A feminista mozgalom felbukkanása döntő változást hozott a férfi-nő viszonyban. A nőmozgalmak kezdeti célkitűzései kezdetben arra irányultak, hogy elfogadtassák a férfi dominanciájú világgal, a nő nem csupán egy reprodukcióért felelős lény, hanem ember, és így ugyanazok a jogok illetik meg, mint a férfiakat. Mostanára a jogtalanságok nagy részét sikerült is eltörölni - választójog, munkához való jog stb. Újabb problémát jelent viszont az a munkahelyi kérdéskör, amit zaklatásnak kereszteltek el. S ami - legyünk őszinték - valóban létezik. (Miért kell a férfiaknak tárgyalás közben a nő lábára koncentrálni és nem arra figyelni, amit a hölgy mond? Miért lehet a női munkatárssal lekezelően bánni? Miért esélyesebb valamilyen komoly beosztásra egy férfi, mint egy nő? Törvényekkel próbálunk határt szabni a nő és férfi hagyományos közeledésének, megpróbáljuk meghatározni - a jog eszközével -, hogy mik azok a cselekedetek, amik már sértik a nő személyiségét. Bár az Amerikai Pszichológusok Egyesületének felmérése szerint a szexuális zaklatás miatt érkező panaszoknak kevesebb, mint 1%-a alaptalan, mégis összességében nagyon kevesen vannak, akik úgy gondolják, hogy ha nekik nem tetsző módon bánnak velük, azt nem kötelesek elviselni. A dolog másik oldala, amiről kevesebben beszélnek, hogy a nők azért szeretik a bókokat, amennyiben kedvesek, ízlésesek. Munkahelyen, utcán, buszon mindig jólesik egy-egy hízelgő pillantás, figyelmesség, udvariasság.

Az USA-ban hatályos törvények szerint a szexuális zaklatást elszenvedőnek először a vállalaton belül kell segítséget kérnie.

Általában már a cégek belső szabályzatai is tiltják a zaklatás bármilyen formáját és megfelelő fórumokat biztosítanak a panasz megoldásához.
Az európai gyakorlat szerint az Európai Bíróság a legfelső fórum. Ide az fordulhat, aki a tagállami ítélkezési fokozatokat már eredménytelenül végigjárta, vagy akinek keresetével a tagállami hatóságok nem foglalkoztak. Az Európai Közösségek Bizottsága 1991. november 27-i, 92/131.(EGK). számú ajánlása szól a nők és a férfiak személyiségi jogainak munkahelyi védelméről. Deklarálja, hogy elfogadhatatlannak és nemkívánatosnak tartja a nők és férfiak személyiségi jogait sértő szexuális indítékú magatartást a munkahelyen. A cél olyan légkör megteremtése, amelyben a nők és férfiak kölcsönösen tiszteletben tartják egymás személyiségi jogait,

és amely a magánélet számára is példaként szolgál.
Az Európai Parlament felhívta a nemzeti kormányokat, hogy tájékoztatási kampányt kezdeményezzenek a személyiségi jogok megfelelő tudatosítása érdekében. A cél az, hogy a szexuális zaklatás egyáltalán ne forduljon elő a munkahelyeken, de ha mégis, akkor biztosítani kell, hogy megfelelő eljárás álljon rendelkezésre a probléma kezelésére és a zaklatás ismétlődésének megakadályozására.
A szexuális zaklatás számos dolgozó nő részére okoz súlyos problémát az Európai Közösségben. Kellemetlen és elkerülhetetlen része munkahelyi életüknek. Ritkán férfiak is elszenvednek ilyen zaklatást és természetesen a nőkkel azonos jogokat élveznek. Vannak sajátos csoportok, melyek erősebben ki vannak téve a zaklatásnak. Ilyenek az elvált vagy egyedül élő nők, a fiatalok és a kezdő munkavállalók, illetve azok, akik szabálytalan vagy bizonytalan szerződéssel rendelkeznek.
Valamennyi munkaadó felelős olyan légkör kialakításáért, ahol a munkavállalók személyiségi jogait tiszteletben tartják. Támogatni kötelesek mindenkit, aki panaszt tesz zaklatás miatt, kimerítő és érthető felvilágosítást kell adniuk a foganatosítandó eljárásról, minden ilyen ügyet bizalmasan kell kezelniük.
A legtöbb személy, akit zaklatnak, egyszerűen azt akarja, hogy a zaklatás szűnjön meg. Jó, ha először nem hivatalos úton próbálják megoldani a kérdést. Néhány esetben az is elég lehet, ha a sértett világosan kijelenti a nem kívánt magatartást tanúsító személynek, hogy a kérdéses viselkedés számára megalázó vagy kellemetlen és gátolja őt a munkavégzésben.
Ha a zaklatás folytatódik, vagy nem hivatalosan a kérdés nem oldható meg, akkor a panaszt hivatalos eljárás keretében kell megtenni. A panasz természete általában a hagyományos, megszokott csatornák igénybevételét megnehezíti, mert a sértett szégyenkezik vagy attól tart, hogy panaszát nem veszik komolyan, megtorlástól fél vagy attól, hogy folt esik hírnevén. Megoldást jelenthet, ha nők nők előtt, férfiak férfiak előtt adhatják elő problémájukat. Fontos továbbá annak biztosítása, hogy a kivizsgálás kellő tapasztalattal történjék. Mind a zaklatást elszenvedő személy, mind a zaklató jogait tiszteletben kell tartani. Tudomásul kell venni, hogy a zaklatás felidézése bonyolult és sértheti az emberi méltóságot. A vizsgálatnak ezért csak a tényekre szabad irányulnia, pártatlanul és tárgyilagosan kell lefolytatni. A vizsgálatot végző személyeknek semmilyen formában nem lehet közük a panaszhoz, és minden erőfeszítést meg kell tenniük a gyors megoldás érdekében.

________DR. LOSS SÁNDOR PHD__