokának meghatározása, amely egy 200 °C-ra előmelegített speciális geometriájú kokillába öntött K-próbán történik. Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Dr. Kulcsár Tibor, Email cím:kulcsar@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95K-kokilla, HŐKER típusú előmelegítő kemence,
Öntészeti alumínium ötvözet olvadékok sűrűségének meghatározása (Öntészeti alumínium ötvözetek olvadékkezelésével kapcsolatos vizsgálatok)A vizsgálati módszerrel meghatározzuk az ötvözet olvadékok oldott gáztartalmát, ezáltal lehetőség van az olvadék gáztalanító műveletének hatékonyságát megállítani.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Dr. Kulcsár Tibor, Email cím:kulcsar@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95MK GmbH típusú vákuumozó és tégely előmelegítő berendezés, 2 db acéltégely, MK GmbH típusú sűrűség-index meghatározó mérleg,
Öntészeti ötvözet olvadékok hőmérsékletlének mérése (Öntészeti alumínium ötvözetek olvadékkezelésével kapcsolatos vizsgálatok)Az olvadékok hőmérsékletlének mérésére szolgáló adatgyűjtőmérőrendszerekkel hőmérséklet érték rögzítése.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Dr. Kulcsár Tibor, Email cím:kulcsar@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95Kézi hőmérséklet adatgyűjtő, K és J típusú hőelemek,
Hidegkamrás nyomásos öntőgép (Nyomásos öntészet)A hidegkamrás nyomásos öntőgép jelenleg kétféle szerszámmal üzemel. Oktatási, kutatási célra egyaránt alkalmazható. Az Intézet az utóbbi egy évben számos külső cég számára tartott nyomásos öntészeti kurzust, ahol a résztvevők nemcsak az elméleti alapokkal, hanem a gép mellett is gyakorlatot szerezhettek. Mindkét szerszám egyfészkes. Egy kifolyási próbatest (R-lap próbatest) és egy szakítópálcacsokor (6db eltérő falvastagságú próbatest) állítható elő.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Felelős személy: Erdélyi János , Email cím: janos.erdelyi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95Öntőgép IDRA OL-160 és tartozékai
Minták előkészítése mikroszkópos vizsgálatra (Anyagvizsgálat)A sztereo és fénymikroszkóphoz a vizsgált minták előkészítéseMűszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Ferenczi Tibor, Email cím:femft@uni-miskolc.hu, mellék:17-34, 19-78SZALAGFŰRÉSZGÉP 280/60 M ,Metasinex nedves csiszoló, CSISZOLÓ/POLÍROZÓ GÉP TEGRAPOL-25
Mikroszkópos vizsgálat Zeiss Stemi sztereomikroszkóppal (Anyagvizsgálat)Különböző minták töretfelületeinek és makrocsiszolatainak térben történő mikroszkópos vizsgálata.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Ferenczi Tibor, Email cím:femft@uni-miskolc.hu, mellék:17-34, 19-78Zeiss Stemi 2000C mikroszkóp, tárgyasztal, okulár, objektívek, durvafókuszálást, finombeállítás, fényerőszabályozó, írisz diafragma, kondenzor, kamera, Axio Vision program.
Mikroszkópos vizsgálat Zeiss Axio fénymikroszkóppal (Anyagvizsgálat)Különböző típusú csiszolt minták (alumínium ötvözetek, öntöttvasak, rézötvözetek) mikroszkópos vizsgálata.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Mende Tokár Mónika, Email cím: ontmoni@uni-miskolc.hu, mellék: 17-36, Felelős személy: Ferenczi Tibor, Email cím:femft@uni-miskolc.hu, mellék:17-34, 19-78Axio Vision program, tárgyasztal, okulár, objektívek, durvafókuszálást, finombeállítás, fényerőszabályozó, írisz diafragma, kondenzor, kamera (leltár szerint: Zeiss Axio Observer mikroszkóp, Digikamera AxioCam ICC3,Szlott KL 1500 LCD transzformátor ,
QuantumX adatgyűjtőberendezés (Adatgyűjtők)8 csatornás univerzális mérőrendszer, amely csatornánként max. 40kS/s mintavételi sebességgel rendelkezik. A készülék alkalmas hőmérséklet, nyomás, elmozdulás, torzulás, erő stb. mérésére. Oktatási és kutatási célokra egyaránt felhasználható.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Felelős személy: Erdélyi János , Email cím: janos.erdelyi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95, Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07QuantumX 840B
NI adatgyűjtők (Adatgyűjtők)2db hőmérséklet mérésére szolgáló adatgyűjtő. Oktatás keretében és kutatás során egyaránt alkalmazza az Intézet olvadékok hőmérsékletének mérésére, lehűlési viszonyok vizsgálatára.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, 13, Felelős személy: Erdélyi János , Email cím: janos.erdelyi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-95, Felelős személy: Budavári Imre, Email cím: ontbudai@uni-miskolc.hu, mellék: 17-07Mérésadatgyűjtő NI USB-9211 A4-CH,24DIT, Mérésadatgyűjtő NI USB-6009 14 BIT, 48/ KS/S
Olvasztó - és hőntartó kemencék (Réz-, bronz-, alumínium-, öntöttvas olvadékok előállítása)Réz- bronz-, alumínium-, öntöttvasak - és acélolvadékok előállítása történik a kemencékben.Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, C2/V. hajó, Felelős személy: Ferenczi Tibor, Email cím:femft@uni-miskolc.hu, mellék:17-34, 19-783 db induciós olvasztókemence, 20?100 kg acél, öntöttvas és rézötvözetek olvasztására, 1 db TCAL 50 tipusú kemence alumínium olvadék előállítására:4?100 kg tömegű alumínium ötvözetek olvasztására, további 1db alumíniumolvasztó kemence, 1db ellenállásfűtésű rézolvasztókemence, 2db tégelyes alumínium olvasztókemence
Tüzelőanyagok vizsgálataSzenek, biomasszák, hulladék tüzelőanyagok, olajok, gázok különböző paramétereinek pl. nedvesség, hamutartalom, fűtőérték stb. meghatározása, ld. alább részletezveMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74
Nedvességtartalom meghatározássaTüzelőanyagok, gabonák stb. víztartartalmának meghatározása. Szükséges pl. a fűtőérték számítással történő meghatározásáhozMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Szárítószekrény és analitikai mérleg v. Mettler Toledo HB43-S Halogen gyorsnedvesség meghatározó

ElemanalízisSzerves és szervetlen minták pl. tüzelőanyagok, vegyszerek, gyógyszerek, gabonaipari termékek, talajok stb. C, H, N és S tartalmának, ill. O tartalmának meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Carlo Erba EA 1108 CHNS-O elemanalizátor

Égéshő meghatározásaOxigénbombás kaloriméterrel történő vizsgálat, a egységnyi tömegből felszabadítható hőmennyiség meghatározására pl. tüzelőanyagok vizsgálata, tűzvédelmi vizsglatok stb.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Parr 6200 típusú bombakaloriméter

Fűtőérték meghatározásaA tüzelőanyag égéshője, nedvességtartalma és H-tartalma alapján számított, a gyakorlatban égéskor az egységnyi tömegből felszabadítható hőmennyiségMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Számítás
Hamutartalom meghatározásaFőként tüzelőanyagok szilárd halmazállapotú égési maradékának mennyiségi meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Égető kemence, analitikai mérlegIllóanyag tartalom meghatározásaSzilárd tüzelőanyagok (szén, biomassza, hulladék) illótartalmának meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Égető kemence, analitikai mérlegOlajok vizsgálataZárttéri lobbanáspont, nyílttéri lobbanáspont és gyulladáspont meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Pensky-Martens zárttéri lobbanáspont meghatározó, Marcusson-féle nyílttéri lobbanáspont meghatározó

Hevítőmikroszkópos vizsgálatokTüzelőanyagok hamujának olvadási és lágyulási tulajdonságainak vizsgálata, kerámiák lágyulási paramétereinek meghatározása 1550 °C-igMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74SYLAB IF-2000G hevítőmikroszkóp

Termogravimetriás vizsgálatok (TGA) és differenciális termoanalízis (DTA)Tüzelőanyagok, ásványok, fémek, szerves anyagok stb. hevítése során a tömegváltozással és hőeffektussal járó folyamatok (endoterm és exoterm) vizsgálata, TGA és DTA párhuzamosan.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 414. a., Termoanalitikai labor, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74MOM DERIVATOGRAPH C/PC termoanalitikai berendezés

Dilatométeres vizsgálatKerámiák, fémek, tűzállóanyagok hőtágulásának vizsgálata. Megj.: a berendezés alkalmas mérőfej csere után TGA-DTA vizsgálatokra is.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74Setaram SETSYS 24 termoanalitkai berendezésGázkromatográfiás vizsgálatokKülönböző gázok összetételének meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 413. a., Égés analitikai labor, Nagy Gábor, nagy.babi@uni-miskolc.hu, 15-56DANI Master GC típ. gázkromatográf

Atomabszorpciós spektrométeres vizsgálatokOldatokban elemek (fémek, félfémek) mennyiségének meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 413. a., Égés analitikai labor, Dr. Kékesi Tamás, kekesi@uni-miskolc.hu, 15-62Varian SpectrAA-300 atomabszorpciós spektrofotométerTüzelőberendezések hőtechnikai és környezetvédelmi vizsgálata, levegőtisztaságvédelmi vizsgálatokHáztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetétel vizsgálata, hőtechnikai vizsgálataik, keletkezett szilárd égéstermékek vizsgálata, ld. részletesen alábbMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, C/3 ép. Műhelycsarnok, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74
Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számításHáztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetétel vizsgálata folyamatos mérőrendszerrel gáznemű komponensekre: CO, CO2, NOx, SO2, O2, porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Égés analitikai labor, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Horiba PG-250, MRU VarioPlus, Testo 327-1 hordozható gázelemzők, S-20 ciklonszonda

Kisteljesítményű tüzelőberendezések vizsgálataHasábfa, szén, fapellet tüzelésű kazánok és kandallók hőtechnikai és környezetvédelmi vizsgálatai, tüzelési kísérletek az említett típusú berendezésekben.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, C/3 ép. Műhelycsarnok, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74
Kisteljesítményű gáz- és olajégők vizsgálataKisteljesítményű gáz- és olajégők teljesítményének meghatározása, füstgázösszetétel vizsgálataMűszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, C/3 ép. Műhelycsarnok, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74Vízhűtéses lángcső

Környezeti jellemzők meghatározása, légtechnikai vizsgálatok a tüzelőberendezések vizsgálatához kapcsolódóanKéményhuzat, léghuzat, légsebesség, hőmérséklet, relatív páratartalom, differenciál nyomás műszerenként két csatornán párhuzamosan.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Égés analitikai labor, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74Testo 400 mutifunkciós mérőműszer

HőmérsékletmérésHőmérsékletmérés különböző típusú hőelemekkel (K, N, S) szakaszosan, vagy folyamatos adatgyűjtéssel, infravörös pirométerrel.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Égés analitikai labor, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74
Hőkamerás vizsgálatokNagyfelbontású, álló-, vagy mozgó hőképek készítése pl. nagyhőmérsékletű berendezéseknél hőtechnikai elemzések készítésére, hibafeltárásra, épületenergetikai felméréshez stb.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 407. a., Dr. Póliska Csaba, tuzcsaba@uni-miskolc.hu, 15-29FLIR SC 660 típ. hőkamera

Egyedi hevítési-hőkezelési feladatokKisméretű villamos fűtésű kamrás és csőkemencékben többlépcsős, esetenként védőgázas hevítési programok szerint hőkezelés, hevítés pl. mintakészítéshez, akár 1600 °C-ig.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 412. a., Tüzelőanyag-vizsgáló labor, C/3 ép. Műhelycsarnok, Sajti Zoltán, sajti.zoltan@uni-miskolc.hu, 15-74, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74Villamos ellenállás fűtésű kemencék: Hőker, Nabertherm HTC 08/16 stb.Tűzálló anyagok vizsgálataiTűzállóanyagok vizsgálatai pl. testsűrűség, valódi sűrűség, hőtágulás, hőlökésállóság, meleg hajlító szilárdság stb.Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia és Minőségügyi Intézet, B/1 ép. 407. a., Dr. Póliska Csaba, tuzcsaba@uni-miskolc.hu, 15-29, Koós Tamás, koos.tamas@uni-miskolc.hu, 15-74
Polimer vizsgálatok / OktatóteremPolimerek, adalékok, komponensek, szerves anyagok azonosítása, termikus és termomechanikai tulajdonságok feltárása, szerkezet elemzése. Alkalmazási területek: kutatás-fejlesztés, reklamációkezelés, hibaanalízis, recepturafejlesztés, szakértés. A helyiségben rendszeres oktatás folyik.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, B1/201. Termoanalitikai laboratórium, Dr. Szabó Tamás József, egyetemi docens, polsztam@uni-miskolc.hu, 15-36DSC (SETARAM) DMA (Metrovib 1db) TSD (SETARAM) Klímakamra Optikai mikroszkópok UV-kamra Habvizsgáló berendezésGyakorlati tanteremPolimerek, műanyagok mechanikai tulajdonságainak és tribológiai viselkedésének jellemzésére alkalmas laboratórium. Használható minőségellenőrzésre, minősítésre, reklamációkezelésre, anyagfejlesztésre, tanácsadásra. A helyiségben rendszeres oktatás folyik.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, B1/213. Gyakorlati tanterem, Dr. Szabó Tamás József, egyetemi docens, polsztam@uni-miskolc.hu, 15-36INSTRON 5566 szakítógép CSM Pin-on-disk tribométer CEAST motorizált műszerezett ütőmű Brinell és Vickers keménységmérő CEAST Melt Flow Junior folyásindexmérő

