MATE Zöld Út nyelvvizsga

A Zöld út nyelvvizsgáról

Szaknyelvi jelleg

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A szaknyelvi kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) segítségével valósul meg.

Komplexitás

A MATE Zöld Út vizsga írásbeli és szóbeli része csak együtt tehető le, tehát csak C típusú, komplex nyelvvizsga bizonyítvány adható ki. Részvizsgák (írásbeli vagy szóbeli) nem ismételhetők.

A vizsga felépítése

A vizsga minden része szaknyelvi, amely szintenként eltérő módon, mérési okokból két helyen (az olvasott és a hallott szöveg értésénél) kiegészül környezeti és környezetvédelmi tematikájú közös feladattal.

A vizsga sikeressége

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség) eléri minimum a 40%-ot.

Bizonyítvány

A bizonyítvány két nyelven tartalmazza a sikeres vizsga KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintjét (B1 = alapfok, B2 = középfok, C1 = felsőfok) és a szaknyelvet.

Szaknyelvek

Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
Agrár- és környezettudományi szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
Műszaki szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)

A vizsga nyelvei

angol
német
francia (csak gazdálkodási menedzsment és agrár- és környezettudományi szaknyelvekből)

Vizsgaszintek

alapfok (B1)
középfok (B2)
felsõfok (C1)

A Zöld Út vizsga szaknyelvhasználati szintjeinek leírása a KER (Közös Európai Referenciakeret) ajánlása szerint

Alapfok (B1) önálló nyelvhasználó alsó sávja: Megérti a világos, standard szövegek főbb információit, amelyek ismert, szakmai vagy ahhoz kapcsolódó, általános témákról szólnak, és amelyek gyakori kommunikációs helyzetekre jellemzőek. El tudja intézni a legtöbb, egyszerű, szakmai vagy általános nyelvhasználatot igénylő feladatot, pl. egy külföldi utazás során. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát elfogadhatóan használja. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismerős, szakterületével összefüggő témában. Le tudja írni munkakörét, szakterületét, véleményét, terveit, ambícióit indoklással, és egyszerűbb eseményeket, okukkal együtt.

Középfok (B2) önálló nyelvhasználó felső sávja: Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, szakterületéhez kapcsolódó szövegek fő gondolatmenetét és fontosabb információit, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai vagy általános munkahelyi társalgást is. Olyan szintű folyamatos interakcióra képes, hogy az anyanyelvű beszéd-partnere számára nem megterhelő. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát megfelelően használja. Világos, részletes szöveget tud alkotni a szakterületén gyakori műfajokban, alkalmazva azok sajátosságait. Képes kifejteni véleményét szakmai jellegű témákról úgy, hogy ki tudja fejteni az előnyöket és hátrányokat.

Felsőfok (C1) mesterfokú nyelvhasználó alsó sávja: Saját szakterületén és az ahhoz kapcsolódó általános helyzetekben jól meg tud érteni különböző típusú, hosszabb és igényesebb szövegeket, és a jelentésárnyalatokat is érzékeli. Pontosan, folyamatosan, összefüggően és spontán módon tudja magát kifejezni, anélkül, hogy túl sokszor keresnie kellene a kifejezéseket. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát pontosan használja. A nyelvet rugalmasan tudja használni tanulás, munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó társalgás céljaira. Világos, jól szerkesztett szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, alkalmazva a megfelelő műfaj sajátosságait.

A komplex vizsga előnyei: https://zoldut.uni-mate.hu/documents/1150625/0/komplex_szorolap%281%29.pdf/ba258239-0273-66b3-6e74-36e443f1dc95?t=1644827700498

vizsgafeladatok típusa és vizsgaidő: https://zoldut.uni-mate.hu/documents/1150625/0/vizsgafeladatok.pdf/def92683-e90f-2f17-9cf9-acec9783faa8?t=1644830918032

Vizsgaidőszakok: https://zoldut.uni-mate.hu/vizsgaidoszakok

Vizsgadíjak: https://zoldut.uni-mate.hu/dijak