Vizsga részletes leírása

Leseverstehen – 90 perc (Szövegértés)

A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, lyukas szöveg kitöltése.

 Hörverstehen – 30 perc (Hallott szövegértés)

A vizsgázók egy rövid beszélgetést és egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szövegekkel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.

 Schreiben – 90 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.

Sprechen – 15-20 perc (Beszédkészség)

A szóbeli vizsga három részből áll: beszélgetés 5 megadott téma egyikéhez kapcsolódóan, képleírás (a vizsgázó a vizsgán egy képet választ és arról szabadon beszél), érvelés megadott témában.

Elérhető pontszámok:

Vizsgarész maximum pontszám minimum pontszám
Leseverstehen 20 10
Hörverstehen 20 10
Schreiben 30 15
Írásbeli vizsga egésze 70 42
Sprechen 30 18
Összesen: 100 60

Mintafeladatsorok