Oktatói szobaPolimerek azonosítására, minőségellenőrzésre, gumik jellemzésére, feldolgozási paraméterek meghatározására használható eszközpark, ez alapján kutatás-fejlesztésre, receptura-fejlesztésre, reklamációkezelésre, tanácsadásra alkalmazható. A helyiségben rendszeres oktatás folyik.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, B1/213.Iroda, Dr. Zsoldos Gabriella, egyetemi docens, femzsgab@uni-miskolc.hu, 20-74Bruker Tensor 27 infravörös spektrométer RIGAKU Raman spektrométer KONICA CMD 2600 koloriméter Alpha Technologies MDR reométer Alpha Technologies Moony viszkoziméter
Fröccsöntő laboratóriumGyártási folyamatok vizsgálata, szimulációja, terméktervezés és szerszámtervezés támogatása, reklamációkezelés, technológiafejlesztés, szakértés. A helyiségben rendszeres oktatás folyik.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, C2/É. V. hajó földszint, Dr. Czél György, egyetemi tanár, femczel@uni-miskolc.hu, 11-66 A laboratórium költözés előtt áll, a későbbiekben kijelölendő helyre - KancelláriaKrauss-Maffei KM80 fröccsöntőgép Szárítóberendezés Thermo Haake Reométer
Gumifeldolgozó gépsorGumi recepturák tervezése, fejlesztése, gumianyagok, keverékek előkészítése mind oktatási, mind kutatási célra, szaktanácsadás, kutatás-fejlesztés, reklamációkezelés, valamint ipari technológiák támogatására alkalmas eszközparkMűszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, (A helye a későbbiekben kerül kijelölésre - Kancellária), Dr. Szabó Tamás József, egyetemi docens, polsztam@uni-miskolc.hu, 15-36Banburry keverő Schwabenthan hengerszék WABASH hárometázsos prés szerszámokkal Pneumatikus kivágók Műanyagfeldolgozó kombájn VICAT HDT hőalaktartósság-vizsgáló berendezés
Kerámia laboratórium I.Ismertető: Porok és tömbi anyagok porozitásának, átlagos pórsméretének, pórusméret-eloszlásának, sűrűségének, térfogatának és a pórusok fajlagos felületének meghatározására alkalmas berendezés. Meghatározható pórusméret-tartomány: 3,6 nm ? 3 mm Alkalmazási területek: kőzetek, kerámiák, ásványi nyersanyagok, építőanyagok, polimerek, gyanták, katalizátorok, gyógyszerek Ismertető: szilárd anyagok, illetve préselt termékek abszolút-, és relatív hosszváltozásának, valamint hőtágulási együtthatójának meghatározására szolgáló berendezés. A vizsgálat elvégezhető normál atmoszférában és védőgáz alkalmazásával is. Vizsgálati hőmérséklettartomány: T=30-1000 °C Vizsgálati minta méretei: d=7 mm, h=20 mm Alkalmazási területek: kőzetek, kerámiák, ásványi nyersanyagok, építőanyagok, polimerek Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, B1/207. Dr. Géber Róbert, adjunktus, femgeber@uni-miskolc.hu, 23-92Higanyporoziméter (PASCAL 140 és 440) Lézerdilatométer (Linseis L75)Kerámia laboratórium II.Ismertető: Anyagok ásványi összetételének meghatározása. Alkalmazási területek: ásványi nyersanyagok, építőanyagok, gyógyszeripari alapanyagok, festékek Ismertető: Különböző anyagok nagyfelbontású megfigyelése, felvételkészítés, hibaelemzés, összetételvizsgálat. Alkalmazási területek: fémek, polimerek, kerámiák, biológiai eredetű anyagok Ismertető: Porok, folyadékok, fémek és kerámiák hővezetési tényezőjének meghatározása. Alkalmazási területek: fémek, polimerek, kerámiák, habok, paszták Ismertető: Hordozható kivitelű ultrahangos anyagvizsgáló készülék Alkalmazási területek: fémek és nemfémes anyagok, kompozit anyagok vizsgálatára alkalmas. HibafeltárásMűszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, B1/211. Dr. Kocserha István, egyetemi docens, fempityu@uni-miskolc.hu, 15-60Röntgen por diffraktométer (Rigaku Miiflex II.) HITACHI asztali pásztázó elektronmikroszkóp Hővezetésmérő berendezés (C-Therm Tci) Ultrahangos anyagvizsgáló készülék (Krautkramer USN60)

Portechnológiai laboratóriumIsmertető: szilárd anyagok, porok, folyadékok, lágyulási, olvadási tulajdonságainak meghatározására alkalmas. Alkalmazási területek: ásványi anyagok, építőanyagok, kerámiák, üvegek, mázak, festékek, polimerek, folyadékok Ismertető: szilárd anyagok, porok, folyadékok, olajok termoanalitikai vizsgálatára alkalmas berendezés. Alkalmazási területek: ásványi anyagok, építőanyagok, kerámiák, polimerek, folyadékok Ismertető: szilárd anyagok hővezetőképességének meghatározására alkalmas berendezés. Alkalmazási területek: ásványgyapot, polisztirol, habok és egyéb speciális szigetelőanyagok Ismertető: Hordozható kivitelű felületi érdességmérő berendezés. Alkalmazási területek: fémek, polimerek, kerámiák Ismertető: laboratóriumi szárítószekrények Nedvességtartalom és izzítási veszteség meghatározása. Alkalmazási területek: kerámiaipari anyagok hőkezeléseMűszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, C2/D. V. hajó I., Dr. Géber Róbert, adjunktus, femgeber@uni-miskolc.hu, 23-92Hevítőmikroszkóp (Electronica-MicroVis) Derivatográf (MOM-Derivatograph-C/PC) Segédfűtőlapos hővezetésmérő (Dimatech Rapid K) Tapintótűs felületi érdességmérő (Pocket Surf) Szárítószekrények, kerámiaégető kemencék

Portechnológiai laboratóriumIsmertető: porszerű anyagok szemcseméret-eloszlásának és átlagos szemcseméretének meghatározása Alkalmazási területek: fémek, kerámiák, polimerek Ismertető: nedvességtartalom meghatározó mérleg. Alkalmazási területek: fémek, kerámiák, polimerek, élelmiszerek, ásványi anyagok, építőanyagok, folyadékok Ismertető: présporok alakadására, szilárd anyagok nyomó- és hajlítószilárdságának, valamint képlékeny masszák viszkozitásának meghatározására alkalmas berendezés. Alkalmazási területek: építőanyagok, porkohászat, kerámiaipari anyagok alakadása Ismertető: A berendezés porok aprítására, őrlésére, keverésére, homogenizálására alkalmas. Alkalmazási területek: építőanyagok, üveg, kerámia, biológia, gépgyártás, elektronika, geológia, fémkohászat, gyógyászat, gyógyszergyártás, kémia, környezetvédelem, újrahasznosítás, mezőgazdaság Ismertető: Ásványi anyagok ? elsősorban agyagok ? aprítására, őrlésére, valamint adalékanyagok keverésére, homogenizálására alkalmas berendezés. Alkalmazási területek: tégla- és cserépipari, anyagok előkészítése. Ismertető: Képlékeny kerámiaipari anyagok (agyagok, porcelán masszák) alakadására szolgáló berendezés. Alkalmazási területek: tégla- és cserépipari, porcelánipari anyagok feldolgozása, alakadása.Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, C2/D. V. hajó I., Dr. Géber Róbert, adjunktus, femgeber@uni-miskolc.hu, 23-92Lézeres szemnagyságelemző (Malvern Masterizer X) Gyors nedvességtartalom meghatározó berendezés (RADWAG MA 110.R) Hidraulikus prés 8kN kapilláris viszkoziméter Bolygóműves golyós malom Laboratóriumi kollerjárat Labortóriumi vákuum-extruder (KEMA-PVP5)

Portechnológiai laboratóriumIsmertető: présporok alakadására, valamint szilárd anyagok nyomó- és hajlítószilárdságának, meghatározására alkalmas berendezés. Alkalmazási területek: építőanyagok, porkohászat, kerámiaipari anyagok alakadása Ismertető: Folyadékok, szuszpenziók, zagyok, öntőmasszák keverésére, homogenizálására alkalmas lapátos keverőberendezés. Alkalmazási területek: kerámia- és porcelánipari anyagok, festékek, polimerek, szuszpenziók, zagyokMűszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, C2/D. V. hajó I., Dr. Géber Róbert, adjunktus, femgeber@uni-miskolc.hu, 23-92Mechanikus prés Laboratóriumi lapátos keverőberendezésFelülettechnológiai laboratóriumFelületi bevonatok minősítése, korróziós vizsgálatok.Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai Intézet B1 ép. 309. Dr. Török Tamás, Lassú Gábor feklassu@uni-miskolc.hu, fektt@uni-miskolc.hu, 15-14, 15-73Sópermetkamra, leszakításos tapadásmérő, felületi érdességmérő, rétegvastagságmérő-berendezés

Pirometallurgiai LaboratóriumFémek és ötvözeteik olvasztása, mintakészítésMűszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai Intézet, C2 ép. V. hajó, Ferenczi Tibor femft@uni-miskolc.hu, 19-78Vakuumindukciós kemence, 1600 oC-os hőkezelő kemence, indukciós mintaolvasztó-berendezés, acélolvasztó indukciós kemence
GDOS műszeres elemző LaboratóriumFelületi rétegek kémiai összetételének meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai Intézet C2 ép. V. hajó Dr. Török Tamás, 15-14, fektt@uni-miskolc.huHORIBA IVON GDOS spektrofotometerBauxit timföldtechnoógiai LaboratóriumTimföldgyártási technológia modellezése és a termékek minősítéseMűszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai Intézet, C2 ép. V. hajó, Ferenczi Tibor femft@uni-miskolc.hu, 19-78Parr autoklavok, Tristar 3000 micromeritics fajlagos felületmeghatározó berendezés, MOM derivatográf 1000-1500 oC-os kemencével
Központ nélküli röntgendiffraktométermintavétel nélküli rugalmas maradó feszültség és maradék ausztenit felületi ill mélységi meghatározásaMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 109, Röntgendiffrakciós laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45Stresstech Xstress 3000 G3REuler bölcsővel felszerelt röntgendiffraktométerminőségi, mennyiségi fáziselemzés, rugalmas maradó feszültség, textúra meghatározás, MonoCap-es vizsgálatokMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 110, Röntgendiffrakciós laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45Bruker D8 Advance, Euler bölcsővelPordiffraktométeramorf/kristályos hányad meghatározásMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 110, Röntgendiffrakciós laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45Philips PW 1830
Fordított állású fénymikroszkópszövetszerkezet vizsgálat, polarizátorral (SD kártya kompatibilis)Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 106, Optikai Mikroszkópia és Képelemző laboratórium, Dr. Gergely Gréta egyetemi docens, femgreta@uni-miskolc.hu, Dr. Koncz-Horváth Dániel tudományos munkatárs, femkhd@uni-miskolc.hu, 15-63C. Zeiss Axiovert 40 MAT

Fénymikroszkópszövetszerkezet vizsgálat (adatmentésre nincs lehetőség)Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 106, Optikai Mikroszkópia és Képelemző laboratórium, Dr. Gergely Gréta egyetemi docens, femgreta@uni-miskolc.hu, Dr. Koncz-Horváth Dániel tudományos munkatárs, femkhd@uni-miskolc.hu, 15-63Leitz Ergolux

