Vizsgaszabályzat

Jelen vizsgaszabályzat (letölthető itt) a Miskolci Egyetemen lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik. Amennyiben más vizsgahelyen, tehát más városban tesz ÖSD nyelvvizsgát, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön az adott vizsgahelyen.

 

Az ÖSD nyelvvizsgáról

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány. A Magyarországon akkreditált vizsgahelyek által kínált ÖSD B1, B2 és C1 felnőtt nyelvvizsgák a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozata értelmében államilag elismertek. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, amennyiben megfelelnek az állami akkreditáció feltételeinek (részletesebben lásd később).

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri a négy nyelvi készségben nyújtott teljesítmény alapján. Az Osztrák Nyelvi Diploma kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére.

A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben a vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen. Ez alól a B1-es vizsga kivétel, amelyet két részletben is le lehet tenni (írásbeli + szóbeli).

Akkreditált nyelvvizsgák

 • alapfok: Zertifikat B1 (ZB1)
 • középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2)
 • felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)

Nem akkreditált nyelvvizsgák

 • A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)
 • A1 Grundstufe Deutsch 1 (ZA1)
 • A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)
 • A2 Grundstufe Deutsch 2 (ZA2)
 • C2 Zertifikat Deutsch (ZC2)
 • C2 Wirtschaftssprache Deutsch (ZC2/WD)

További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/

 

A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga középpontjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak.

Ahhoz, hogy a vizsgázó teljes körű megismerje a vizsgafeladatokat, ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínálunk.

 

Akkreditált vizsgahelyek Magyarországon

 

 • Österreich Institut Budapest (vizsgaközpont)
 • Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs
 • Deutsches Kulturforum Debrecen
 • Deutsch-Haus Nyelviskola Vác
 • Hatos és Társa Nyelviskola, Győr
 • ILS Nyelviskola Nyíregyháza
 • Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Padányi Katolikus Iskola, Veszprém
 • Perczel Mór Gimnázium, Siófok
 • Petőfi Sándor Gimnázium Mezőberény
 • Soproni Egyetem – Idegen Nyelvi Központ, Sopron
 • Sprint-L Oktatási Bt. Zalaegerszeg (Katedra)
 • Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
 • Tolnai Lajos Gimnázium Gyönk
 • Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Szombathely
 • Kecskeméti Katona József Gimnázium
 • Miskolci Egyetem

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nem a budapesti Osztrák Intézetben kívánnak ÖSD vizsgát tenni, akkor az adott vizsgahelynél kell jelentkezniük. Más vizsgahelyre érkezett jelentkezést nem áll módunkban elfogadni!

 

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a felnőtt ÖSD vizsgák esetében a feladatokban előforduló témák érettebb életkort kívánnak meg.

Vizsgaidőpontok: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaidopontok/

A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni! A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

 • A honlapon feltüntetett vizsgaidőszakokban az Osztrák Intézetben akkreditált szinten szervezünk nyelvvizsgákat.
 • Amennyiben a nem akkreditált szintek valamelyikén (KID1, KID2, A1, A2, C2) kíván vizsgázni, kérjük, lépjen kapcsolatba a tanfolyami irodával, illetve minden esetben vegye figyelembe, hogy a vizsgaanyag megrendeléséhez legalább három hétre van szükségünk.
 • Az ÖSD akkreditált vizsgahelyein szervezett vizsgaidőszakokról és a nyelvvizsgákkal kapcsolatos egyéb tudnivalókról az akkreditált vizsgahelyek nyújtanak tájékoztatást.

Aktuális vizsgadíjak: https://www.uni-miskolc.hu/vizsgaidopontok-es-vizsgadijak

ÖSD mintafeladatsorok ingyenesen letölthetőek a www.osd.at honlapon!

 

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen a tanfolyami irodában, e-mailben, vagy a letölthető jelentkezési lap beküldésével. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján 16.00 óráig juttassák vissza az Osztrák Intézethez. A jelentkezési határidő leteltével nem áll módunkban jelentkezést elfogadni. Telefonos vizsgajelentkezést semmilyen esetben nem fogadunk el. Az ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokra való jelentkezés nem jelent automatikus jelentkezést a nyelvvizsgára. A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával!

A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a Tanfolyami irodától megkapták a visszaigazoló e-mailt.

 

Vizsgadíj befizetése

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő banki átutalással a Miskolci Egyetem számlaszámára (10102718-51382100-01005004, megjegyzés rovatba írandó: BTKE06005T és a vizsgázó neve). Ez utóbbi esetben a bank igazolását az utalásról csatolni kell a jelentkezési laphoz. Azoknak az ismétlő vizsgázóknak, akik az előző alkalommal az írásbeli, vagy a szóbeli vizsgarészen legalább 60%-ot elértek és egy éven belül megismétlik a vizsgát, kedvezményes vizsgadíjat adunk.

 

A vizsga menete

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 20 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a faliújságon, illetve a termeken is olvasható lesz. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) igazolják. A személyi igazolványról egy fénymásolatot is kell hozni, ami belekerül a vizsgadolgozatba.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat, okosórákat, egyéb elektronikai eszközöket a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell elhelyezni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés és felkészülés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) kell igazolni.

