Van menedék...

Az Eszter Ambulancia segílt a bajbajutottakon

Manapság sajnos egyre többen válnak kiszolgáltatottá az értelmetlen erőszakkal és brutalitással szemben, eljutottunk odáig, hogy lassan már fényes nappal sem merünk egyedül végigsétálni egy elhagyatottabb utcán. Mindenhol vannak olyan félreeső helyek, ahol nem érezhetjük magunkat teljes biztonságban, és félelmeink - úgy tűnik - nem alaptalanok.

Becslések szerint Magyarországon évente mintegy tízezren válnak szexuális erőszak áldozatává. Ez nem egyszerűen csak fizikai sérüléseket, de súlyos lelki traumát is okoz. A legtöbb áldozatnak egy ilyen negatív élményt egyáltalán nem sikerül feldolgozni, nem tudnak többé önmaguk lenni, a szégyen, bűntudat és félelem érzet uralkodik el rajtuk.
Igen sokan közülük nem tudják, kivel oszthatnák meg problémájukat, és van, aki egyáltalán nem mer beszélni róla, pedig már az is nagyon sokat számít, ha kibeszélhetik magukat. Nagyon sokszor már a visszaemlékezés is súlyos sebeket szakít fel, ezért sokan inkább elfojtják magukban, hogy ne kelljen szembenézniük a problémával. Ez súlyos és maradandó pszichés panaszokhoz vezethet.
Az ilyen súlyos lelki problémákkal küszködők számára napjainkban már egyre több szervezet próbál segítséget nyújtani, egyre többen fáradoznak azon, hogy lelki támaszt nyújtsanak az erőszakot elszenvedetteknek.
Ilyenek például az ingyenesen hívható lelki segélyszolgálatok, alapítványok, mint az Eszter Alapítvány, amely szakképzett munkatársak közreműködésével próbál segíteni a bajbajutottakon.

Az alapítvány létrehozott egy ambulanciát azért, hogy az áldozatok ne maradjanak magukra, segítséget kapjanak önmaguk, életük, kapcsolataik újraszervezéséhez. A szervezet mindenkit fogad, akit bármilyen - akár testi, akár lelki - bántalmazás, szexuális erőszak ért. Céljuk hogy a hozzájuk forduló feldolgozhassa a vele történteket, terheitől szabadulva ismét élhesse saját életét, anélkül hogy önmagát vádolná a történtek miatt, és a bűntudat uralkodna el rajta, ami ilyen esetekben nagyon gyakran előfordul. Ez azért történhet meg, mert általában a környezet is az áldozatot hibáztatja. Ennek oka egyfajta rossz beidegződés miszerint a férfinak korlátlan hatalma van a hozzátartozó nő(k) felett.(Gondoljunk csak a házasságra: a férj, mint családfenntartó "uralkodik" a felesége felett.)
Ebből az ősi ösztönből eredeztethető az a tény, hogy a nőket még mindig a "gyengébbik nemnek" tekintik, és ezáltal sokkal kiszolgáltatottabbak.
Az erőszak általában a legvédetlenebbeket, a nőket és gyermekeket fenyegeti, de az áldozatok között vannak férfiak is, még ha ez a tény kevésbé közismert is.
Az ambulancia ellátást nyújt minden hozzájuk forduló sértettnek, illetve a hozzátartozóknak, akik segítséget igényelnek, hogy maguk is segíthessenek. Az ellátás formái közé tartozik az egyéni beszélgetés, tanácsadás, illetve egyéni és csoportos pszichoterápia, orvosi vizsgálat, és tanácsadás.
Alapvető működési elvük a bizalmi és titkossági elv: a tudomásukra jutott valamennyi tényt, körülményt titokként kezelik, és azokat csak az érintett kérésére és hozzájárulása alapján hozzák bárki tudomására.
Az ambulancia alapellátásai ingyenesek, ezt pályázatokon elnyert támogatásokból, illetve az alapítványi adományokból tudják fedezni.

_______________CSONTOS ÁGI__