Fénymikroszkópszövetszerkezet vizsgálat, polarizátorral és DIC modullal (PC-vel rendelkezik)Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 108, Optikai Mikroszkópia és Képelemző laboratórium, Dr. Gergely Gréta egyetemi docens, femgreta@uni-miskolc.hu, Dr. Koncz-Horváth Dániel tudományos munkatárs, femkhd@uni-miskolc.hu, 15-63C. Zeiss Axioimager M1mStereo mikroszkópfelület vizsgálat (PC-vel rendelkezik)Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 108, Optikai Mikroszkópia és Képelemző laboratórium, Dr. Gergely Gréta egyetemi docens, femgreta@uni-miskolc.hu, Dr. Koncz-Horváth Dániel tudományos munkatárs, femkhd@uni-miskolc.hu, 15-63C. Zeiss Discovery V.12Makro állvány fényképezőveldokumentálásMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 108, Optikai Mikroszkópia és Képelemző laboratórium, Dr. Gergely Gréta egyetemi docens, femgreta@uni-miskolc.hu, Dr. Koncz-Horváth Dániel tudományos munkatárs, femkhd@uni-miskolc.hu, 15-63Kaiser RS1 állvány, Canon EOS 700D fényképező makro objektívvelKeménységmérő berendezésautomata Vickers/Knoop keménységmérésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 106, Optikai mikroszkópia és Képelemző laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens, femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04Instron Tukon 2100B

Univerzális anyagvizsgáló berendezésHúzó-, nyomó-, hajlító vizsgálatok, kisciklusú fárasztóvizsgálatokMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 12, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, Dr. Mikó Tamás tudományos segédmunkatárs, femmiko@uni-miskolc.hu, 22-21Instron 5982Univerzális keménységmérő berendezésRockwell, Vickers, Brinell keménységmérésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 12, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, Dr. Mikó Tamás tudományos segédmunkatárs, femmiko@uni-miskolc.hu, 22-22Wolpert UH930

Ütvehajlító berendezésÜtvehajlítás, -150C°-tólMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 12, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, Dr. Mikó Tamás tudományos segédmunkatárs, femmiko@uni-miskolc.hu, 22-23CharpyKeménységmérő berendezésBrinell keménységmérésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 12, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, Dr. Mikó Tamás tudományos segédmunkatárs, femmiko@uni-miskolc.hu, 22-24Briviskop 3000HKeménységmérő berendezésVickers keménységmérésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 12, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, Dr. Mikó Tamás tudományos segédmunkatárs, femmiko@uni-miskolc.hu, 22-25ReicherterScanning elektronmikroszkópPásztázó elektronmikroszkópi felvételek készítése, korrelatív mikroszkópia, elemanalízisMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 112, Pásztázó Elektronmikroszkóp laboratórium, Kovács Árpád mérnöktanár, femkov@uni-miskolc.hu, 10-99C. Zeiss EVO MA10 SEM EDAX típusú EDS mikroszonda

Scanning elektronmikroszkópPásztázó elektronmikroszkópi felvételek készítéseMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. 1 emelet 112, Pásztázó Elektronmikroszkóp laboratórium, Kovács Árpád mérnöktanár, femkov@uni-miskolc.hu, 10-991830I AmrayHőkezelő kemenceÁltalános hőkezelések elvégzésére, max 1100°CMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 10, Hőkezelő laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens, femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04OH63

Hőkezelő kemenceÁltalános hőkezelések elvégzésére, max 1100°C, szabályozott felfűtés, többlépcsős hőkezelésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 10, Hőkezelő laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens, femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04Heraeus KR260

SzárítókemenceAlacsony hőmérsékletű hőkezelések végzésére, szárításra, max 450°CMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 10, Hőkezelő laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens, femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04Ws903

Hőkezelő kemenceÁltalános hőkezelések elvégzésére, max 1100°CMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 10, Hőkezelő laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens, femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04Muhel H3VVédőgázas hőkezelő kemenceÁltalános hőkezelések elvégzésére, max 1100°C, védőgázzalMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 10, Hőkezelő laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens, femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04Muhel H3VNitridáló kemenceAcélok nitridálásaMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/3 ép. 1 csarnok, Hőkezelő laboratórium, Dr. Veres Zsolt egyetemi docens,femvezso@uni-miskolc.hu, 15-04---

DilatométerDilatométeres vizsgálatok védőgázban vagy vákumban, max 1150°CMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/1 ép. 1. emelet 113, Nanotechnológiai laboratórium, Dr. Baumli Péter egyetemi docens, fembaumli@uni-miskolc.hu, 15-04Leitz
DilatométerDilatométeres vizsgálatok, induktív elvű, izotermás vagy folyamatos hevítés melletti mérésreMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/1 ép. 1. emelet 113, Nanotechnológiai laboratórium, Dr. Baumli Péter egyetemi docens, fembaumli@uni-miskolc.hu, 15-04saját építésű
Villamos ellenállásmérővillamos ellenállás méréséreMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/1 ép. 1. emelet 113, Nanotechnológiai laboratórium, Dr. Baumli Péter egyetemi docens, fembaumli@uni-miskolc.hu, 15-04saját építésű
termomágneses mérőeszköztermomágneses mérésekMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/1 ép. 1. emelet 113, Nanotechnológiai laboratórium, Dr. Baumli Péter egyetemi docens, fembaumli@uni-miskolc.hu, 15-04saját építésű
Indukciós hevítőberendezésIndukciós hevítésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 12, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, Dr. Mikó Tamás tudományos segédmunkatárs, femmiko@uni-miskolc.hu, 22-21IEW

DTA berendezésátalakulási hőmérséklet meghatározásáraMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/1 ép. 1. emelet 113, Nanotechnológiai laboratórium, Dr. Baumli Péter egyetemi docens, fembaumli@uni-miskolc.hu, 15-04saját építésű
Hidraulikus sajtószabadalakító kovácsolás, 100 t terhelhetőség, lassú járású, gyakorlatok tartásához, hengerelt termék egyengetéséhez, kisajtoláshoz, folyatáshozMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/2 ép. 5 hajó, Képlékenyalakító laboratórium, Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, szabogabor@uni-miskolc.hu, 16-56DSH-100-A
Excenteres kovácssajtószabadalakító kovácsolás, 20 t terhelhetőség, gyakorlatokhoz, zömítővizsgálatok, Ford vizsgálathozMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/2 ép. 5 hajó, Képlékenyalakító laboratórium, Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, szabogabor@uni-miskolc.hu, 16-56PN2
Hengerállványlemez hengerlés, profil hengerlés, keskenyszalag hengerlés, hideg-, meleghengerlésMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/2 ép. 5 hajó, Képlékenyalakító laboratórium, Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, szabogabor@uni-miskolc.hu, 16-56Von Roll
Légkalapácsszabadalakító kovácsolás, gyors járású, gyakorlatokhoz, hengerlés előtti hegyezéshezMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/2 ép. 5 hajó, Képlékenyalakító laboratórium, Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, szabogabor@uni-miskolc.hu, 16-56Beché
Láncos rúd és cs?húzópadrúd és csőhúzás, gyakorlatokhozMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/2 ép. 5 hajó, Képlékenyalakító laboratórium, Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, szabogabor@uni-miskolc.hu, 16-56---
Egyfokozatú huzalhúzó géphuzal húzás, gyakorlatokhoz, sorozathúzásMűszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, C/2 ép. 5 hajó, Képlékenyalakító laboratórium, Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus, szabogabor@uni-miskolc.hu, 16-56MKM 1
Folyamatos öntőmű1500 °C kemence, vákum és argon alatti olvasztási lehetőséggel, 1 °C-os pontossággal. Félfolyamatos öntőmű, 100x100 mm szelvény, valamint ?80 mm rúd félfolyamatos öntése.Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai Intézet, C/2 ép. 5 hajó észak, Vákum Indukciós laboratórium, Ferenczi Tibor mérnök tanár, femft@uni-miskolc.hu, 19-78/17-34Indutherm CC3000
Gáztalanító rotorAlumínium olvadék rotoros gáztalanítása nitrogén öblítéssel, 100 kg alumínium egyszerre történő kezelésével.Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai Intézet, C/2 ép. 5 hajó észak, Vákum Indukciós laboratórium, Ferenczi Tibor mérnök tanár, femft@uni-miskolc.hu, 19-78/17-34FOSECO FDU 200M
Ionsugaras felületelőkészítő berendezésEBSD vizsgálatokhoz kiváló felületi minűségű minták létrehozására alkalmas, Két független ionforrás (0,1-2 keV,2-10 keV) minták felületi bemetszéséhez és felületpolírozásához, tisztításához Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. Földszint 9. Fizikai mérések laboratórium, Dr. Nagy Erzsébet tudományos főmunkatárs, femzsofi@uni-miskolc.hu, 15-42SEMPrep 2000
DSC berendezés-150 °C-tól 600 °C-ig 0,1 °C/perctől 50 °C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett hőváltozással járó folyamatok vizsgálata.Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 9, Fizikai mérések laboratórium, Dr. Czél Györgyné tudományos főmunkatárs, fekjd@uni-miskolc.hu, 15-06 Netzzsch 204
DSC berendezésSzobahőmérséklettől 800 °C-ig 0,1 °C/perctől 50 °C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett hőváltozással járó folyamatok vizsgálata.Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 9, Fizikai mérések laboratórium, Dr. Czél Györgyné tudományos főmunkatárs, fekjd@uni-miskolc.hu, 15-06Netzzsch 404
Szimultán Thermikus analizátor-150 °C-tól 1500 °C-ig 0,1 °C/perctől 50 °C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett hőváltozással járó folyamatok vizsgálata és mérés közben a tömegváltozás mérése.Műszaki Anyagtudományi Kar, FKNI, B/1 ép. földszint 9, Fizikai mérések laboratórium, Dr. Czél Györgyné tudományos főmunkatárs, fekjd@uni-miskolc.hu, 15-06Netzsch Jupiter STA 449
3D LaboratóriumRoncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségek, 3D problémafeltárástszerkezetleírást biztosító mérőeszközökMűszaki Anyagtudományi Kar, C1-es épület, 3D laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45Stresstech Xstress Robot, 6 szabadságfokú robotkarra szerelt röntgendiffraktométer roncsolásmentes maradó feszültség felületi- és felület alatti eloszlásának és maradék ausztenit mérésére alkalmas.

3D LaboratóriumRoncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségek, 3D problémafeltárástszerkezetleírást biztosító mérőeszközökMűszaki Anyagtudományi Kar, C1-es épület, 3D laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45Duál csöves Computer Tomgráf YXLON-FF35. A mérhető minta jellemzői: 300mmx500mm, 30 kg (15 kg metrológia esetén). 2D és 3D képalkotás, 7 tengelyes manipulációs rendszer, klimatizált kamra, aktív antivibrációs rendszer. Részletek kimutathatósága 0,6 mikrométer (3D), 0,15 mikrométer (2D). Detektor felbontás 1792x2176 pixel.3D LaboratóriumRoncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségek, 3D problémafeltárástszerkezetleírást biztosító mérőeszközökMűszaki Anyagtudományi Kar, C1-es épület, 3D laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45Többcélú röntgendiffraktométer XRD SAXS XRR. Kristályos fázisok azonosítására, nanorészecskék mérésére, vékonyfilmek jellemzésére alkalmazható. Felszereltsége: Trio primer optika, twinn szekumder optika, 3 tengelyű asztal, 7x15 automatikus mintaváltó, fűthető kamra (1200 fok C) vákuumozható, inertgáz, reflexiós, transzmissziós geometria.

3D LaboratóriumRoncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségek, 3D problémafeltárástszerkezetleírást biztosító mérőeszközökMűszaki Anyagtudományi Kar, C1-es épület, 3D laboratórium, Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, femvali@uni-miskolc.hu, 15-45LA PFIB SEM rendszer, Elstar UC+ elektronoszlop. STEM vizsgálati lehetőség vékony mintákon, ezeken akár pár 10 nm felbontású elemtérképezés, elemanalitika. EDAX (123 eV SDD) elemanalitika és EBSD kristályorientációs rendszer. Xenon plazma fókuszált ionsugaras megmunkáló rendszer, akár 300-400 mikrométer élhosszúságú kocka térfogat 3D tomgráfiás vizsgálata. Korrelatívan illesztett lézerablációs rendszer. 16 mikrométer minimális foltméret.