A felkészülési idő alatt (B1: 15 perc, B2: 15 perc, C1: 20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron

kívül  (B1:   nem   használható   szótár,   B2:   kétnyelvű  szótár,   C1:   egynyelvű   szótár)         semmilyen  egyéb

segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

 

A szóbeli vizsga időtartama:

B1szinten: 15 perc

B2 szinten: 15 perc

C1 szinten: 20 perc

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott személyekkel semmilyen módon nem kommunikálhat, a vizsga után el kell hagynia a vizsgahelyszínt.

Szótárhasználat

 • KID A1: szótár használata nem megengedett
 • KID A2: szótár használata nem megengedett
 • ZA1: szótár használata nem megengedett
 • ZA2: szótár használata nem megengedett
 • ZB1: szótár használata nem megengedett
 • B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2): kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C1 Oberstufe Deutsch (ZC1): egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C2 Wirtschaftspache Deutsch (ZC2): egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

 

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy más helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgaközpont, miután meghallgatta a vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon, okosóra, okosszemüveg, fülhallgató stb. vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, a csaló nevét az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal és az ÖSD bécsi központjával.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokról e-mailben értesítjük a vizsgaidőszak utolsó napját követő második pénteken. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az alábbi táblázat segítségével állapíthatja meg.

 • A pontjait tartalmazó táblázat nem tartalmazza, hogy a vizsga sikeres volt-e.
 • A sikeres akkreditált vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
 • Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.
 • Vegye figyelembe, hogy a sikeres komplex nyelvvizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind a szóbeli vizsgánál el kell érni a meghatározott minimális pontszámot.
 • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a minimális pontokat, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
 • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
 • A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó komplex (C) bizonyítványt szerezzen, mind a négy modulnál külön-külön el kell érnie 100-ból 60 pontot. A sikeres modulokért nemzetközi ÖSD oklevél jár.

Mivel a B1 vizsga moduláris, a sikeres szóbeli (hallás utáni szövegértés + szóbeli vizsgarész) és az írásbeli vizsgáról (olvasásértés + íráskészség) külön-külön is kiállítható államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

Pontjai megtekintéséhez látogasson el honlapunk „Vizsgaeredmények” almenüjébe. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

Minimális pontszámok 2021. február 26-tól:

 

 

 

 

 

 

Vizsga

Olvasott szövegértés

Hallott szövegértés

 

Íráskészség

Írásbeli összesen

Szóbeli

Írásbeli  +szóbeli összesen

 

Zertifikat Deutsch B1

60 (60%)

60 (60%)

 

60 (60%)

-

60 (60%)

240 (60%)

 

Mittelstufe Deutsch B2

10 (50%)

10 (50%)

 

15 (50%)

42 (60%)

18 (60%)

60 (60%)

 

Oberstufe Deutsch C1

10 (50%)

10 (50%)

 

7+7 (összesen 15=50%)

42 (60%)

18 (60%)

60 (60%)

 


A vizsgadolgozatok megtekintése, a szóbeli vizsga hangfelvételének meghallgatása

A vizsgadolgozatok az eredményközléstől számítva 15 napig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetők meg a budapesti vizsgaközpont igazgatói irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. A vizsgázó jelenlétében tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre. Az ÖSD vizsgafeladatok azonban minden esetben titkosak, nem adhatók ki harmadik fél részére.

 

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz, amelyről értesíti a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

 

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidő lejárta után, de legkésőbb az írásbeli vizsga előtti második napig.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után, csak a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

 

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Ahhoz, hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást is le kell adni. Törekszünk arra, hogy mindenkinek személyre szabott támogatást nyújtsunk, a speciális igényű vizsgázóknak külön termet, felügyelőt biztosítunk.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget a felügyelő felolvashatja, így azt szájról is le tudják olvasni.

Látássérült vizsgázóknak az ÖSD speciális feladatlapot is tud küldeni.

Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük.

Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, a meghatározottnál hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére.

További kérdéseivel forduljon a Tanfolyami irodához, illetve írja meg kérdését az osd@uni-miskolc.hu e-mail címre!

 

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) a tanfolyami irodában, nyitvatartási időben, személyesen vehetik át személyi igazolványuk felmutatásával. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni. A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja egy két tanús meghatalmazás felmutatásával és leadásával teheti meg.

Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok miatt hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségeit a vizsgázó viseli.

Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 €.

Hibás adatokkal kiállított államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kizárólag abban az esetben nyomtatnak újra, ha a vizsgázó nevében történt elírás, ezért fokozottan ügyeljenek személyes adataik ellenőrzésére!

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat keményfedeles bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolást.

A hatósági igazolás, az elveszett bizonyítványról, illetve az abban szereplő adatokról szóló igazolás, amelyet az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjánál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

 

További jogszabályok

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján tájékozódhat:

https://nyak.oh.gov.hu/doc/jogszab/default.asp

 

 

Frissítve: 2022. január 26-án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8https://www.uni-miskolc.hu/files/14123/OESD_VIZSGASZABALYZAT_2022_januar_aktualis.doc