XRD laboratóriumMinőségi, mennyiségi ásványi összetétel meghatározásaMűszaki Földtudományi Kar, Ásványtani Földtani Intézet, Dr. Kristály Ferenc, tudományos főmunkatárs, askkf@uni-miskolc.hu Bruker D8 röntgendiffraktométer
Mikroszondás laboratóriumElektronmikroszondás vizsgálatokMűszaki Földtudományi Kar, Ásványtani Földtani Intézet, Dr. Zajzon Norbert, egyetemi docens, askzn@uni-miskolc.hu JEOL Superprobe
XRF laboratóriumKémiai összetétel meghatározásaMűszaki Földtudományi Kar, Ásványtani Földtani Intézet, Móricz Ferenc, tanársegéd, moriczferi@gmail.com WDXRF Rigaku
TGATermoanalitikai mérésekMűszaki Földtudományi Kar, Ásványtani Földtani Intézet, Dr. Mádai Viktor, egyetemi docens, askcesar@uni-miskolc.hu
Polarizációs kutatómikroszkópKőzetminták vékonycsiszolatos és érpetrográfiai kutatásaMűszaki Földtudományi Kar, Ásványtani Földtani Intézet, Dr. Mádai Ferenc, egyetemi docens, askmf@uni-miskolc.hu Zeiss
Zaj és vibrációs laboratóriumGépek állapot ellenőrzésére, hiba keresés a kibocsátott rezgés és hősugárzás alapján. Berendezések zajteljesítményének mérése, forrás keresés. Zajesemények mérése, analizálása, spektrális elemzésre.Műszaki Földtudományi Kar, Bányászati és Geotechnikai Intézet, Dr. Ladányi Gábor, egyetemi docens, gtblaga@uni-miskolc.huHordozható rezgésmérő, Commtest vb7. Hőkamera FLIR T360, -10 - 330°C, 1 kép/sec Zajintenzitásmérő szonda G.R.A.S. 50GI Zajmérő készülék Brüel&Kjaer 2260, 2 csat.
Kőzetmechanikai laboratóriumKőzetek és építőanyagok szilárdsági jellemzőinek mérése. Nagyszilárdságú kőzetek és építőanyagok triaxiális szilárdsági jellemzőinek mérése.Műszaki Földtudományi Kar, Bányászati és Geotechnikai Intézet, Dr. Debreczeni Ákos, egyetemi docens, bgtda@uni-miskolc.hu3000 kN-os többlépcsős triaxiális vizsgálatokra alkalmas törőgép Controls, Advantes9. Triaxiális kőzetvizsgáló berendezés Controls, Sercomp7
Térinformatikai szofver 1ArcWebSreverMűszaki Földtudományi Kar, Földrajz Geoinfirmatikai Intézet, Dr. Dobos Endre, egyetemi docens, ecodobos@uni-miskolc.huESRI
Térinformatikai szofver 2ArcGISMűszaki Földtudományi Kar, Földrajz Geoinfirmatikai Intézet, Dr. Dobos Endre, egyetemi docens, ecodobos@uni-miskolc.huESRI
Térinformatikai szofver 3Erdas ImagineMűszaki Földtudományi Kar, Földrajz Geoinfirmatikai Intézet, Dr. Dobos Endre, egyetemi docens, ecodobos@uni-miskolc.huErdas Imagine
Szeizmoakusztikus LaboratóriumFúrómagokon és kőzetmintákon nyomáshullám (P) és nyíróhullám (S) sebességek és csillapodási tényezők frekvenciafüggő mérése, valamint ezekből a kőzetfizikai paraméterek meghatározásaMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Dobróka Mihály, egyetemi tanár, dobroka@uni-miskolc.huGL TEST SYSTEMS GmbH, DBTA-80-RT triaxiális cella, EMD-80-500 elektromechanikus nyomásfokozó, MEGA 110-300 S terhelőkeret, PCSONICS-K2 akusztikus mérőegység, oszcilloszkóp, DION7 és PCUSpro szoftverek
Geofizikai Műszerpark 1.A felszín alatti földtani szerkezetek meghatározása 1-20 m mélyégtartományban. Gravitációs terepi kutatás, a nehézségi gyorsulás nagypontosságú meghatározása.Műszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, MALA. Scintex, CG-5, Autograv graviméter
Geofizikai Műszerpark és Geoelektromos Laboratórium 1.Geoelekromos labormérések és terepi kutatás, a felszín alatti földtani szerkezetek fajlagos ellenállás és indukált polarizálhatósági (IP) paraméterképeinek meghatározása környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljábólMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Turai Endre, egyetemi docens, gfturai@uni-miskolc.huIRIS Instruments, Syscal Pro, multielektródás mérőrendszer
Geofizikai Műszerpark és Szeizmikus LaboratóriumSzeizmikus labormérések és terepi kutatások környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljábólMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Ormos Tamás, egyetemi magántanár, gformos@uni-miskolc.huDMT, SUMMIT II. Plus
Geofizikai Műszerpark és Geoelektromos Laboratórium 2.Geoelekromos labormérések és terepi kutatás, a felszín alatti földtani szerkezetek frekvenciafüggő fajlagos ellenállás paraméterképeinek meghatározása környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljából. Mágneses labormérések és terepi kutatás, a felszín alatti földtani szerkezetek mágneses paraméterképeinek meghatározása környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljábólMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Pethő Gábor, egyetemi magántanár, gfpg@uni-miskolc.huGeonics Ltd., EM16 VLF tipus, PM515PC altipus, VLF vevő egység IRIS Instruments, TVLF, VLF vevőegység GEM Instruments, GSM-19, overhauserhsuser tip. Magnetométer
Geofizikai Műszerpark és Geoelektromos Laboratórium 3.Geoelekromos labormérések és terepi kutatás, a felszín alatti földtani szerkezetek fajlagos ellenállás paraméterképeinek meghatározása környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljábólMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Gyulai Ákos, professzor emeritusz, gfgyulai@uni-miskolc.huABEM SAS Sweden, GEOMAC III, geoelektromos mérőrendszer
Geofizikai Műszerpark 2.Radiometriai labormérések és terepi kutatás környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljából. Terepi geofizikai és geodéziai mérések környezetvizsgálatok és ásványi nyersanyagkutatások céljábólMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Pethő Gábor, egyetemi magántanár, gfpg@uni-miskolc.huMÉV (Mecsekérc Vállalat), NC-483, scintillációs gamma analizátor GF Instruments, Gamma Surveyor TOPCON, Hyper Sr, RTK GPS
Geodéziai és Térinformatikai LaboratóriumTerepi geodéziai feladatok végrehajtása Geodéziai helymeghatározási feladatok végzéseMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Havasi István, egyetemi docens gbmhi@uni-miskolc.huLeica Geosystems Trimble
Geoinformatikai Laboratórium 1.2D inverziós szoftver fajlagos ellenállás és IP mérések feldolgozása. Feldolgozó szoftver alkalmazása felszíni geofizikai mérésekhez.Műszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Turai Endre, egyetemi docens, gfturai@uni-miskolc.huGeotomo Software Geosystem
Geoinformatikai Laboratórium 2.Mélyfúrási geofizikai értelmező szoftverMűszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet, Dr. Szabó Norbert Péter, egyetemi docens, gfnmail@uni-miskolc.huAdvanced Logging Technology
Geotechnikai Talajvizsgáló laboratórium 1.Talajok, hulladékok nyírószilárdsági paramétereinek meghatározása, összenyomódásának vizsgálata. Moduláris szerkezet, egyedi igények kielégítésére átalakítható. Széles terhelési tartomány, nagy mintatest.Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Kántor Tamás, tanársegéd, hgkt83@uni-miskolc.huEgyedi fejlesztés, MTV-07
Geotechnikai Talajvizsgáló laboratórium 2.Dinamikus és statikus triaxiális vizsgálatok elvégzése talajokon, rugalmas mintatesteken. Terepi feladatokra. Tömörség illetve tömörítési munka ellenőrző vizsgálataihoz. Dinamikus terhelési modulus meghatározása. Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Kántor Tamás, tanársegéd, hgkt83@uni-miskolc.huDinamikus triaxiális berendezés Wykeham Farrance, Tritech 100kN Könnyű ejtősúlyos terhelőtárcsás berendezés ZORN, ZFG-3000 GPS
Geotechnikai Talajvizsgáló laboratórium 3.Troziós nyíróvizsgálatok végrehajtása, talajparaméterek meghatározására. Talajminták nyírószilárdsági paramétereinek mérése.Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Kántor Tamás, tanársegéd, hgkt83@uni-miskolc.huTorziós nyírógép Wykeham Farrance, Torshear 27-WF2202 Nyírógép Wykeham Farrance, Shearmatic 27-WF2180
Geotechnikai Talajvizsgáló laboratórium 4.Különböző talajok szivárgási tényezőjének méréseMűszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Dr. Zákányi Balázs, adjunktus, hgzb@uni-miskolc.huPermeabiméter Wille
Olajtermelési laborOlajok reológiai sajátságainak meghatározása. Kutak vizsgálata SzelepvizsgálatMűszaki Földtudományi Kar, Kőolaj és Földgáz Intézet, Dr. Turzó Zoltán, egyetemi docens, turzoz@kfgi.uni-miskolc.huHTHP Rotációs viszkozimeter, Fann 50C Kútvizsgáló berendezés, Echometer, ModelE Szelepvizsgáló, Devries Instrument
Kitörésvédelmi laboratóriumKitörésvédelmi szimuláció Fluidumok reológiai viselkedésének mérése Permeábilitás eltömődés vizsgálataMűszaki Földtudományi Kar, Kőolaj és Földgáz Intézet, Dr. Szabó Tibor, egyetemi docens, szabot@kfgi.uni-miskolc.huKitörésvédelmi szimulátor, CS DPW22-SP Rotációs viszkozimeter, Fann 35 HTHP Dinamikus viszkozimeter, OFITE Permeábilitás eltömődés vizsgáló, Fann
Gázipari laboratóriumFüstgáz elemzése Hőkamerás felvételek készítése, elemzéseMűszaki Földtudományi Kar, Kőolaj és Földgáz Intézet, Dr. Szunyog István, egyetemi docens, szunyogi@kfgi.uni-miskolc.huFüstgáz elemző, MRU, Spectra2000 Hőkamera, TESTO, 875-2
Porozimetria laboratórium (AFKI)Kapilláris nyomás mérésére ultra kőzetcentrifugával Porozitás meghatározásaMűszaki Földtudományi Kar, Kőolaj és Földgáz Intézet, Dr. Turzó Zoltán, egyetemi docens, turzoz@kfgi.uni-miskolc.huUltra kőzetcentrifuga, CoreTest, URC-628 Héliumos poroziméter, CorExport
Aprítógépek laboratóriumaAnyagok aprítása, mintaelőkészítés és az aprítással, apríthatósággal kapcsolatos alapjelenségek vizsgálata, kísérleti fejlesztésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens, ejtmucsi@uni-miskolc.huTöbféle törőberendezés, amelyek különböző igénybevételek (ütés, ütközés, nyomás, nyírás és vágás) képesek aprítani különböző mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokat (kőzetek, biológiai eredetű anyagok és hulladékok, valamint speciális alapanyagok 250 mm től 1 mm méretig.
Malmok laboratóriumaAnyagok őrlése, mintaelőkészítés és az őrölhetőséggel kapcsolatos alapjelenségek vizsgálata, kísérleti fejlesztésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens, ejtmucsi@uni-miskolc.huTöbbféle, köztük saját fejlesztésű malmok, amelyek különböző igénybevétellel (ütés, ütközés, dörzsölés, vágás, nyírás, nyomás) képesek őrölni különböző mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 1 mm től szubmikronos tartományig
Nano MalomSzubmikronos tartományba való rlés, őrlési, őrölhetőségi alapjelenségek vizsgálata, beleértve az őrlés során bekövetező rheológiai változásokatMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens, ejtmucsi@uni-miskolc.huNetzsch Minicer
Őrölhetőségvizsgáló laboratóriumi egység Anyagok őrölhetőségének meghatrozása különleges körülmények közöt is (magas hőmérséklet, lúgos vagy savas közegbenMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens, ejtmucsi@uni-miskolc.huUniverzális Bond Malom, saját fejlesztés Univerzális Hardgorve Malom, saját fejlesztés
Osztályozó laboratóriumAnyagok méret és geometriai tulajdonságai alapján történő szétválasztása, az osztályozással összefüggő alapjelenségek vizsgálata és kísérleti fejlesztés, osztályozhatóság vizsgálata. Finom osztályozás jelenségének vizsgálata, az osztályozhatóság vizsgálata, az ezzel összefüggő alapjelenségek vizsgálata, kísérleti fejlesztés, mintaelőkészítésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Gombkötő Imre, egyetemi docens, ejtimreg@kuni-miskolc.huTöbbféle, közöttük 1, t/h kapacitású Mogensen szita (legkiebb résnyílás 710 mm), kétsíkú folyamatos szitaberendezés különböző szitaszövetekkel, laoratóriumi szitaberendezések, (200 mm és 400 mm átmérő 5 mikrométertől 150 mm ig) Légsugár szita, Alpin Zik Zak osztályozó, Netzsch CFS és Gayco
Dúsító berendeések, szepartátorokA dúsítással és anyagok mechanikai tulajdonságain alapuló szétválaszthatóságának, a zsétválasztás jelenségének vizsgálata, kísérleti fejlesztés és mintaelőkészítésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Gombkötő Imre, egyetemi docens, ejtimreg@kfgi.uni-miskolc.huTöbbféle az anyagok eltérő sűrűség, mágneses és elektromos valamint felületi tulajdonságain(habflotálás), optikai eltérésen alapuó nedves és száraz szétválasztó berendezések 0-200 mm méret között
Biológiai eljárástechnikai berendezésekÉlőanyag (mikróbák) anyagfeldolgozási folyamatok vizsgálataMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Bokányi Ljudmilla, egyetemi docens, ejtblj@uni-miskolc.huTöbbféle berendezés a biológiai eljárástechnika témakörébe tartózó berendezéssel, mint folyamato üzemű biogáz reaktor, univerzális rekator cella (5 liter) , Anaerob munkaállomás, klímakamra, centrifuga és autokláv
KemencékAnyagok hőkezelése, szabályozott körülmények közötti (felfutás, tartózkodás) hőkezeléseMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Bokányi Ljudmilla, egyetemi docens, ejtblj@uni-miskolc.huHagyományos és folyamatos üzemű forgódobos kemencék 0-1300 c°hőmérséklet tartományban
Áramlástani és reológiai mérőrendszerekKözegek és diszperz keverékek áramlstani jellemzése, áramlástani vizsgálatokMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Faitli József, egyetemi docens, ejtfaitj@uni-miskolc.huMind levegő mind vizes környezetben áramlási sebesség mérése (hagyományos Prandtl csövek, ultrahangos és doppler áramlási sebességmérő, kölönböző rheométerek (ejtősúlyos, cső, kapillűris és rotációs - Anton Paar) viszkoziméter többféle mérő geometriával, folyamatos üzemű koncentrációmérők
Kőzetfizikai vizsgáló egységekMSZ EN 13043 és MSZ EN 12620 minősítő viszgálatokMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Gombkötő Imre, egyetemi docens, ejtimreg@uni-miskolc.huÚtépítési köanyagok MSZ EN 13043 s MSZ EN 12620 szerinti minősítéséhe szükséges eszközök (Kőzetfizikai, időllósági , fagyasztási viszgálatok, hőlökés, résszita sorozat, klímakamra, metilén kék, kifolyás vizsgálat
Darabosító berendezésekDarabosítási alapjelenségek vizsgálata, kapcsolódó kísérleti fejlesztés, anyagok drabosíthatóságának vizsgálataMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Nagy Sándor, egyetemi docens, ejtnagys@uni-miskolc.huKülönböző elven működő darabosító berendezések, hengeres brikett prés, síkmatricás pelletprés, pelletáló tányér, hidraulikus dugattyús prés
Szűrés és derítő berendezésekAnyagok deríthetőségének vizsgálata, mintaelőkészítés, a szűrés és zagysűrítés/víztelenítés/derítés folyamataihoz kapcsolódó alapjelenségek vizsgálata, kísérleti fejlesztésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Nagy Sándor, egyetemi docens, ejtnagys@uni-miskolc.hutöbbféle szűrőberendezés, köztük keresztáramú szűrő, továbbá nagyszámú flokkuláló és koaguláló szer
Lézeres szemcseméret analizátorFinom szemcsés anyaghalmaz szemcseméret eloszlásának és fajlagos felületének meghatározásaMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens, ejtmucsi@uni-miskolc.huHORIBA 950 LA V2
FTIR spektroszkópFourier Transzformation IR spektroszkópiaMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens, ejtmucsi@uni-miskolc.huJASCO 4200, Diamond ATR
Zétapotenciál mérőZeta potenciál mérésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr. Bokányi Ljudmilla, egyetemi docens, ejtblj@uni-miskolc.huZETA Pals
Kamerás digitális optikai mikroszkópKépelemzés, szemcseméret elsozlás meghatározása feltártsági és morfológiai, geometriai vizsgálatokMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr.Rácz Ádám, adjunktus ejtracz@uni-miskolc.huZEISS Axiomat M2m
Eljárástecnikai folyamat modellező szoftverAnyagátalakítási és előkészítési folyamatok modellezése, elrejelzés és kihozatal becslésMűszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, Dr.Rácz Ádám, adjunktus ejtracz@uni-miskolc.huBRUNO, MOD SIM , USIM PAC
Általános képlékenyalakító és lemezalakító vizsgálatokLemezalakító technológiai és szerszámozási vizsgálatok, képlékenyalakító technológiák, alakíthatósági vizsgálatok valósíthatók meg.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, C/3 ép. 6. csarnok, Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42PYE-63 kettősműködésű hidraulikus mélyhúzó prés, DKS-25 és DKS-40 típusú mechanikus alakító gépek
Alakíthatósági és alakváltozási vizsgálatokLemez alakíthatósági vizsgálatok és mérések megvalósítása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, C/3 ép. 6. csarnok, Felelős személy: Dr. Kovács Péter Zoltán egyetemi docens, metkpz@uni-miskolc.hu, mellék: 18-46Univerzális lemezvizsgáló berendezés (Jankovits Hidraulika Kft.), Vialux-AutoGrid optikai alakváltozás mérőrendszer, PRC-1 típusú alakító gyártócella hengerkoordinátás alakító robottal

DEFORM, AutoForm végeselemes programrendszer, CES Cambridge Engineering Selector, SsWeld, Visual Weld 8.5Szimulációs szoftverek számítógépes tervezés, alakítási folyamat szimulációk elvégzésére, anyag-, alak- és technológiai folyamatválasztás segítésére, hőkezeléso és hegesztési folyamatok szimulációjának elvégzésére.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, C/2 ép. 4. hajó, II. em 204., Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42DEFORM, AutoForm végeselemes programrendszer, CES Cambridge Engineering Selector, SsWeld, Visual Weld 8.5
Keménységmérési vizsgálatokBrinell Vickers és Rockwell keménység mérésére, különféle anyagok felületének, felületi rétegének mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálatai.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, A/4 alagsor 10. labor, Felületvizsgáló laboratórium, Felelős személy: Dr. Marosné dr. Berkes Mária egyetemi docens, maria.maros@uni-miskolc.hu, mellék: 11-98HPO 250 HB és HV makro-keménységmérő, Hordozható Vickers keménységmérő, Rockwell keménységmérő

Mikroszkópos felületvizsgálatokKülönféle anyagok felületének, felületi rétegének mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálatai mikroszkópos eszközpark segítségével.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, A/4 alagsor 9, 22, 32. labor, Felelős személy: Dr. Marosné dr. Berkes Mária egyetemi docens, maria.maros@uni-miskolc.hu, mellék: 11-98Neophot-2 fénymikroszkóp, Zeiss Axio Observer D1m inverz mikroszkóp, Zeiss Stemi 2000C sztereomikroszkóp, TESLA BS 34 hordozható pásztázó elektronmikroszkóp

Felületi, karc- és karcvizsgálatokKopásvizsgálatok bármely anyagtípuson, szárazon és kenőanyaggal, különféle terhelési tartományban: F= 1 ? 200 N, n= 0,1-5000 1/min, T= 20-350 °C, mikro- és nanokarcvizsgálatok, bevonatok károsodásának elemzése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, A/4 alagsor Felületvizsgáló laboratórium, Felelős személy: Dr. Marosné dr. Berkes Mária egyetemi docens, maria.maros@uni-miskolc.hu, mellék: 11-98UNMT-1 többfunkciós moduláris micro-nanp felületvizsgáló rendszer, SP15 karcvizsgáló berendezésFelületi mechanikai vizsgálatokKeménység és mikrokeménység mérése, különféle anyagok felületének, felületi rétegének mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálatai.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, A/4 alagsor 9., Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42Mitutoyo mikrokeménységmérő, UH250 univerzális telepített keménységmérőHegesztő berendezésekInverteres hegesztés, lánghegesztés- és vágás, semleges védőgázas volfrám elektródos ívhegesztés, védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés, ellenállás-ponthegesztés és dudorhegesztés, tompahegesztés, dörzshegesztés, fogyóelektródás ívhegesztés technológiai megvalósítása és vizsgálata.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Hegesztéstechnológiai laboratórium, C/2 ép. 4. hajó, Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42MIGATRONIC PILOT 1800 inverteres hegesztő berendezés, Lánghegesztő berendezés, Migatronic PI500+CWF hegesztő berendezés, Miller AMECO 31kW 500 A hegesztő berendezés, ESAB LHH-400 hegesztő berendezés, Rehm MegaPlus hegesztő berendezés, ESAB LAH-500 hegesztő berendezés, Fronius T.I.M.E. hegesztő berendezés, HOBART MOV-300 hegesztő berendezés, ARO FE 27 GB hegesztő berendezés, TECNA 8007 hegesztő berendezés, ELEKTERMAX hegesztő berendezés, M-801 dörzshegesztő berendezés, DAIHEN fogyóelektródás ívhegesztő berendezésHKS mérőrendszerHegesztés technológiai paraméterek pontos mérése,hegesztési folyamatok vizsgálata, anyagok viselkedésének tanulmányozása, hegesztési technológiák alkalmasságának vizsgálata.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Hegesztéstechnológiai laboratórium, C/2 ép. 4. hajó, Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42HKS mérőrendszer
Láng- és plazmavágásLáng-és plazmavágásra, vágási folyamatok vizsgálatára.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, A/4 alagsor 9., Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42ESAB Combirex kombinált CNC plazma- és lángvágó munkaállomás

Felőletkezelés, anyagszerkezeti változtatásokBármely típusú tömbi hőkezelés megvalósítása, gázközeű- és plazmanitridálás.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Hő- és felületkezelő laboratórium, C/3 ép. 7. csarnok, C/2 ép. 4. hajó, Felelős személy: Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, tisza.miklos@uni-miskolc.hu, mellék: 18-42Aknás, retortás hőkezelő kemence, Linde-Carbothan szabályozott gázterű nitridáló berendezés, Nitrion plazmanitridáló berendezésFolyékony edzőközegek minősítéseFolyékony edzőközegek minősítése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Hő- és felületkezelő laboratórium, C/3 ép. 7. csarnok, C/2 ép. 4. hajó, Felelős személy: Dr. Szilágyiné Biró Andrea tanársegéd, biro.andrea@uni-miskolc.hu, mellék: 19-91IVF SmartQuench berendezés

Mechanikai anyagvizsgálatok változatos igénybevételek eseténMechanikai anyagvizsgálatok, technológiai és törésmechanikai vizsgálatok, vizsgálatok próbatesteken és szerkezeti elemeken, vizsgálatok kvázistatikus, ismétlődő és dinamikus igénybevételek esetén, környezeti és környezetitől eltérő hőmérsékleteken, illetve közegekben.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, C/3 ép. 5. csarnok, Felelős személy: Dr. Lukács János egyetemi tanár, janos.lukacs@uni-miskolc.hu, mellék: 14-11 ZD 10, ZD 40, ZD 100 hidraulikus anyagvizsgáló rendszer, MTS 810.23-250 kN hidraulikus anyagvizsgáló rendszer, MTS 322-250 kN számítógéppel vezérelt, elektro-hidraulikus szerkezetvizsgáló rendszerCsővezeték és nyomástartó edény fárasztó-repesztő vizsgálatokMechanikai anyagvizsgálatok ismétlődő igénybevételek esetén (100 bar valamint 700 bar belső nyomásig).Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, C/3 ép. 5. csarnok, Felelős személy: Dr. Lukács János egyetemi tanár, janos.lukacs@uni-miskolc.hu, mellék: 14-11MTS mérőrendszer, Fluid Progress fárasztó-repesztő rendszer

Ütő- és ejtővizsgálatok végzéseDinamikus ütővizsgálatok, változó terhelési sebességű ütővizsgálatok, ejtővizsgálatok elvégzése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, C/3 ép. 5. csarnok, Felelős személy: Dr. Lukács János egyetemi tanár, janos.lukacs@uni-miskolc.hu, mellék: 14-11PSD (150/300 J) műszerezett ütőmű, CEAST (2/15/25 J) műszerezett ütőmű változó terhelési sebességgel, elektro- és mágneses emissziós technikával kiegészítve, Műszerezett ejtőmű

Anyagvizsgálat, technológiai szimulációk végzéseAnyagvizsgálatok mechanikai, termikus és termo-mechanikai igénybevételekkel, technológiai folyamat szimulációk (alakítás, hegesztés, hőkezelés, öntés stb.).Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, Termo-mechanikus fizikai szimulációs laboratórium, A/4 ép. alagsor, Felelős személy: Dr. Lukács János egyetemi tanár, janos.lukacs@uni-miskolc.hu, mellék: 14-113500C-10/1HS-75 Gleeble System Termo-mechanikus fizikai szimulátorRezgésmérésKontaktus- és tükörmentes rezgésmérés laboratóriumon kívül is.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Fizikai Intézet, Lézerfizikai laboratórium, A/1 ép. 330. Felelős személy: Béres Miklós mérnöktanár, mechbere@uni-miskolc.hu, mellék: 11-62Politec PDV100 Lézer Doppler vibrométerElmozdulásmérés0,1 ?m pontosságú precíziós elmozdulásmérés laboratóriumi körülmények között.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Fizikai Intézet, Lézerfizikai laboratórium, A/1 ép. 330. Felelős személy: Dr. Paripás Béla egyetemi tanár, fizpari@uni-miskolc.hu, mellék: 11-65He-Ne lézeres Michelson interferométer (KFKI gyártmány)

Optikai spektrométerOptikai spektrumok felvétele a 155 -1100 nm hullámhossz tartományban.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Fizikai Intézet, Lézerfizikai laboratórium, A/1 ép. 330. Felelős személy: Dr. Palásthy Béla egyetemi docens, fizpalb@uni-miskolc.hu, mellék: 11-53Ocean Optics Maya2000-Pro optikai spektrométerKoincidencia elektronspektrometriaElektron-atom ütközésből származó elektronok (e,2e) spektrometriája.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Fizikai Intézet, Elektronspektrometriai Laboratórium, A/2 ép. III. em 7. Felelős személy: Dr. Paripás Béla egyetemi tanár, fizpari@uni-miskolc.hu, mellék: 11-65Elektrosztatikus hengertükör (CMA) spektrométerek (saját fejl.), ORTEC koincidencia eszközök

Elektronágyú Elektronnyaláb (5-2000 eV) atomfizikai kísérletekhez.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Fizikai Intézet, Elektronspektrometriai Laboratórium, A/2 ép. III. em 7. Felelős személy: Dr. Paripás Béla egyetemi tanár, fizpari@uni-miskolc.hu, mellék: 11-65Kimball Physics ELG-2/ EGPS-1022 típusú elektronágyú

Akusztikai mérő laborZaj- és rezgésmérések, frekvenciaanalízis, intenzitásmérés a közeltérben, zajforrások lokalizálása bonyolult szerkezetek esetén, rezgéssebesség mérése érintkezésmentesen.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, Akusztikai mérő labor, A/3 ép. Felelős személy: Dr. Bihari Zoltán egyetemi docens, machbz@uni-miskolc.hu, mellék: 12-69Brüel &Kjaer 6 csatornás mérőkeret BNC + lemo, adatátvitel:LAN (Pulse 6 csatornás mérőkeret), Intenzitásszonda 20-20kHz sávszélesség, Lser-doppler vibrométer

Hőkamerás vizsgálatok, hibakeresés, szivárgásvizsgálatHőképek készítése, hibakeresés, szivárgásvizsgálat, szigetelés vizsgálata. készülék használatával lehetőség van gépek, szerkezetek, és egyéb gépalkatrészek melegedésének vizsgálatára. Fontos szerepe lehet gépek meghibásodásainak feltárásában. Csapágyak (sikló, gördülő), motorok (villamos, belsőégésű), tengelykapcsolók és egyéb más gépelemek működés közbeni hőtani vizsgálata is elvégezhető vele. A géphez tartozó számítógépes szoftver segítségével tovább elemezhetők a kamerával készített képek.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3 ép. I. em. 106. Felelős személy: Dr. Sarka Ferenc egyetemi docens, machsf@uni-miskolc.hu, mellék: 12-74Fluke Ti20 hőkamera, mérési tartomány: -10 - 350°C

Kis- és közepes méretű tárgyak felületi scanneléseA berendezések alkalmasak kis- és közepes méretű tárgyak nagy pontosságú felületi scannelésére. A kisméretű scanner tapintás elvén működik, így lágy anyagú tárgyak digitalizálására nem alkalmas. A közepes méretű scanner érintés nélküli, lézeres elvén működik, így akár lágy anyagú tárgyak digitalizálására is alkalmas.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3 ép. I. em. 107. Felelős személy: Dr. Sarka Ferenc egyetemi docens, machsf@uni-miskolc.hu, mellék: 12-74Roland PIX-4 Scanner (legnagyobb alkatrész méret: 152mm x 100mm x 60mm), Roland LPX-1200 Scanner (a munkadarab legnagyobb mérete: 130mm x 203mm, asztal átmérője: 130mm)

3D mérések elvégzéseEllenörző mérések, CAD 3D mérések elvégzése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3 ép. 112/C Felelős személy: Dr. Dömötör Csaba egyetemi docens, machdcs@uni-miskolc.hu, mellék: 12-90DEA Global Classic 0.5.05.05 3D mérőrendszer

Lézeres képalkozásLézeres 3D képalkotás.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3 ép. Fsz. 14. Felelős személy: Tóbis Zsolt mesteroktató , machtzs@uni-miskolc.hu, mellék: 12-80Creaform GO!SCAN3D (Adatfeldolgozási sebesség: 500000 mérés/s, Felbontás: 0,5mm, Depth of Filed (DOF): 250mm, Kimeneti fájl formátum: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr)

Görgős személygépkocsi teljesítménymérő próbapadGörgős személygépkocsi teljesítménymérő próbapad füstgázelemzővel (alkalmas benzines és gázüzemű járművek emissziós értékeinek (CO, CO2, HC, O2, ?-érték) pontos meghatározására).Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3 ép. melletti Teljesítménymérő Labor, Felelős személy: Dr. Bihari János adjunktus, machbj@uni-miskolc.hu, mellék: 12-90ENERGOTEST TMP-400 görgős teljesítménymérő próbapad (Maximális görgősebesség: 250 km/h, Maximális tengelyterhelés: 2 t, Maximális mérhető vonóerő: 10000 N, Maximális teljesítmény: 350 kW), AVL Dix 450 füstgázelemző (AVL DiGas 480 Gázelemző, AVLDiSmoke 480 Füstmérő, AVL DiLink 480 központi egység, DiSpeed 492-es fordulatszámmérő, Komplett PC konfiguráció TFT monitorral és nyomtatóval, Műszerkocsi)

RezgésvizsgálatMintadarabok mechanikai rezgés vizsgálata.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3 ép. Fsz 11/B Shaker Labor, Felelős személy: Dr. Bihari Zoltán egyetemi docens, machbz@uni-miskolc.hu, mellék: 12-69RMS AB SW2 1240APP TGE10-1 rázórendszer

CHEMCAD, Unisim Design szimulációs szoftverek vegyipari folyamatok modellezéséreTöbbfelhasználós szoftver vegyipari műveleti szimulációs vizsgálatok elvégzésére oktatási és kutatási licensszel. Ipari megbízás esetén ipari licenc is biztosítható.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari folyamatok számítógépes modellezése laboratórium A/5 épület 206. ajtó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28CHEMCAD, Unisim Design szoftverek
CAEPIPE, Visual Vessel Design, Adina szilárdságtani szimulációs vizsgálatok, szabványi számítások (EN, ASME, AD Merkblatt) elvégzésésre Többfelhasználós szoftverek szilárdságtani szimulációs vizsgálatok, nyomástartó edények, héjak és csővezetékek szilárdsági analízisére oktatási és kutatási licenc-szel. Ipari megbízás esetén ipari licenc is biztosítható.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari folyamatok számítógépes modellezése laboratórium A/5 épület 206. ajtó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28CAEPIPE, Visual Vessel Design, Adina szoftverek
Fluent, SC/Tetra, SolidEdge szoftverek CFD szimulációk elvégézésreTöbbfelhasználós szoftverek áramlás- és hőtani szimulációs vizsgálatok elvégzésére oktatási és kutatási licenc-szel. Ipari megbízás esetén ipari licenc is biztosítható.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari folyamatok számítógépes modellezése laboratórium A/5 épület 206. ajtó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28Fluent, SC/Tetra, SolidEdge szoftverek
GaBi 4, GaBi 6 szoftverek életciklus-elemzések elvégzésére (LCA)Többfelhasználós szoftverek életciklus-elemzések elvégzésére oktatási és kutatási licenc-szel. Ipari megbízás esetén ipari licenc is biztosítható.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari folyamatok számítógépes modellezése laboratórium A/5 épület 206. ajtó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28GaBi 4, GaBi 6 szoftverek
Por-, gáz-, gőz- és hibrid keverékek robbanástechnikai vizsgálataLaboratórium por-, gáz-, gőz- és hibrid keverékek robbanástechnikai jellemzőinek meghatározása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 épület 2. hajó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28Műszerezett Kühner 20-L robbantókamra

Mintaelőkészítés porok robbanástechnikai vizsgálatához és általános mérésekhezJellemző szemcseméret, szemcseméret-eloszlás, nedvességtartalom-meghatározás nem csak porok robbanási tulajdonságainak vizsgálatához, de általános mérésekhez is.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 épület 2. hajó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28Retsch AS 200 szitarázógép szitasorozattal (szitasor 32 - 2500 mikron), elemző szoftver, AG500C és AG2000C (0-500 - 0,01, 0-2000 - 0,001 gr) precíziós mérlegek, SHIMADZU gyors nedvesség meghatározóMérő- és adatgyűjtő rendszerNyomás, hőmérséklet, térfogatáram, elmozdulás, erő jellemzők mérése kölönböző távadókkal.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 épület 2. hajó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28Spider 8 - 24 csatorna Quantum X MX 840 - 3x8 csatorna Quantum X MX 1609 - 16 csatorna Nyomástávadó 1-200 bar - 15 db Elmozdulás távadó 0-80mm - 15 db Erőmérő cellák 10kN, 50kN - 1-1 db Hőelemek K típus - 25 db Gyorsulás távadó - 1 db Térfogatáram mérők (200-2000 l/h víz) - 3 db Nyúlásmérő bélyegek
Hordozható mérő- és adatgyűjtő rendszerNyomáskülönbség, hőmérséklet, térfogatáram jellemzők mérése kölönböző távadókkal, kézi hordozható eszközökkel.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 épület 2. hajó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28Delta OHM központi egység TP Hőmérő szondák - 8 db HP nedvességtartalom mérő - 1 db AP légsebesség mérők - 3 db T Pitot cső - 3 db PP hőmérő csatlakozó modulok - 2 db PP nyomáskülönbség mérő modulok (1bar, 20 mbar) - 1-1 db
Gőz demosntrációs laborGőz felhasználásának, nyomásszabályozásának és kondenzkezelésének vizsgálata, hőcserélők hőátadási viszonyainak vizsgálata.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 épület 2. hajó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28Certuss E48 elektromos gőzfejlesztő csőköteges hőcserélő 33 kW - 2 db nyomásszabályzók (elektropneumatikus, segédenergia nélküli Temptrol, Predu) - 3 db fancool - 1 db kondenzautomaták (úszógolyós, bimetálos, termodinamikus) - 6 db gőzosztó - 1 db puffertartály gőzbevezetéssel - 1 db hőelemek - 10 dbHőátadás demonstrációs laborHőátadási feladatok demonstrálása, hőcserélők hőátadási viszonyainak vizsgálata.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 épület 2. hajó, Felelős személy: Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, szepesi@uni-miskolc.hu, mellék: 19-28WL 110 hőcserélő központi modul WL 110.01 cső a csőben hőcserélő modul WL 110.02 lemezes hőcserélő modul WL 110.03 csőköteges hőcserélő modul WL 110.04 köpenyfűtésű autokláv keverőelemmel modul WL 230 kondenzációs modul

CNC marógép és eszterga, 5 tengelyes ipari robot, ipari PLC megmunkálásra, programkészítésre, programfejlesztésre, KELLER CNC szimulátorMegmunkálási, programkészítési, programfejlesztési feladatok megvalósítása oktatási célokra és ipari megrendelésekre.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet, Gyártásinformatikai Laboratórium, Informatikai épület 8A, Felelős személy: Dr. Dudás László egyetemi docens, iitdl@uni-miskolc.hu, mellék: 14-143 tengelyes EMCO, PC MILL 55 CNC marógép (Sinumerik programnyelv), EMCO, Concept TURN 55 CNC eszterga (X-Z, aut. Szerszámváltás, Sinumerik 840D programnyelv), Mitsubishi RV-2AJ RRR-RR 5 tengelyes ipari robot, SIEMENS SIMOTION 400 Voltos ipari PLC, KELLER CNC szimulátorRobotkutatásOktatási feladatok, ipari munkák, tanfolyamok lebonyolítása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet, Informatikai épület I. emelet, Felelős személy: Wagner György mesteroktató, wagner@iit.uni-miskolc.hu mellék: 17-56, Bula Dávid mérnöktanár, bulladavid@uni-miskolc.hu, mellék: 21-06LEGO Mindstorms robotépítő készlet, TurtleBot 2 robot

VR Projektoros interaktív munkahelyVR-környezetek fejlesztése és tesztelése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézet, A/5 ép. 120., Felelős személy: Skapinyecz Róbert tanársegéd, skapinyecz.robert@uni-miskolc.hu, mellék: 10-03Fraunhofer IFF (gyártó), VDT Platform szoftver, központi hardver, megjelenítő 2db projektorral, követő rendszer, 4db munkaállomás, interakciós eszközök és szemüvegek

Holovíziós megjelenítőGrafikus modellek valós háromdimenziós (segédeszközük nélküli) megjelenítése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézet, A/5 ép. 120., Felelős személy: Skapinyecz Róbert tanársegéd, skapinyecz.robert@uni-miskolc.hu, mellék: 10-03Holografika Kft. (gyártó), Holovízió 128WLD, 2db munkaállomás
Mechanikai rendszerek szimulációs laboratóriumaOktatási feladatok megvalósítása és tanfolyamok lebonyolítása, ipari megbízásokból eredő numerikus szimulációk elvégzése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Mechanikai Intézet, A/4 ép. 443 Felelős személy: Dr. Baksa Attila egyetemi docens, mechab@uni-miskolc.hu, mellék: 16-4314 PC munkaállomás, Abaqus, Adina szoftverek
FANUC ipari robotRobot programozás oktatása, kutatása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, Hajtás- és Robottechnikai laboratórium, A/5 ép. 317, Felelős személy: Lénárt József tanársegéd, lenart.jozsef@uni-miskolc.hu, mellék: 15-87Fanuc, LR Mate 200iC ipari robotLézeres interferométerSzerszámgépek mérése, kalibrálása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, Hajtás- és Robottechnikai laboratórium, A/5 ép. 317, Felelős személy: Lénárt József tanársegéd, lenart.jozsef@uni-miskolc.hu, mellék: 15-87RENISHAW, XL-80 lézeres inetrferométer

CTXalpha 500 eszterga megmunkáló központ+A50:D55A50:D56C48A50:D51A50:D57A50:E57A50:F57Két oldalról esztergált és marási műveletekkel is elkészíthető alkatrészek gyártása, bemutatása, a programozás oktatása, vizsgafeladatok és diplomamunkák legyártása, és elemzése. Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, CNC laboratórium, C/2 ép. É3, Felelős személy: Oláhné Lajtos Julianna mérnöktanár, szgtajti@uni-miskolc.hu, mellék: 13-21DMG CTXalpha 500 eszterga megmunkáló közkont
DMU 40 monoBLOCK 5 tengelyes CNC marógépMarási technikával készíthető alkatrészek gyártása, 3-5D program alapján. Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, CNC laboratórium, C/2 ép. É3, Felelős személy: Oláhné Lajtos Julianna mérnöktanár, szgtajti@uni-miskolc.hu, mellék: 13-21DMG DMU 40 monoBLOCK 5 tengelyes CNC marógép
Hardinge T 42 Super Precision CNC eszterga Kemény esztergálással elkészíthető alkatrészek gyártása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, CNC laboratórium, C/2 ép. É3, Felelős személy: Oláhné Lajtos Julianna mérnöktanár, szgtajti@uni-miskolc.hu, mellék: 13-21Hardinge T 42 Super Precision CNC eszterga
3D szkennerOktatás-kutatás, ipari megbízások teljesítése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, CNC laboratórium, C/2 ép. É3, Felelős személy: Kiss Dániel tanársegéd, kiss.daniel@uni-miskolc.hu, mellék: 13-21Breuckmann Smart Scan 3D-HE szkenner
Siemens PLM NX szoftver, TopSolid CAD/CAM szoftver, PTC Creo szoftverAutóipari CAD modellezések és CAE tevékenység.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet, CNC laboratórium, C/2 ép. É3, Felelős személy: Dr. Hegedűs György egyetemi docens, hegedus.gyorgy@uni-miskolc.hu, mellék: 13-21, Dr. Velezdi György adjunktus, velezdi.gyorgy@uni-miskolc.hu, mellék: 19-22, Kiss Dániel tanársegéd, kiss.daniel@uni-miskolc.hu, mellék: 13-21Siemens PLM NX szoftver, TopSolid CAD/CAM szoftver, PTC Creo szoftver
Alak-, helyzet- és profilmérésKoordináta mérés, alak- és helyzetmérés, profilmérés.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Gyártástudományi Intézet, C/1 ép. 16, C/2 ép. 3. hajó fsz., Felelős személy: Monostoriné Hörcsik Renáta tanársegéd, renata.horcsik@uni-miskolc.hu, mellék: 15-20DEA IOTA 0102 3D-s mérőgép (930×630×425, 6+6L/1000 ?m), Talyrond 365 alak- és helyzetmérőgép (? 400×900, ?0.02?m+0.0003?m/mm), PJ-A3000 mérőprojektor (200×100×92 mm, 1?m)
3D érdességmérő berendezés2D és 3D érdességi jellemzők mérése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Gyártástudományi Intézet, C/1 ép. 16, C/2 ép. 3. hajó 202., Felelős személy: Dr. Felhő Csaba egyetemi docens, csaba.felho@uni-miskolc.hu, mellék: 15-02AltiSurf? 520 3D érdességmérő (200×200×200, 2nm/mm)

Keménymegmunkáló központ, egyéb alkatrészek 2D és 3D megmunkálásaEdzett tárcsaszerű alkatrészek megmunkálása, forgásszimmetrikus, szekrényszerű, sogszögfelületű, furatos, sík felületű, fogazott alkaltrészek megmunkálása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Gyártástudományi Intézet, Forgácsolástechnológiai laboratórium, C/2 ép. 3-4. hajó, Felelős személy: Dr. Deszpoth István mérnöktanár, istvan.deszpoth@uni-miskolc.hu, mellék: 15-18VSC 400 DDS Siemens 840D keménymegmunkáló központ, OptiTurn L440 Siemens 828 D CNC eszterga, EEN-400 HUNOR 721 CNC eszterga, MKC 500 Meldas M0 CNC megmunkáló központok, MVE-340 egyetemes csúcseszterga, Opti D420×1500 egyetemes csúcseszterga, E-400 M/1500 egyetemes csúcseszterga, EU-400-01 egyetemes csúcseszterga, EMU-250 egyetemes csúcseszterga, E-400 M/1500S sokszögeszterga, EAN-250 sokszögeszterga, RF-2/b sugárfúrógép, FO 1523 oszlopos fúrógép, 6 H 560/M harántgyalugép, BF-80 vízszintes fúró-marómű, VF 221 függőleges marógép, OH-4 Fellows fogvésőgép, 5 K 32 A fogmarógép, FSM 4080 síkköszörűgép, SZFS 63×315 B hónológép, ZSTZ 315×6 Nilef fogköszörűgép, KE-250-04 palástköszörűgép, KON-250-34 optikai köszörűgép, ZL-500 kéttárcsás leppelőgép
EDA szoftverElektronikai tervezésre alkalmas szoftver.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet, Forgácsolástechnológiai laboratórium, A3/II./I. szárny, Elektro 1. labor, Felelős személy: Dr. Kovács Ernő ny. egyetemi docens, elkke@uni-miskolc.hu, mellék: 12-20Orcad v 16.2 Cadence EDA szoftver
Villamos Hálózatanalizáló mérőrendszerVillamos hálózatok minőségellenőrzése, fogyasztás csökkentés.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet, Forgácsolástechnológiai laboratórium, A3/II./I. szárny, Elektro 1. labor, Felelős személy: Szabó Norbert mérnök tanár, elkszabo@uni-miskolc.hu, mellék: 12-33ME VEE Villamos Hálózatanalizáló mérőrendszer

Digitális védelemvizsgáló mérőrendszerSzámítógéppel vezérelt áram- és feszültséggenerátorokat tartalmazó mérőeszköz, amivel a háromfázisú nagyfeszültségű hálózatok zárlat- és földzárlatvédelmeinek múködési karakterisztikáját lehet megmérni, megjeleníteni. Alkalmas túláram-, impedancia, távolsági-, energiairány-, különbözeti, frekvencia, feszültség és további védelmek karakterisztikájának programozott felvételére. Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet, Forgácsolástechnológiai laboratórium, A3/II./II. szárny, Elektro 7. labor, Felelős személy: Borsody Zoltán ny. egyetemi adjunktus, elkborzo@uni-miskolc.hu, mellék: 12-16Protecta mérőrendszer

Kábel hibahely lokátorImpulzus reflexiós elven mérő hordozható műszer kisfeszültségű kábelek, koax kábelek, sodrott érpár hibahelyének meghatározására. Mérési távolság legalább: 50m ? 10km, legkisebb felbontás 10 cm. Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet, Forgácsolástechnológiai laboratórium, A3/II./II. szárny, Elektro 7. labor, Felelős személy: Borsody Zoltán ny. egyetemi adjunktus, elkborzo@uni-miskolc.hu, mellék: 12-16ISA DRTS66 kábel hibahely lokátor

Gépkocsi elektromos hálózat és kommunikációs rendszer diagnosztikaGépkocsi kommunikációs rendszer, motorvezérlő, világítás demonstrációja, gépkocsi EOBD diagnosztika készülék, kijelzők, léptető és szervomotorok demonstrációja, motorok mechnaikai jelleggörbéjének és villamos paramétereinek mérése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet, Forgácsolástechnológiai laboratórium, A3/II./I. szárny, Elektro 5. labor, Felelős személy: Dr. Blága Csaba egyetemi docens, elkblaga@uni-miskolc.hu, mellék: 14-49TURCK CAN-Open, Easy System Motormenedzsment és Villamoshálózat, AUTOCOM ADP 186 Autódiagnosztika készülék, TEXA Navigator Autódiagnosztika készülék, Elettronica Veneta gyújtásvezérlő panel, optoelektronika panel, teljesítményelektronika panel, Lucas-Nulle léptetőmotoros panel és szervomotor teszterBluetooth kommunikációs oktatórendszerA BT-3000 Wireless Embedded Training rendszert a vezeték nélküli vezérlés és a beágyazott technológiájú alkalmazások oktatása számára fejlesztették ki. Azt őt megkülönböztet? technológia a vezetékes technológiával szemben az, hogy a vezeték nélküli rendszerek a bluetooth protokollt használják. A vezeték nélküli technológiát a nagyon közeli jövőben általánosan fogják alkalmazni az otthoni alkalmazásokban, telemetriában és az ipari vezérlésekben egyaránt. Oktatási, képzési feladatok valósíthatók meg a segítségével.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet, Ajtonyi István Ipari Kommunikációs Rendszerek Laboratórium, Informatika épület, Felelős személy: Dr. Trohák Attila egyetemi docens, trohak.attila@uni-miskolc.hu, mellék: 17-35Man&Tel BT-3000 bluetotth kommunikációs oktatórendszer
RFID ipari kommunikációs oktatórendszerRFID rendszer elméleti megismerése. Hardverek mőködésének bemutatása kísérletek segítségével (olvasók és tag-ek beállításai). Adatátviteli protokollok részletes leírása (ISO 15693, Anticollision). RFID alkalmazás-programozás. A tananyag elsajátításával a felhasználók képessé válnak RFID rendszerek fejlesztésére, tervezésére és üzemeltetésére. Oktatási, képzési feladatok valósíthatók meg a segítségével.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet, Ajtonyi István Ipari Kommunikációs Rendszerek Laboratórium, Informatika épület, Felelős személy: Dr. Trohák Attila egyetemi docens, trohak.attila@uni-miskolc.hu, mellék: 17-35Man&Tel RFID-DUAL ipari kommunikációs oktatórendszer
WATS-2002 rádió kommunikációs oktatórendszerGyakorlatorientált eszköz a mobil kommunikáció során használt elektromágneses hullámok terjedésének, az antennák sugárzási tulajdonságainak oktatásához. Mérések: besugárzott terület, állóhullám, fading (fáziskésés, csillapítás), Doppler frekvencia, terjedési veszteség. Antennák bemérése. Rádióhullámok terjedésének vizsgálata gyakorlatban. Terjedés és veszteség modellezés. Oktatási, képzési feladatok valósíthatók meg a segítségével.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet, Ajtonyi István Ipari Kommunikációs Rendszerek Laboratórium, Informatika épület, Felelős személy: Dr. Trohák Attila egyetemi docens, trohak.attila@uni-miskolc.hu, mellék: 17-35Man&Tel WATS-2002 rádió kommunikációs oktatórendszer
Tesztelő berendezések PROFIBUS hálózatokhozPROFIBUS DP hálózatokhoz hordozható vizsgáló berendezés, PA protokoll analizátor, PA teszter. Oktatási, kutatási és ipari megbízási feladatok ellátására.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet, Ajtonyi István Ipari Kommunikációs Rendszerek Laboratórium, Informatika épület, Felelős személy: Dr. Trohák Attila egyetemi docens, trohak.attila@uni-miskolc.hu, mellék: 17-35Softing BC-600-PB (T4) PROFIBUS DP hálózatokhoz horzodható vizsgáló berendezés, Softing BC-450 PROFIBUS DP, PA protokoll analizátor, Softing BC-502-PB, BC-502-PB/SNMP, BC-502-PB/CL PROFIBUS PA teszter
Tesztelő berendezések CAN hálózatokhozCAN hálózatokhoz vizsgáló berendezés, CAN USB interfész, CANopen OPC szerver. Oktatási, kutatási és ipari megbízási feladatok ellátására.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet, Ajtonyi István Ipari Kommunikációs Rendszerek Laboratórium, Informatika épület, Felelős személy: Dr. Trohák Attila egyetemi docens, trohak.attila@uni-miskolc.hu, mellék: 17-35Softing BC-200-CAN hálózat teszter, Softing X-Analyzer + CANopen, DeviceNet, J1939 interpreter protokoll analizátor CAN hálózatokhoz, Softing CAN USB interfész, Softing CANopen OPC szerver
Tesztelő berendezések Ethernet hálózatokhozEthernet hálózatokhoz kábelteszter, hálózat és adatforgalom analizátor, valamint diagnosztikai eszközök. Oktatási, kutatási és ipari megbízási feladatok ellátására.Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet, Ajtonyi István Ipari Kommunikációs Rendszerek Laboratórium, Informatika épület, Felelős személy: Dr. Trohák Attila egyetemi docens, trohak.attila@uni-miskolc.hu, mellék: 17-35Softing BC-200-ETH ipari Ethernet hálózat diagnosztikai eszköz, Softing netSpector ipari Ethernet forgalom diagnosztikai eszköz
Lancsarics Motorvizsgáló LaboratóriumDiesel motorok teljes körű vizsgálata, valamint üzemanyag és kenőanyag vizsgálatok oktatási, kutatási és ipari megbízási feladatok ellátására. Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Lancsaris Motorvizsgáló Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Tollár Sándor mesteroktató, aramts@uni-miskolc.hu, mellék: 19-67Energotest Kft., Compound rendszerű fékpad, maximum: 250 kW, 1200 Nm, 8000 1/min-ig használható.
Klímakamra4 vizsgáló helyen különböző hűtőbútorok vizsgálata különböző külső hőmérséklet és páratartalom mellett, különböző teljesítményigény esetében.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Klímakamra Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Farkas András tanszéki mérnök, aramfa@uni-miskolc.hu, mellék: 19-94ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES WZH38 + 1043 előregyártott klímakamra, Külső méret: HxSzxM: 2960x5360x2960 mm, Vizsgálókamra méret:HxSzxM: 2800x5300x2800 mm, Vizsgálótér térfogata: 41,5 m3, Hőmérséklet tartomány: +10 °C ÷ +43 °C, Hőmérséklettartás: ?0,5 °C, Nedvességtartalom 15÷43 °C tartományon: 40÷95 %, Hosszúteszt alaphőmérséklet: 2÷94 °C, Rövidteszt alaphőmérséklet: -20÷+2 °C, Maximális vizsgálható tárgytömeg: 3000 kg,
Térfogatáram kalibráló körAz Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke által tervezett és megépített átfolyásos áramlásmérők kalibrálására alkalmas berendezés.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Farkas András tanszéki mérnök, aramfa@uni-miskolc.hu, mellék: 19-94Az áramlásmérők átmérő tartománya: 80 ÷ 300 mm. A kalibráló berendezéshez tartozó berendezések: Keringető szivattyú (DJT 400 kettős beömlésű, Q=0,25 m3/s, H=20 m, n=1440 7/min), Hajtó motor (RH 280S4, U=380V, 3 fázis, cos?=0,88, P=110 W, n=1460 1/min), Puffertartály 7 m3, Vizgépészeti átváltó berendezés, Hídmérleg 20000 kg méréshatárral, A kalibráláshoz szükséges PLC és számítógép, Különböző átmérőjű csővezetékek, mérési adatgyűjtók, érzékelők.
Hőszigetelt szélcsatornaKörnyezetvédelmi mérések, mérőtérnek megfelelő áramlástani mérésekhez, kutatásokhoz, megbízási feladatokhoz.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Szélcsatorna Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Dr. Bencs Péter egyetemi docens, arambp@uni-miskolc.hu, mellék: 12-27Zárt mérőtér a felső csatornaágban, a ventilátor az alsóban, Lehetőség van hűtési és fűtési rendszer beépítésére az adott mérési feladathoz, Mérőtér keresztmetszete: sz:1,2 m× m: 0,8 m, Körasztal átmérő: 1,1 m, Sebességtartomány: 0 ÷ 100 km/h, Sebességprofil beállítható, Környezetvédelmi és általános mérésekhez.
Nyomott rendszerű nyitott szélcsatorna Turbulenciagenerátorok vizsgálatára, kisebb tárgyak körüli áramlás elemzésére, kutatáshoz, megbízási feladatokhoz.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Szélcsatorna Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Szaszák Norbert tanársegéd, aramszn@uni-miskolc.hu, mellék: 12-52Nyitott rendszerű szélcsatorna, mérőtér a légcsatorna végén,keresztmetszete: 0,4 m×0,4 m, A mérőtér hossza: 0,8 m, Légellátás a csatorna elején elhelyezett radiálventilátorral, sebességtartomány: 0 ÷ 6 m/s , alapkutatási célra, LDA, LDV és PIV és termovíziós méréstechnikák alkalmazásával 3D-s mozgatókkal.
Zárt szélcsatorna és Schlieren rendszerKörnyezetvédelmi mérések, mérőtérnek megfelelő áramlástani mérésekhez/kutatásokhoz. Schlieren - hőmérsékletmező meghatározása a zárt szélcsatornában. Kutatáshoz, megbízási feladatokhoz.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Szélcsatorna Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Dr. Bencs Péter egyetemi docens, arambp@uni-miskolc.hu, mellék: 12-27Zárt szélcsatorna: Mérőtér zárt, keresztmetszete: 0,5 m×0,5 m, A mérőtér hossza: 0,8 m, Légellátás: Egy kisteljesítményű axiál- és egy nagyteljesítményű radiálventilátorral, Sebességtartomány: 0 ÷ 100 km/h, Alapkutatási célra, Schlieren, LDA, LDV és PIV és termovíziós méréstechnikák alkalmazásával 3D-s mozgatókkal. Z-típusú Schlieren rendszer: Sűrűségváltozáson alapuló mérőrendszer, Alapkutatásban hőmérsékletmérésre használt rendszer, Mérési terület 152 mm (tükör átmérő), Alkalmazott kamera felbontása: 640×480 pixel.
Ködgenerátor és ködgépSzélcsatornában vagy azon kívül az áramlás bemutatása, vizualitása.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Klímakamra Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Farkas András tanszéki mérnök, aramfa@uni-miskolc.hu, mellék: 19-941. SAFEX NEBELSONDE NS 2 ködgenerátor (230/240 V-AC / 50 Hz - 1650 W. Működési hőmérséklet: 350 °C. 2. Martin/JEM Magnum 1200 ködgép (230 V, 50 Hz, 890 W, az előállított köd térfogatárama: 290 m3/min).
2D LDV (Laser Doppler Velocimetry) és 2D PIV (Particle Image Velocimetry) sebességmérő rendszerBeavatkozásmentes 2D pontbeli és síkbeli sebességmérés.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Szélcsatorna Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Dr. Bencs Péter egyetemi docens, arambp@uni-miskolc.hu, mellék: 12-27TSI 2D LDV rendszer (beavatkozás mentes sebesség mérés): Pontbeli sebességértékek meghatározása, Maximális mérési távolság (optikától): 750 mm, Sebesség tartomány: 0,3 ? 25 m/s, 3 W maximum lézer teljesítmény, Flowsizer LDV mérő- és analizáló szoftver., TSI 2D PIV rendszer (beavatkozás mentes sebesség mérés): Síkbeli sebesség-eloszlás meghatározása, Mérési terület ~ 300 [mm] x 300 [mm], Sebesség tartomány: 0,3 ? 25 m/s, 4 MP PIV kamera, 135 mJ/pulzus lézer, Insight 4G PIV analizáló szoftver.
Motorok, motordiagnosztikai műszerekBenzin és dízel üzemű motorok. Oktatási célra és motordignosztikai mérésekre, jelleggörbék meghatározására, üzemanyag vizsgálatok elvégzésére, kipufogógáz analízisre.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Motordiagnosztikai Laboratórium, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Dr. Bolló Betti egyetemi docens, aramzb@uni-miskolc.hu, mellék: 12-53Peugeot dízel oktatómotor, Opel Astra G 1,4 személyautó, GUNT gyártmányú dízel és Itto motorok: Univerzális fék- és hajtómodul a hozzá tartozó belsőégésű motorok alapmodulja, Otto és Diesel motorok és diagnosztikai mérőműszerei. (Felépítés: Belsőégésű motor vizsgálópad, Négyütemű benzinmotor változtatható kompresszióval, Négyütemű dízelmotor, Elektronikus indítórendszer, Kipufogógáz analizátor, Gyújtógyertyába épített nyomásmérő modul, Kiegészítők.), Würth diagnostic box motordiagnosztikai műszer és szoftver, TESTO 330 füstgáz analizátor és tartozékai
RezgésmérőForgógépek csapágyaiban keletkező rezgések mérése. A rezgésekből származó hibalehetőségek feltárása, felkutatása. Gyorsulás, sebesség és fordulatszám mérése.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Farkas András tanszéki mérnök, aramfa@uni-miskolc.hu, mellék: 19-94Easy Viber rezgésmérő és tartozékai
MérőműszerekA műszerekkel lehetőség van áramlási sebesség, hőmérséklet, abszolút nyomás, differenciál nyomás, térfogatáram és páratartalom, valamint fordulatszám mérésére a műszercsaládhoz kiépített mérő-távadók segítségével. Akár oktatási, akár ipari alkalmazások esetén is használhatók.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 északi oldal 2. hajó 201., Felelős személy: Farkas András tanszéki mérnök, aramfa@uni-miskolc.hu, mellék: 19-94TESTO 400 univerzális mérőműszer áramlási sebesség, hőmérséklet, abszolút nyomás, differenciál nyomás, térfogatáram és páratartalom mérésére. (Nyomásmérés méréshatárai: 0 ÷ 2000 hPa. Sebesség méréshatárai: 0,2 ÷ 20 m/s. Hőmérsékletmérés méréshatárai: -100 ÷ 600 °C.), TESTO 445 univerzális mérőműszer áramlási sebesség, hőmérséklet, abszolút nyomás, differenciál nyomás, térfogatáram és páratartalom mérésére. (Nyomásmérés méréshatárai: 0 ÷ 2000 hPa. Sebesség méréshatárai: 0,2 ÷ 20 m/s. Hőmérsékletmérés méréshatárai: -100 ÷ 600 °C.), TESTO 701 hőmérséklet mérésére kiépített műszer + szúró és tapintó hőmérő, TESTO 4700 és 4800 fordulatszám-mérő kapcsolódó érintkezés segítségével. (A fordulatszám mérési tartománya: 0 ÷ 5000 1/min. és 0 ÷ 10000 1/min),
Nyomásmérés műszereiKülönböző halmazállapotú és nyomásszintű közegek nyomásának mérésére, rögzítésére, a mérőberendezések kalibrációjára.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 északi oldal 2. hajó 201., Felelős személy: Farkas András tanszéki mérnök, aramfa@uni-miskolc.hu, mellék: 19-94Single Scanivalve System (SSS-64C) MK4 Pneumatic Scanner 64 csatornás nyomásmérő 3,44 bar (50 psig) nyomáshatárig, Druck DPI 610 nyomás kalibrátor (Kalibrálási tartomány: 0 ÷ 20 bar), U-csöves, ferde csöves, Bourdon-csöves, Piezo-elektromos, stb. egyéb mechanikus és elektronikus manométerek mindösszesen 0 ÷ 100 bar nyomáshatárok között, Hottinger abszolút és differenciál távadók mindösszesen 0 ÷ 20 bar nyomáshatárok között + mérőműszer, SPIDER 8 mérési adatgyűjtő és tartozékai.
Hőkamera és kiértékleő szoftverekTermovíziós vizsgálat: 1. 50Hz termovíziós mozgóképfelvétel. Nagy látószögű kalibrált objektívek. Hőkép és fénykép egyidejű rögzítése, 2. IRCON digiCam ? IR 100P HT hőkamera 128×128 felbontás, Állókép rögzítéseGépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Fodor Béla tanársegéd, aramfb@uni-miskolc.hu, mellék: 12-50VarioCAM HiRes 680 hőkamera, Objektív IR 1.0/50 LW Jenoptik, Objektív IR 1.0/30 LW Jenoptik, 640×480 felbontás, 50Hz termovíziós mozgóképfelvétel, nagy látószögű kalibrált objektívek, IRCON digiCam ? IR 100P HT hőkamera 128×128 felbontás, Állókép rögzítése, Hőkép és fénykép egyidejű rögzítése, + IRBIS 3 kiértékelő szoftver
ANSYS Academic Research CFD szoftver Autodesk Inventor 2011 akadémiai tervezőszoftver PTC MathCAD 14 akadémiai matematikai szoftver Adobe Acrobat 9 akadémiai irodai szoftverSzimulációs projektek készítése, komplex pre- és post-processing megoldások.Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, C/2 északi oldal 2. hajó, Felelős személy: Fodor Béla tanársegéd, aramfb@uni-miskolc.hu, mellék: 12-50ANSYS Academic Research CFD szoftver Autodesk Inventor 2011 akadémiai tervezőszoftver PTC MathCAD 14 akadémiai matematikai szoftver Adobe Acrobat 9 akadémiai irodai szoftver

KAPCSOLATFELVÉTEL
Küldje el észrevételét, üzenetét, kérdését!

Kérem adja meg nevét!
Adjon meg egy létező e-mail címet!
Írja be üzenetét!
A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező az üzenet elküldéséhez!